Åldersprov för unga misstänkta återupptas

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Åldersprov för unga misstänkta återupptas Senaste nytt om flyktingkrisen

Åldersprov för unga misstänkta återupptas - En proposition skickas till riksdagen inom kort. Från och med i sommar ska det inte råda någon osäkerhet bland domstolar eller åklagare om att det går att besluta om kroppsbesiktning av en person, där åldern är oklar. Förra året, fram till hösten när hovrätten och Högsta domstolen satte stopp för dem, togs 53 beslut om kroppsbesiktning.

- Det är ett problem med människor som kommit hit från andra länder och där identiteten och därmed åldern är oklar. En misstänkt ska inte kunna undgå, eller få ett lägre straff genom att ljuga om sin ålder, säger inrikesminister Anders Ygeman (S) i samband med en träff med journalister i riksdagen.

Han säger att problem med ensamkommande och andra unga som kommit till Sverige och som figurerat i brottslighet, till exempel i Nordstan i Göteborg, i Uppsala och Stockholm, har gjort det uppenbart att rättsläget vad gäller kroppsbesiktningar inte får vara oklart.

Gränsen för att kunna dömas till straff går vid 15 år och för att dömas till livstid måste en person vara över 21 år. Däremellan kan ålder också ha betydelse för längd och typ av straff.

- Men flera i polisen och rättskedjan upplever det här som ett problem och det också kan bli ett glapp mellan polisens och socialtjänstens insatser när det är svårt att åldersbestämma en person, säger Ygeman.

Det blir, enligt honom, betydligt lättare att ta till rätt åtgärder.

- Om man har en lagstiftning som gör skillnad på ålder så behöver man kunna fastställa rätt ålder.

Frågan om kroppsbesiktning blev extra uppmärksammad i samband med en rättegång mot en person som i sin asylansökan uppgett att han var 17 år. I rätten hävdade han att han var 14 år och inte straffmyndig. Rätten avslog åklagarens begäran om en medicinsk åldersbedömning. Hovrätten och HD slog fast att en sådan bedömning är ett påtvingat kroppsligt ingrepp som bara får användas för att utreda själva brottet, inte för att ta reda på om personen är straffmyndig.

Svea hovrätt, Barnombudsmannen (BO) och Advokatsamfundet var kritiska till regeringens förslag när det var ute på remiss. BO framhåller att de metoder för åldersbedömningar som används rymmer osäkerhet.

Enligt riksåklagaren (RÅ) togs som mest 19 beslut per år, fram till och med 2015, om kroppsbesiktningar/medicinska åldersbedömningar i rättsprocesser.

Förra året, på nio månader, gjordes 53. I oktober stoppades besiktningarna men ska åter bli möjliga från den 1 juli i år, sedan regeringen ändrat lagen.

HD slog i sin dom den 23 december förra året fast att den nuvarande lagen inte tillåter ett så genomgripande beslut som det om kroppsbesiktning bara för att ta ställning till vilket straff som skulle utdelas.

Källa - 2017-03-21 16:52

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Om det blir nyval
 3. Piska som i usa
 4. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 5. Björklund flossar
 6. Kuratorn mobulbostäder MKB
 7. Angela merkels efterträdare
 8. Bilda regering efter valet
 9. Flyktingkaravanen
 10. Fabian fjälling

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+