Dan Eliasson stoppade gränskontroller

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Dan Eliasson stoppade gränskontroller Senaste nytt om flyktingkrisen

Dan Eliasson stoppade gränskontroller - Rikspolischef Dan Eliasson förhindrade införandet av gränskontroller under förra årets akuta flyktingkris, trots att både gränspolisen och den nationella operativa ledningsgruppen påtalade att sådana behövdes. Det visar Riksrevisionen i sin granskning av gränskontrollerna.

I september 2015 var "samtliga regionala gränspolissektioner [. . . ] överens om att det fanns ett behov av att återinföra gränskontroller", skriver Riksrevisionen. Samma månad konstaterade Polismyndighetens nationella operativa ledningsgrupp att skedet var "nära ett läge där polisen bör framföra ett förslag till regeringen avseende gränskontroll". Nationella operativa avdelningens gränspolissektion presenterade då tre handlingsalternativ för rikspolischefen; oförändrat läge, ökad inre utlänningskontroll respektive återinförd gränskontroll.

Men rikspolischefen stoppade planerna på gränskontroller. Svaret på gränspolisens förfrågan blev att "rikspolischefen inte ansåg att läget var sådant att Polismyndigheten kunde besluta om att återinföra gränskontroller", skriver Riksrevisionen.

Trots att rikspolischefen konstaterade att "det förelåg ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten" ville han inte införa kontrollerna. Anledningen ska ha varit att han "ansåg" att det kunde bli problem för polisens övriga verksamhet, skriver Riksrevisionen.

"Han ansåg däremot inte att det ur ett polisiärt perspektiv var motiverat att göra en framställan till regeringen om återinförande av gränskontroller på grund av de negativa effekter för Polismyndighetens övriga verksamhet som det bedömdes ge. "

Rikspolischef Dan Eliassons agerande fördröjde gränskontrollerna effektivt.

"Efter detta gick beredskapen för att återupprätta gränskontroller ned. När beslutet sedan fattades av regeringen den 12 november 2015 blev flera berörda överraskade", konstaterar Riksrevisionen.

Under de aktuella månaderna, september till november 2015, anlände ungefär 100000 asylsökande till Sverige, enligt Migrationsverkets månadsstatistik.

Dan Eliasson är rikspolischef sedan januari 2015. Han har dessförinnan varit generaldirektör för Migrationsverket och Försäkringskassan, och har ett förflutet som statssekreterare vid Justitiedepartementet under Thomas Bodström (S). Eliasson har ingen bakgrund som polis.

Källa - 2016-11-17 11:03

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Om det blir nyval
 3. Piska som i usa
 4. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 5. Björklund flossar
 6. Kuratorn mobulbostäder MKB
 7. Poeten mot fascismen
 8. Angela merkels efterträdare
 9. Bilda regering efter valet
 10. Flyktingkaravanen

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+