Allt fler asylsökande kommer med flyg till Sverige

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Allt fler asylsökande kommer med flyg till Sverige Senaste nytt om flyktingkrisen

Allt fler asylsökande kommer med flyg till Sverige - Mycket tyder på att flyget blivit ett allt vanligare färdmedel för flyktingar och migranter som tar sig till Sverige. Under en mätperiod i somras uppgav majoriteten av de asylsökande att de åkt flyg till Sverige. På Arlanda har gränspolisen sett en kraftig ökning av antalet personer som försöker ta sig in i landet utan tillstånd.

- En minskning med 95 procent.

Så förklarade migrationsminister Morgan Johansson (S) den kraftigt sjunkande kurvan i en tabell över svenskt asylmottagande under en presskonferens på Rosenbad i september. Statistiken visade att det blivit betydligt svårare för asylsökande att ta sig till Sverige hösten 2016 jämfört med för ett år sedan.

Sedan dess har flera EU-länder infört gränskontroller. Den så kallade Västra Balkanrutten - där 35000 personer passerade varje dag - har stängts och EU:s överenskommelse med Turkiet har strypt trafiken över Egeiska havet.

Ändå söker ungefär 500 personer asyl i Sverige varje vecka.

Mycket tyder på att många av dem anländer till Sverige med flyg. När Migrationsverket undersökte saken under en vecka i somras uppgav majoriteten av de asylsökande att de flugit hit. Ingen vet dock hur omfattande fenomenet är.

Migrationsverket säger att man inte för någon statistik, och att man heller inte har någon anledning att undersöka fenomenet. Gränspolisen i Stockholm uppger dock att man de senaste åren upptäckt allt fler personer som försökt ta sig in i Sverige utan tillstånd.

Under 2013 avvisades 59 personer vid gränskontrollen på Arlanda. 2015 hade antalet ökat till 227 personer, nästan fyra gånger så många. Siffrorna för 2016 ser ut att landa på ungefär samma nivå.

- Vi har under de senaste åren en uppåtgående trend vad avser antalet personer som nekas inresa på Arlanda flygplats, säger Patrik Kalmkind, tillförordnad chef för gränspolisen i Region Stockholm.

Också på Landvetter upptäcker polisen ett relativt stort antal personer som försöker ta sig in i landet utan tillstånd.

- Vi påträffar uppemot tio personer i veckan. Det är ofta flyg från sydöstra Europa, Italien, Grekland och via de stora transithubbarna som Bryssel, säger Fredrik Johansson, inre befäl vid polisen på Landvetter.

Det finns också andra indikationer på att en högre andel asylsökande än tidigare anländer med flyg. I en rapport från september skriver Migrationsverket att man noterat att personer från bland annat Somalia, Eritrea och Iran söker asyl i samma omfattning som under rekordhösten 2015 - trots den totala minskningen på 95 procent som Morgan Johansson talade om.

"Det kan bero på att de tar sig in i Sverige på andra sätt än via färjor och tåg från Danmark och Tyskland", står det i rapporten.

Men varken Migrationsverket eller polisen vet alltså hur många asylsökande som tar flyget till Sverige. Det beror främst på att merparten av flyktingarna och migranterna tros anlända med flyg från Schengenområdet. Då behöver de inte passera den svenska gränskontrollen efter att ha landat.

Att personerna för det mesta inte fångas upp vid ankomsten till Sverige innebär därför inte att svensk polis missköter sitt arbete, säger Patrik Kalmkind.

- Det handlar inte om brister i gränskontrollen i Sverige, säger han.

Enligt Patrik Kalmkind använder de asylsökande antingen förfalskade dokument eller en svensk persons pass för flygresan. 2014 kom en polisrapport fram till att svenska pass säljs för ungefär 80000 kronor styck av människosmugglare.

En del av personerna upptäcks alltså ändå av polis vid ankomsten till Sverige. Om de söker asyl tillåts de stanna i landet. Om de är belagda med inreseförbud eller inte vill söka asyl avvisas de i stället.

Fenomenet med asylsökande som anländer med flyg är intressant bland annat med tanke på de tillfälliga gränskontrollerna som infördes i november. Kontrollerna motiverades med att myndigheterna behövde ha kontroll över flyktingarna och migranterna som tar sig till Sverige.

Men siffror från polisen visar att många av de asylsökande troligen aldrig ens passerar de tillfälliga gränskontrollerna i Skåne, Göteborg och Varberg. I augusti fångade polisen upp 51 personer som ville söka asyl vid de tillfälliga kontrollerna, enligt siffror som SvD tagit del av. Det motsvarar bara två procent av det totala antalet asylansökningar som registrerades under månaden.

I början av november väntas regeringen ge besked om huruvida de tillfälliga gränskontrollerna kommer att förlängas.

Under 2015 sökte 163 000 personer asyl i Sverige, vilket var mer än någonsin tidigare. Sverige och andra EU-länder införde flera åtgärder som skulle minska antalet asylsökande, bland annat tillfälliga gränskontroller.

Sedan början av 2016 är det mycket svårt för flyktingar och migranter att ta sig till EU. Det beror bland annat på EU-ländernas gränskontroller, EU:s överenskommelse med Turkiet, och att länderna på västra Balkan har stängt vägen för flyktingar och migranter.

Migrationsverket utreder de asylsökandes identitet och eventuella skyddsskäl, men undersöker inte deras flyktväg till Sverige. I en rapport från i somras skriver myndigheten att majoriteten av de asylsökande under en viss mätperiod sade sig ha kommit till Sverige med flyg.

De flesta av personerna som söker asyl i landet tillhör nationaliteter som har väldigt svårt att beviljas visum till Sverige. Det innebär troligen att de flesta flyger till Sverige med förfalskade dokument eller med en svensk persons pass.

Källa - 2016-10-19 19:50

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Om det blir nyval
 3. Piska som i usa
 4. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 5. Björklund flossar
 6. Kuratorn mobulbostäder MKB
 7. Poeten mot fascismen
 8. Angela merkels efterträdare
 9. Bilda regering efter valet
 10. Flyktingkaravanen

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+