Andersson Trump fara för ekonomiska utvecklingen

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Andersson Trump fara för ekonomiska utvecklingen Senaste nytt om flyktingkrisen

Andersson Trump fara för ekonomiska utvecklingen - Magdalena Andersson spår en fortsatt god tillväxt och låg arbetslöshet i Sverige. Men Donald Trump vore en fara för den ekonomiska utvecklingen i världen, enligt finansministern.

Stabil och god tillväxt. Orden återkom på tisdagen när Magdalena Andersson presenterade höstbudgeten. Den tidigare höga tillväxten beskrevs nu som extrem.

- Jobben växer fram och arbetslösheten sjunker. Det är en bra bas för att ta oss an de utmaningar som vi ser, säger hon till SvD.

Vilka är det största utmaningarna?

- Vi ser ökande matchningsproblematik på arbetsmarknaden med alltför många arbetslösa samtidigt som näringslivet har svårt att hitta rätt kompetens. Vi behöver vända utvecklingen i skolan och ta oss an klimatutmaningen.

Regeringens prognos är till och med lite mer optimistisk än i Harpsund. Förklaringen är delvis ökade skatteintäkter.

I stora drag står sig dock bilden från augusti. Sveriges ekonomi väntas växa med 3,5 procent i år och 2,3 procent nästa år. Arbetslösheten väntas vara 6,8 procent i år och 6,3 procent nästa år. Arbetslösheten väntas sedan ligga kvar på samma nivå under hela prognosperioden. Till skillnad mot Konjunkturinstitutet spår inte regeringen stigande arbetslöshet framöver.

- Sysselsättningen och arbetslöshetsutvecklingen har utvecklats positivt. Vi har reviderat ner vår prognos.

Men alla människor som flytt till Sverige, bör inte arbetslösheten öka när de börjar att söka jobb?

- Nej, vår bedömning är att arbetslösheten fortsätter att sjunka bland de som befinner sig i Sverige. Vi vidtar också viktiga åtgärder för att de som är nyanlända ska komma i arbete.

Kommer det vara tillräckligt för att arbetslösheten inte ska öka?

- Det är den bedömningen som vi gör. Sen får vi följa utvecklingen. Vi kommer också komma med ytterligare åtgärder för att fler människor ska komma i jobb.

I samband med regeringsombildningen i våras efterlyste statsminister Stefan Löfven "enkla jobb" och kopplade frågan till att en del av de flyktingar som kommer till Sverige har låg utbildning. Men satsningen har fått kritik av bland andra LO. När Magdalena Andersson presenterade budgeten använde hon inte uttrycket enkla jobb.

- I den här budgeten har vi resurser för moderna beredskapsjobb i staten. Därutöver finns en överenskommelse mellan Kommunal och Sveriges kommuner och landsting om extratjänster. Därutöver för Mikael Damberg en dialog med näringslivet om hur man kan skapa enklare vägar in också på den privata arbetsmarknaden.

Har det varit svårare än ni trodde att få med LO på tåget om enkla jobb?

- Här för Mikael Damberg en dialog med arbetsmarknadens parter. Han kan säkert uppdatera dig på hur de diskussionerna går, säger Magdalena Andersson.

Regeringens stora satsning i höstbudgeten är välfärdsmiljarderna, 10 miljarder i årligt statsstöd till kommunerna.

Men i en intervju i SvD spådde både Svenskt Näringslivs och LO:s chefsekonomer att kommunerna kommer att behöva ytterligare miljarder. En liknande analys gör Konjunkturinstitutet som spått höjda skatter om välfärden ska vara kvar på samma nivå.

Om de 10 miljarderna inte räcker, ser du framför dig höjda kommunalskatter eller ytterligare statsbidrag?

- Vi gör en historiskt stor satsning på kommunerna. Man har aldrig höjt de generella statsbidragen så här mycket sedan de infördes. Det kommer att leda till att kommuner kan nyanställda, eller behålla personal de annars behövt säga upp. Men det är också viktigt att kommunerna jobbar med kostnadskontroll.

Är du beredd till ytterligare statsbidrag?

- Det är en hypotetisk fråga. Vi följer utvecklingen.

Utanför Sveriges gränser riktas allt mer fokus mot det amerikanska presidentvalet.

Hur skulle Sveriges ekonomi påverkas om Donald Trump blev president?

- Donald Trump har inte kommit fram som någon stor frihandelsvän, för att uttrycka sig milt. Det kan vara bekymmersamt för hur världen utvecklar sig. Det kan påverka handeln i världen om ett exportberoende land som Sverige.

Vad tänker politikern Magdalena Andersson om politikern Donald Trump?

- Han står oändligt långt ifrån det som jag står för, öppenhet, tolerans, och ett sammanhållet samhälle.

Skulle han rentav kunna vara en fara för stabiliteten i världen?

- Ja, det är tror jag att många bedömare tror. Från mitt perspektiv också för den ekonomiska utvecklingen i världen, säger Magdalena Andersson.

Källa - 2016-09-20 11:20

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Om det blir nyval
 3. Piska som i usa
 4. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 5. Björklund flossar
 6. Kuratorn mobulbostäder MKB
 7. Poeten mot fascismen
 8. Angela merkels efterträdare
 9. Bilda regering efter valet
 10. Flyktingkaravanen

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+