Åldersbedömningar tidigare i asylprocessen

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Åldersbedömningar tidigare i asylprocessen Senaste nytt om flyktingkrisen

Åldersbedömningar tidigare i asylprocessen - I dag tar Migrationsverket oftast ställning i åldersfrågan först i samband med ett slutligt asylbeslut. Det vill regeringen ändra på och föreslår i en lagrådsremiss i stället att det ska ske så snart som möjligt i asylprocessen.

Åldern är avgörande för hur mottagningsprocessen ser ut. Ensamkommande barn får ett boende anpassat till barns behov, rätt till skolgång och gymnasieutbildning samt hälso- och sjukvård i större utsträckning än en vuxen asylsökande.

Det är den asylsökande som har bevisbördan för sina skyddsbehov, inklusive frågan om åldern. Om tvivel om åldern uppstår ska Migrationsverket nu fatta ett tillfälligt beslut. Myndigheten måste dock dessförinnan erbjuda den asylsökande möjligheten att genomgå en medicinsk åldersbedömning. Den är frivillig, men nekar personen talar det för att "sökanden inte har gjort sannolikt att han eller hon är under 18 år", står det i lagrådsremissen.

Socialstyrelsen har för närvarande i uppdrag att fördjupa kunskaperna om magnetkameraundersökning som metod för medicinska åldersbedömningar.

Källa - 2017-02-02 14:59

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Om det blir nyval
 3. Piska som i usa
 4. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 5. Björklund flossar
 6. Kuratorn mobulbostäder MKB
 7. Poeten mot fascismen
 8. Angela merkels efterträdare
 9. Bilda regering efter valet
 10. Flyktingkaravanen

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+