Chefens svar efter kritiken Metoden tillräckligt bra

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Chefens svar efter kritiken Metoden tillräckligt bra Senaste nytt om flyktingkrisen

Chefens svar efter kritiken Metoden tillräckligt bra - Efter SvD:s avslöjanden om medicinska åldersbedömningar erkänner en av de högst ansvariga fel. Elias Palm, avdelningschef vid Rättsmedicinalverket, medger i en intervju med SvD att han uppgett felaktiga uppgifter i domstol.

Men plötsligt vänder han - och tar tillbaka en rättelse som myndigheten nyligen gjort.

SvD har under ett års tid avslöjat stora frågetecken och en rad felaktigheter bakom Rättsmedicinalverkets åldersbedömningar av asylsökande.

Det har hittills bland annat lett till att Migrationsverket ändrat i sina styrdokument, Socialstyrelsen har sågat sin egen analys som metodvalet bygger på, och domstolar har börjat ifrågasätta säkerheten i metoden.

Sedan dess har myndigheten och Elias Palm gett olika besked kring bedömningarna som, enligt SvD:s granskning, haft stor betydelse i en del asylärenden. Bland annat handlar det om riskerna för felbedömning.

RMV:s åldersbedömningar används även i brottmål där ålder på den misstänkte är oklar. Åldern kan vara avgörande om gärningsmannen ska dömas till fängelse och utvisning, eller till ungdomsvård.

SvD har nyligen tagit del av ett förhör med Elias Palm i Södertälje tingsrätt och velat ställa frågor kring hans påståenden i rätten.

Han har först inte velat ställa upp på en intervju, men till slut fick SvD 30 minuter med honom på myndighetens huvudkontor i Stockholm.

Elias Palm medger nu att han sagt fel i domstolen. Det handlar bland annat om en uppgift som gäller knäets mognad.

Han säger att den yngsta personen som har färdigvuxet knä är mellan 17 och 18,3 år, beroende på vilken studie man tittar på. I själva verket är den yngsta personen 16 år enligt en studie som Socialstyrelsen publicerade i våras.

- Ja, just det. Det borde jag tagit med i så fall också, i den studien fanns det en individ som var 16 år.

Varför sa du inte det?

- Det vet jag inte, det borde jag nog ha gjort.

Tycker du att det är viktigt?

- Nej, det förändrar inte slutsatsen i utlåtandet. Men det är klart att det är en siffra som jag borde fått med också.

Det visar sig under intervjun att Elias Palm lämnat fler oriktiga uppgifter till rätten. I det aktuella fallet hade den misstänktes tand, hand, knä och nyckelben undersökts.

Palm hävdar att ingen av de fyra metoderna är studerade tillsammans. Det är inte sant. När SvD frågar om han känner till en tysk studie där tand och hand studerats ihop säger han att han inte gör det.

Men i oktober förra året togs just den studien upp i en replik i Läkartidningen till Elias Palm i debatten om åldersbedömningar.

SvD har tidigare avslöjat att RMV gett olika besked till Migrationsverket och till åklagarna om hur resultat av medicinska åldersbedömningar ska tolkas.

I asylärenden undersöks visdomstanden och knäet. Om någon av dessa två kroppsdelar anses vara färdigvuxna talar det, enligt RMV, för att personen är 18 år eller äldre och myndigheten skriver i en förklarande text:

"Cirka 10 procent av barn med en kronologisk ålder nära 18 år, som har en fullmogen tillväxtzon i nedre lårbenet och visdomstand, kan utifrån dagens kunskapsläge komma att felbedömas. "

I ett flertal brottmål fanns inte knäet med i den förklarande texten alls. Där står att den tioprocentiga risken för felbedömning, när undersökningar "talar för" att personen är 18 år eller äldre, gäller enbart tanden.

Efter att SvD börjat ställa frågor sa RMV att formuleringar om knäet "fallit bort" i en del utlåtanden i brottmål. Myndigheten meddelade att man korrigerat mallen som ligger till grund för dessa utlåtanden och informerade också Åklagarmyndigheten om att ett fel uppstått samt vilka ärenden det gäller. Man gick även ut med en förklaring på sin hemsida.

Nu backar Elias Palm på RMV:s rättelse.

- Jag tror faktiskt att vi var för snabba att säga att det var fel, säger han till SvD.

Så det är inte fel?

- Nej. Det är ingenting felaktigt i den uppgiften.

Ni kontaktade Åklagarmyndigheten och sa att ni gjort fel, ska ni nu kontakta dem igen nu och säga att det inte var fel?

