1 500 asylsökande hotas av vräkning

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

1 500 asylsökande hotas av vräkning - På onsdag kommer tusentals asylsökande med lagakraftvunnet avslagsbeslut inte längre ha rätt till dagersättning eller plats på asylboenden. Migrationsverket har informerat cirka 4 500 berörda personer. Av dem bor omkring 1 500 på asylboenden.

Det kan bli en tuff uppgift att få alla att frivilligt återvända till sina hemländer.

- Vi är fullt medvetna om att det finns personer som inte tänker åka. En del kommer att avvika, en del hittar annat boende och fortsätter ha kontakt med oss och en del kommer att vägra att flytta och bo kvar, säger Spaak.

Bara vuxna

Lagändringen berör vuxna utan barn. Enligt Spaak har reaktionerna inte varit så många som väntat. Han uppger att det har varit "någon demonstration i Vänersborg och Norrköpingstrakten", men att det inte heller är jättemånga som återvänt till sina hemländer.

De som inte lämnar in sina nycklar blir fall för kronofogden. Att avhysa personerna kan dock ta tid.

- Det skapar ju problem både för vår egen personal och andra, eftersom det kommer att finnas kvar folk som inte får pengar och mat och de som får det, säger Spaak.

Under tvång

Lagskärpningens angivna syftet är att skapa utrymme för fler asylsökande på anläggningsboenden. Regeringen skriver i sin proposition att omkring 10 000 personer med avvisnings- eller utvisningsbeslut som vunnit laga kraft är inskrivna i mottagningssystemet. Av dem är nästan hälften vuxna utan barn.

De har, enligt de nuvarande reglerna, rätt till bistånd tills de lämnar landet, förutsatt att de inte håller sig undan för att slippa utvisning.

Spaak bedömer att kanske 800 personer av de 1 500 som nu måste lämna asylboenden är polisärenden. Det innebär att de måste fås att lämna landet med tvång. Problemet som då uppstår är att länder som Afghanistan, Somalia och Irak inte tar emot personer som utvisas med tvång.

Minimala tas bort

De som har boende med fri mat kan i dag få en dagersättning på 24 kronor om de är ensamstående. För boende utan mat är ersättningen 71 kronor. Dagersättningen kan sättas ned om man inte medverkar till utvisningen.

- Men man ska ha det minimala så man får tak över huvudet och mat, men nu tas det minimala bort också, man får inte tak över huvudet, ersättning eller mat, säger Spaak.

Regeringen räknar med att staten sparar 200 miljoner kronor i år och 400 miljoner kronor 2017 genom lagskärpningen.

Det finns en nödventil som innebär att personer med utvisningsbeslut kan få behålla dagersättning och boende om det är uppenbart oskäligt att dra in biståndet. Migrationsverket tolkar det som att det handlar om personer som fullt ut medverkar till en utvisningen, men att den ändå inte går att genomföra.

Källa - 2016-05-26 14:00

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Om det blir nyval
 3. Piska som i usa
 4. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 5. Björklund flossar
 6. Kuratorn mobulbostäder MKB
 7. Poeten mot fascismen
 8. Angela merkels efterträdare
 9. Bilda regering efter valet
 10. Flyktingkaravanen

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+