Åldersbedömningar gör att fler anses vara barn

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Åldersbedömningar gör att fler anses vara barn Senaste nytt om flyktingkrisen

Åldersbedömningar gör att fler anses vara barn - Införandet av medicinska åldersbedömningar har gjort att 430 ensamkommande skrivits ner i ålder och nu anses vara barn - trots att de själva uppgett att de är vuxna.

- Så du kan alltså bara vinna på detta, säger Daniel Salehi på Migrationsverket.

Sedan mars genomförs medicinska åldersbedömningar av Rättsmedicinalverket, RMV, för ensamkommande som Migrationsverket anser vara vuxna. Fram till nu har det varit oklart hur bedömningarna har påverkat asylutredningarna.

SvD har tagit del av Migrationsverkets första rapport där man analyserat effekterna av den nya rutinen.

Hittills har beslut fattats i 5 700 ärenden där de sökande erbjudits medicinsk åldersbedömning. I den stora majoriteten av fallen - 79 procent - skrev myndigheten upp åldern.

Detta rör alltså fall där Migrationsverket inför ålderstesten ansåg att de ensamkommande inte bevisat att de var barn.

Mer intressant är de fall där Migrationsverket valt att inte skriva upp åldern efter en åldersbedömning. Enligt rapporten ansågs 1 200 ensamkommande vara barn efter RMV:s undersökning.

Uppseendeväckande är även att 430 av dessa vid ansökningstillfället uppgav en ålder som innebar att de vid tiden för beslut i asylärendet skulle vara myndiga. Men i och med den medicinska åldersbedömningen skrevs de alltså i stället ner i ålder.

- I de här fallen har vi bedömt att de sökande faktiskt är minderåriga i strid med sina egna uppgifter, säger Daniel Salehi, processledare på Migrationsverket.

Att hundratals ensamkommande uppgett en för hög ålder beror på att gruppen sällan har identitetshandlingar, och att de ofta kommer från områden som saknar folkbokföring, menar han.

Han säger också att myndigheten värnar om fallen och att det är viktigt att personerna skrivs ner i ålder så att de inte förlorar rätten till exempelvis god man och skolgång.

Daniel Salehi menar att de nya rutinerna kring ålderundersökningarna därför bara är bra för de ensamkommande.

- Har du inte gjort sannolikt att du är barn, ja då får du det här erbjudandet. Så du kan alltså bara vinna på detta. Och det är det vi ser nu, att cirka 20 procent vinner ju på detta, säger han.

Förra året bedömde Migrationsverket att 17 procent utredningarna av personerna som uppgett sig vara ensamkommande barn i själva verket var myndiga. I år har andelen fall där Migrationsverket tvivlar på att de ensamkommande är barn har ökat betydligt.

Myndigheten skriver i sin senaste prognos att man i 70 procent av årets utredningar - 9 000 fall - anser att de ensamkommande "inte har gjort sin underårighet sannolik", som det heter på myndighetsspråk.

Daniel Salehi säger att det är oklart varför Migrationsverket misstror de asylsökandes ålder i högre utsträckning i år jämfört med förra året.

- En rimlig förklaring kan vara att ärendena nu när det har gått ett eller ett och ett halvt år helt enkelt är äldre, säger han.

Ändringen beror enligt Daniel Salehi inte på att Migrationsverket blivit striktare i sina bedömningar.

- Utan medicinsk åldersbedömning så hade alla som i dag får erbjudande om medicinsk åldersbedömning sannolikt skrivits upp i ålder, säger han.

SvD har varit i kontakt med flera ensamkommande som fått sin ålder uppskriven. Samtliga säger att de var minderåriga när de kom till Sverige. Flera av dem omfattas av regeringens nya förslag om att ensamkommande som fått avslag kan få ett tillfälligt uppehållstillstånd för att gå klart gymnasiet.

Personerna kan dock komma att utvisas innan beslutet, en omständighet som SvD tidigare skrivit om.

- Jag vet inte vad som kommer att hända med mig, eller om jag kan lita på det här. De kanske bara säger så här nu och ändrar sig sen, säger Abbas Mohewe från Afghanistan.

Rättsmedicinalverket gör sedan mars i år medicinska åldersbedömningar av ensamkommande ungdomar. Myndigheten undersöker knäleder och visdomständer för att undersöka om personen är under eller över 18 år. Mätmetoden bedöms ha en felmarginal på tio procent.

Till och med den 31 oktober har Migrationsverket gjort 10 009 beställningar om medicinska åldersbedömningar. Rättsmedicinalverket har skickat 7 858 utlåtanden. I 84 procent av dem anses personen vara 18 år eller äldre.

Att en asylsökande inte längre bedöms vara ett ensamkommande barn, utan vuxen, innebär ofta att personen har mindre möjligheter att beviljas asyl. Dessutom förlorar personen rätten att gå i skolan och att få bo på särskilda HVB-hem med andra barn.

Flera experter har kritiserat Rättsmedicinalverkets mätmetoder. SvD skrev senast om rättsodontologen Håkan Mörnstad, som menar att hans egna mätningar visar att bedömningarna i många fall kan vara felaktiga.

Källa - 2017-12-03 06:45

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Om det blir nyval
 3. Piska som i usa
 4. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 5. Björklund flossar
 6. Kuratorn mobulbostäder MKB
 7. Poeten mot fascismen
 8. Angela merkels efterträdare
 9. Bilda regering efter valet
 10. Flyktingkaravanen

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+