Björklund S och M sätter Sverige på läktaren i EU

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Björklund S och M sätter Sverige på läktaren i EU Senaste nytt om flyktingkrisen

Björklund S och M sätter Sverige på läktaren i EU - På grund av Socialdemokraterna och Moderaterna sitter Sverige på läktaren i mycket av EU-samarbetet, anser Liberalernas ledare Jan Björklund.

- Vi står inför ett vägval, ett starkare eller svagare Europa, mer eller mindre samarbete, säger han.

Europa står inför tre hot, enligt Liberalerna. Putin, Trump och Kina. Ryssland utgör ett säkerhetspolitiskt och militärt hot, Kina ett ekonomiskt och Trump hotar det nordatlantiska samarbetet och frihandeln.

Samtidigt utmanas det europeiska samarbetet av högernationalistiska krafter i Europa som vill ha mindre samarbete och montera ned den liberala demokratin.

- Vårt budskap är att det behövs mer samarbete i ett starkare Europa, säger Jan Björklund.

Och i det samarbetet ska Sverige delta fullt ut i såväl det ekonomiska samarbetet med finanspakten, bankunionen och euron som i försvarssamarbetet.

Liberalerna lyfter i sitt valmanifest fram fyra områden där samarbetet bör förstärkas: jobb och välfärd, klimatpolitiken, trygghet och säkerhet samt demokrati och mänskliga rättigheter.

På det ekonomiska området innebär det att Liberalerna vill se mer inre marknad, mer frihandel, mer fri rörlighet, sociala rättigheter för alla européer, nej till jordbrukssubventioner samt ett svenskt deltagande i euron. Det senare avgörs dock inte i EU-parlamentet utan i Sveriges riksdag.

På klimatområdet vill Liberalerna se mer kärnkraft och mindre kolkraft. Här föreslår L ökad forskningsbudget i EU kring fjärde generationens kärnkraft. En gemensam europeisk koldioxidskatt bör införas, vilket L är ensamt om bland svenska partier att kräva. Klimatbiståndet bör också öka.

På säkerhetsområdet förespråkar Liberalerna att ett europeisk FBI med operativa befogenheter. Medlemsländerna bör öka deras nationella försvarskapacitet och Sverige bör delta i högre grad i det europeiska försvarssamarbetet, Pesco.

EU:s yttre gräns ska stärkas genom ökade resurser till EU:s gränsskyddsmyndighet. Samma regler och rättssäkerhet ska gälla i hela EU.

Liberalerna vill också se mer gemensam utrikespolitik och avskaffa vetorätten för enskilda länder.

Asylpolitiken bör bli gemensam med en human flyktingpolitik. För de länder som vägrar dela på ansvaret ska det ekonomiska stödet dras in.

Demokratin och mänskliga rättigheter ska stärkas, och de medlemsländer som inte fullt ut respekterar grundläggande fri- och rättigheter ska inte ha samma rätt till ekonomiska bidrag från EU.

Tf vd, chefredaktör och ansvarig utgivare: Anna Careborg

Politisk chefredaktör: Tove Lifvendahl

Redaktionschef och stf ansvarig utgivare: Maria Rimpi

Redaktionell chef för digitala prenumerationer
och stf ansvarig utgivare: Martin Ahlquist

Chef SvD Nyheter: Mikael Larsson (vik)

Chef SvD Näringsliv: Maria Sundén Jelmini (vik)

Chef SvD Kultur: Lisa Irenius

Postadress Svenska Dagbladet, 105 17 Stockholm

Besök Västra Järnvägsgatan 21, Stockholm

Organisationsnummer 902004-3619

Telefon Kundväxel +46 8 618 02 20

Telefon Växel +46 8 13 50 00

Källa - 2019-05-07 13:55

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Om det blir nyval
 3. Piska som i usa
 4. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 5. Björklund flossar
 6. Kuratorn mobulbostäder MKB
 7. Poeten mot fascismen
 8. Angela merkels efterträdare
 9. Bilda regering efter valet
 10. Flyktingkaravanen

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+