- Vi har en dialog med dem.

Kritiken mot RMV:s metod för åldersbedömningar har varit omfattande. En rad experter har pekat på brister och hävdat stor osäkerhet när det gäller riskerna för felbedömning. RMV och Elias Palm har samtidigt lämnat olika besked.

Nu kommer ytterligare ett. Enligt RMV talar det för att en person är 18 år eller äldre om antingen visdomstanden eller knäet - eller båda tillsammans - anses vara färdigvuxna.

I Södertälje tingsrätt förklarar Elias Palm att han använder "talar för" i ärenden "där det finns en tioprocentig risk att barn blir bedömt som vuxen".

- Jag kan förstå att det kan uppfattas som konstigt, att det är samma sannolikhet oavsett om båda är mogna eller bara en.  Trots att det förmodligen är mera sannolikt att man är vuxen om båda är mogna har vi valt att lägga oss på den lägre graden av sannolikhet, eftersom de inte är studerade tillsammans. Skulle det göras en sådan studie kanske vi kan komma närmare sanningen.

SvD har tidigare berättat att RMV felaktigt trott att knäet mognar färdigt hos de flesta i 22-28 års ålder. Över 3 000 asylsökande har fått bedömningen "talar för" 18 år eller äldre, enbart på ett moget knä. Vilket, enligt Elias Palm, betyder att risken för felbedömning är tio procent.

Nyligen uppgav Elias Palm att RMV inte längre använder åldersspannet 22-28, i stället är det 18-19 som gäller. Men även om det nya ålderspannet ligger flera år under det gamla är risken för felbedömning fortfarande tio procent eftersom även det "talar för" att personen är 18 år eller äldre.

SvD har granskat er metod under ett års tid. Hur ser du på allt det som avslöjats?

- Många av de sakerna som jag tror att du syftar på, till exempel den förklarande texten i sannolikhetsskalan, som jag förstår att du ser som ett avslöjande, ser jag i sammanhanget som en detaljfråga - även om det är viktigt att det också blir rätt.

Socialstyrelsen säger att de aldrig borde ha räknat på någonting ni baserat hela er metod på.

- Jag tycker att det är alldeles rätt att säga att vi riktade oss mot knä utifrån den rapporten, jag tror inte att vi hade tänkt MR-knä annars.

Har någonting, av det som kommit fram sen ni valde metod, överraskat dig?

- Ja, när det gäller flickor, hur knämognaden ser ut där. När den uppgiften kom kändes det obehagligt och därför bromsade vi direkt.

Ingenting när det gäller pojkar?

- Jag är mån om att vi förmedlar utlåtanden på ett tydligt sätt. Vi vill inte ge sken av att vara mer säkra än vad vi är.

Hur tänker du kring de över 3 000 personer som är bedömda enbart på knä?

- I den sämsta av konstellationer så skulle 80 procent vara korrekt bedömda, om de är som sämst. Vi säger inte att de är 18, vi säger att det "talar för". Jag ser inget bekymmer med det. Det måste vara Migrationsverket och migrationsdomstolen som prövar detta.

Finns det någonting att vara självkritisk över?

- Det är ett regeringsuppdrag som vi försöker göra på bästa möjliga sätt.

Ni hade inte gjort några andra val när det gäller metoden, med den vetskapen ni har idag?

- I mina naiva stunder tänker jag att vi skulle ha valt en annan metod för det hade blivit mindre kritik, men alla metoder har fällts på grund av kritikstormar.

Så du är helt nöjd med metoden nu?

- Den är tillräckligt bra utifrån regeringens krav.

Vd, chefredaktör och ansvarig utgivare: Fredric Karén

Politisk chefredaktör: Tove Lifvendahl

Redaktionschef och stf ansvarig utgivare: Maria Rimpi

Chef SvD Nyheter: Maria Sundén Jelmini

Chef SvD Näringsliv: Daniel Kederstedt

Chef SvD Kultur: Lisa Irenius

Postadress Svenska Dagbladet, 105 17 Stockholm

Besök Västra Järnvägsgatan 21, Stockholm

Organisationsnummer 902004-3619

Telefon Kundväxel +46 8 618 02 20

Telefon Växel +46 8 13 50 00

Källa - 2018-11-29 20:00

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Om det blir nyval
 3. Piska som i usa
 4. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 5. Björklund flossar
 6. Kuratorn mobulbostäder MKB
 7. Poeten mot fascismen
 8. Angela merkels efterträdare
 9. Bilda regering efter valet
 10. Flyktingkaravanen

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+