4 av 5 S väljare bakom skärpta migrationspolitiken

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

4 av 5 S väljare bakom skärpta migrationspolitiken Senaste nytt om flyktingkrisen

4 av 5 S väljare bakom skärpta migrationspolitiken - Bara några få procent av Socialdemokraternas väljare vill att Sverige tar emot fler flyktingar, visar en ny opinionsmätning från SvD/Sifo. Det vet S-valledningen, som snarare skyller raset i opinionen på lagen om ensamkommande.

Migrationspolitiken delar Socialdemokraterna, men inte på det sätt som S-krisen har beskrivits hittills. Det största regeringspartiet har stramat åt migrationspolitiken och skärpt tonen i migrationsdebatten, och samtidigt rasat i opinionen. Många kritiker har sett den nya migrationspolitiken som en förklaring till väljarflykten. Sidoorganisationerna har protesterat och en riksdagsledamot har valt att lämna sitt uppdrag.

Men en ny undersökning om flyktingmottagandet, som SvD beställt av Sifo, visar att skärningspunkten inte går mellan de S-väljare som vill ta emot fler respektive färre flyktingar. Nästan 80 procent av de tillfrågade stöder regeringens åtstramning av migrationspolitiken.

Bland Socialdemokraternas väljare svarar bara 7 procent att de vill se ett större mottagande. Samtidigt säger 40 procent att de vill att Sverige tar emot färre flyktingar än i dag, och 37 procent att de vill ha kvar dagens nivåer, som alltså redan är rejält åtstramade. Skärningspunkten går alltså snarare mellan de som vill ha en stram, och de som vill ha en ännu stramare migrationspolitik, om du frågar väljarna.

De här siffrorna kommer inte som en chock för partiledningen eller valstrategerna. Egna mätningar har länge visat samma sak. I bakgrundssamtal med SvD:s källor återkommer ett orsakssamband och en intern analys: lagen om att låta de ensamkommande få en ny chans att stanna har dragit ner väljarstödet.

- Vi vet att vi går ner i opinionen när det kommer negativa besked om migrationspolitiken, som det om ensamkommandelagen, säger en centralt placerad S-källa.

Antalet asylsökande till Sverige har sjunkit dramatiskt sedan 2016, efter en rad lag- och regeländringar som syftade just till att få färre asylsökande. Ändå har andelen som tycker att vi ska ta emot färre flyktingar ökat stadigt varje år bland svenskarna i jämförelse med när frågan ställdes av Sifo 2015.

Det mest flyktingvänliga partiet är nu Socialdemokraternas regeringskollega Miljöpartiet. Bland deras väljare svarar 39 procent att de vill ta emot fler som flyr till Sverige. Spritt över riksdagens alla partier har andelen väljare som vill att vi tar emot färre gått från 52 till 55 procent jämfört med för ett år sedan. Men den stora ökningen sker bland de äldre. Där har andelen som vill se färre flyktingar än vad vi tar emot i dag gått från 51 till 73 procent.

- Sammantaget visar undersökningen att flykting- och invandringsfrågan är mycket svår för partierna att hantera. Hur man än gör riskerar man att starta väljarströmmar, säger Toivo Sjören, Sifos opinionschef.

Socialdemokraternas interna mätningar har länge visat att de egna väljarna snarare skräms bort av en generös flyktingpolitik, vilket ligger till grund för valstrategin.

Det som komplicerar resultatet är vad som i valforskning kallas sakägarskap, eller "issue ownership". Förenklat går det ut på att det parti som har störst förtroende i de frågor som dominerar valrörelsen gynnas. Att beslutet om ensamkommande klubbades så långt in i valåret hjälpte till att föra upp migrationspolitiken på den politiska dagordningen igen.

Källa - 2018-06-12 20:01

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Om det blir nyval
 3. Angela merkels efterträdare
 4. Bilda regering efter valet
 5. Flyktingkaravanen
 6. Fabian fjälling
 7. Ibrahim Nasrulleyev
 8. Nya lagar 2017
 9. Förbjud religiösa friskolan
 10. Peter springare

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+