Att tvingas fly från asylboendet

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Att tvingas fly från asylboendet Senaste nytt om flyktingkrisen

Att tvingas fly från asylboendet - Säkerheten på landets asylboenden är under all kritik. Kvinnor vittnar om sexuella trakasserier och både kristna och muslimer om hatbrott från muslimska fundamentalister. Det finns inga siffror som visar hur utbrett problemet är, däremot finns otaliga vittnesmål.

SVT rapporterade häromdagen om en kristen familj som tvingats fly - först från sitt hemland och sedan från sitt asylboende i Jämtland. I hemlandet höll de sin tro hemlig och kvinnorna i familjen bar slöja. När de kom till Sverige slutade de med det och började öppet berätta om sin tro. Här trodde de att de skulle få vara fria att utöva den, men omgående började de trakasseras av andra som bodde på samma asylboende. Detta fortgick under flera veckor och mest utsatta blev familjens döttrar.

“De sade att de skulle döda mig. De sade att jag var kristen och att jag skulle vara muslim" har en av döttrarna sagt (SVT 7/6). När familjen försökte berätta för personalen om trakasserierna fick de ingen hjälp. Först efter att den ena dottern blivit misshandlad fick familjen hjälp att flytta.

Det är bedrövligt att Migrationsverket inte klarade av att hjälpa denna familj redan när trakasserierna påtalades. Det största problemet är dock inte myndighetens undermåliga hantering, utan att det överhuvudtaget existerar en hotbild. Tidigare har det blundats för den problematik som kan uppstå när människor med vitt skilda kulturer och religioner inte bara ska leva i samma land, utan rentav bo tillsammans. Nu när den tydligt syns, står man handfallen. De enda lösningarna som till synes verkar finnas tillhands är att hålla olika grupper åtskilda när konflikter mellan dem uppstår.

Migrationsverket centralt har planer på att öppna ett skyddat boende för utsatta personer. Nog för att det är rätt att agera när problem av den här typen uppkommer, men det här är bara en kortsiktig lösning. I ett sekulärt samhälle är det varken önskvärt eller möjligt att i längden hålla män och kvinnor - eller religiösa grupper - åtskilda för att undvika konflikter.

Den diskussion om svenska värderingar som sakta men säkert börjat komma igång är ett steg i rätt riktning. Det som måste sjunka in, är att alla inte delar dem. Villfarelsen om det motsatta leder till att dessa slutar försvaras, vilket skapar grogrund för värderingar som går emot idén om ett öppet, sekulärt och jämställt samhälle. En persons värderingar är inget som förändras över en natt och nya kan ta lång tid att ta till sig - men det är inte en förmildrande omständighet för hot och våld. Mot sådant måste nolltolerans gälla.

I februari sade migrationsminister Morgan Johansson i en interpellation att “Om vi finner att de åtgärder som vi vidtar - fler ordningsvakter, mer utbildning, mer information och mer ingripanden av poliser - inte är tillräckliga får vi helt enkelt återkomma till frågan om vilka andra åtgärder vi i så fall ska vidta. " Där är vi nu. Det är dags för ministern att återkomma med sina åtgärder, för det är uppenbart att de som hittills vidtagits inte varit tillräckliga.

Källa - 2016-06-09 07:00

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Om det blir nyval
 3. Piska som i usa
 4. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 5. Björklund flossar
 6. Kuratorn mobulbostäder MKB
 7. Poeten mot fascismen
 8. Angela merkels efterträdare
 9. Bilda regering efter valet
 10. Flyktingkaravanen

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+