Åldersbestämningar långt bortom ordning och reda

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Åldersbestämningar långt bortom ordning och reda Senaste nytt om flyktingkrisen

Åldersbestämningar långt bortom ordning och reda - Sverige är i likhet med sina nordiska grannar ett högtillitssamhälle. Tillit behövs för både människor och samhällen ska utvecklas. Men som alla insatta i systemdesignfrågor vet, behövs både tillit och krass insikt om hur incitament påverkar beteenden. Den ökända paradoxen med att det blågula folket, ett av världens friskaste, är bland det mest sjukskrivna, illustrerar detta.

Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

De flesta människor försöker inte lura systemen. Skulle aldrig komma på tanken. Om inte incitamenten bjuder in till det. Och risken för att bli påkommen är försvinnande låg. Eller straffet obefintligt.

Nu talar vi om frågan om åldersbestämningar av ensamkommande asylsökande. Incitamenten för att uppge fel ålder har för många varit skyhöga, kontrollen har varit bristfällig. Så vad kan vi förvänta oss? "Det är ju deras överlevnad, jag fattar ju varför. Skulle mina barn fly, skulle jag uppmana dem: ’säg att du är femton’, om det är grejen för att få stanna", som socialarbetaren Lasse Siggelin säger (SvD 19/7-15).

I Danmark meddelade det rättsmedicinska institutet och justitieministeriet hösten 2014 att 51 procent av de ensamkommande asylsökande som uppgav sig minderåriga och kom till ett danskt asylcenter under åren 2011-12, efter rättsmedicinsk undersökning visade sig vara över 18 år. De första fyra månaderna 2013 var tre av fyra testade påstådda barn över 18 år, enligt Justitieministeriet.

Trots kunskapen om Danmarks, och även Norges likartade, erfarenheter, var frågan länge låst i Sverige. Inte bland dem som mötte ensamkommande - handläggare, ungdomspedagoger, hvb-personal, lärare - de kunde utan röntgenblick konstatera i direkta möten att det fanns vuxna som gick för att vara barn.

De som lyfte frågan sades "ge sig på flyktingbarn" (Aftonbladets Eshan Fadakar). Rädda Barnens Elisabeth Dahlin förklarade att det var en "vandringssägen" att uppgivande av oriktig ålder skulle förekomma i någon större utsträckning (SvD 13/11-15). Politikerna avstod länge från att erkänna problemet, gissningsvis av välbefogad rädsla för att bli anklagade för att "ge sig på barn". Trots att de samtidigt förordade ett asylprövningssystem där barns rättigheter skiljer sig från vuxnas.

Advokatsamfundets ordförande Anne Ramberg fastslog i en debattartikel att "medicinska åldersbedömningar är inte tillförlitliga". Och att Advokatsamfundets vägledande uttalande i ämnet innebär att offentliga biträden, "endast om synnerliga skäl föreligger, [ska] kunna medverka till att medicinsk åldersbestämning äger rum. Huvudregeln är alltså att advokaten inte ska medverka till detta. " (SvD 25/10-15). Det kan beaktas när advokater med uppdrag att företräda klienter som berörs av åldersbestämningar, gör inlägg i frågan.

Och föga förvånande, i frånvaro av tillförlitliga metoder, varnade hösten 2015 Håkan Mörnstad, tidigare rättsodontolog vid Rättsmedicinalverket, för att de bedömningar som Migrationsverket gjorde inte var tillförlitliga: "Av ett hundratal fall jag har handlagt sedan försommaren har Migrationsverket sannolikt gjort en riktig bedömning i tre fjärdedelar av fallen, men i en fjärdedel av fallen är ungdomarna med rimlig sannolikhet under 18 år och riskerar alltså en felaktig behandling eller utvisning. " (SvD 24/10-15).

Till slut föll polletten ner även i Rosenbad och på Helgeandsholmen. Poängen med en tillförlitlig åldersbestämning är nämligen att tillförsäkra barns rättigheter, inte vuxnas. Och för att Sverige gör anspråk på att vara en rättsstat. Politikerna kom i kapp det som borde ha utgjort första instinkt. Rättsmedicinalverket (RMV) presenterade i september 2016 ett system för medicinsk åldersbedömning av asylsökande, som stod i motsättning till Socialstyrelsens tidigare rekommendationer.

I Kvartal skrev Mattias Haglund, medicine doktor, att det saknades vetenskapligt stöd för att den nya metoden skulle fungera bättre: "Vad man hittills sett är snarast motsatsen, samtidigt som denna process är dyrare och mer komplicerad. " Han påpekade också att internationella riktlinjer för medicinsk åldersbedömning tillämpas med framgång på flera håll i Europa, men att varken Socialstyrelsen eller RMV tagit ställning till dessa expertråd. (25/9-16)

Nu skriver vi december 2017. Sedan mars i år genomförs medicinska åldersbedömningar. Hittills har beslut fattats i 5 700 ärenden. I den stora majoriteten av fallen - 79 procent - skrev myndigheten upp åldern. Cirka 20 procent har skrivits ner i ålder (SvD 3/12). Men det råder inte konsensus om att metoderna är bra. Specialister i rättsmedicin säger upp sig för att de känner samvetsstress. SvD har berättat på nyhetsplats (1/12) att Håkan Mörnstads företag Forodont har skickat RMV:s bedömningar för andrahandsutlåtanden till två forskare i Tyskland, som i 17 av 20 genomgångna fall har kommit till annan slutsats än RMV.

"Ordning och reda i asylprövningen", mässar politikerna. Ja, tack. Här är en betydelsefull fråga som pockat på svar sedan flera år tillbaka.

Källa - 2017-12-07 07:00

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Om det blir nyval
 3. Bilda regering efter valet
 4. Fabian fjälling
 5. Ibrahim Nasrulleyev
 6. Nya lagar 2017
 7. Förbjud religiösa friskolan
 8. Peter springare
 9. Leif ivan karlsson morfar
 10. Matleveranser hem loc:SE

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+