Allt fler behöver försörjas av andra

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Allt fler behöver försörjas av andra Senaste nytt om flyktingkrisen

Allt fler behöver försörjas av andra - Även de mest optimistiska uppskattningarna tyder på att någonstans kring 800-900 000 personer i arbetsför ålder (20 till 64 år) kommer att behöva vara helt och hållet offentligt försörjda i Sverige för många år framåt. För 2016 rörde det sig om nästan 890 000 och för 2017 drygt 877 000.

Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

Egentligen är det fel att skriva personer. Talen handlar i stället om vad man kallar för "Helårsekvivalenter inom vissa transfereringssystem", alltså det offentligas finansiella åtaganden som sjukersättning, arbetslöshetsersättning, etableringsersättning och liknande. En helårsekvivalent är till exempel två personer som är arbetslösa på halvtid under ett år. Det sättet att räkna gör att man kan jämföra belastningen på olika stödsystem. Dock ska man inte likställa detta mått med "utanförskap" i bredare bemärkelse. Om färre är försäkrade med a-kassa, minskar helårsekvivalenterna, men inte nödvändigtvis arbetslösheten.

I budgetpropositionen sedan ganska många år tillbaka återkommer en sådan tabell - i vårens proposition (2017/18:100) var den numrerad som 7. 11. Där framkommer att med en befolkning på cirka 5,7 miljoner personer i det aktuella åldersspannet, innebär det att cirka 15 procent av den arbetsföra vuxna befolkningen lever helt och hållet (helårsekvivalenter) på offentligt stöd. Enligt den prognos som finns i vårbudgeten, som alltså är lagd under ett valår, minskar denna andel gradvis till cirka 13 procent år 2021.

Men försörjningsbördan för de arbetande slutar inte med det. Det finns ju också de äldre, vars offentliga pensionsutbetalningar, huvudsakligen måste arbetas ihop från ett år till annat. När Pensionsåldersutredningen tittade på den försörjningsbördan för en tid sedan (SOU 2012:28, s 55), kom man fram till att 2010 fanns det 75 personer från 15 år och uppåt som inte var sysselsatta per 100 personer som var det. Alltså att 100 personer som arbetade skulle försörja 175. År 2035 skulle det förhållandet stiga till cirka 90 icke sysselsatta per 100 sysselsatta.

Men det förutsatte att andelen sysselsatta ökade i samma takt som befolkningen. Problemet är att det inte är erfarenheten historiskt. Mellan 1980 och 2010 minskade andelen sysselsatta med 0,3 procent per år. Om det skulle vara trenden framåt, skulle i så fall år 2035 försörjningskvoten uppgå till över 200, alltså att 100 arbetande personer skulle behöva försörja sig själva och ytterligare 100 till.

Och, för att lägga sten på börda: Dessa prognoser gjordes före den stora flyktinginvandringen och den påföljande anhöriginvandringen till Sverige från 2011 och framåt, med hundratusentals nyanlända vuxna personer, varav hälften har förvärvsarbete först efter cirka sju till åtta år.

Slutsatsen är tydlig. Under överskådlig tid kommer en allt större grupp vuxna att behöva försörjas av att andra arbetar och skapar ett överskott. Varje steg som försämrar vår förmåga att generera detta överskott, kommer att minska våra möjligheter att bära denna börda utan livsförsämringar. För alla.

Vd, chefredaktör och ansvarig utgivare: Fredric Karén

Politisk chefredaktör: Tove Lifvendahl

Redaktionschef och stf ansvarig utgivare: Maria Rimpi

Chef SvD Nyheter: Maria Sundén Jelmini

Chef SvD Näringsliv: Daniel Kederstedt

Chef SvD Kultur: Lisa Irenius

Postadress Svenska Dagbladet, 105 17 Stockholm

Besök Västra Järnvägsgatan 21, Stockholm

Organisationsnummer 902004-3619

Telefon Kundväxel +46 8 618 02 20

Telefon Växel +46 8 13 50 00

Källa - 2018-05-19 09:00

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Om det blir nyval
 3. Piska som i usa
 4. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 5. Björklund flossar
 6. Kuratorn mobulbostäder MKB
 7. Poeten mot fascismen
 8. Angela merkels efterträdare
 9. Bilda regering efter valet
 10. Flyktingkaravanen

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+