De många frågetecknen runt gymnasielagen

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

De många frågetecknen runt gymnasielagen - Det finns en lång rad frågor utan tydliga svar när det gäller gymnasielagen och de ungdomar som berörs av den.

Här tar vi upp några av dem.

Går de som berörs av lagen redan i skolan?

Det är olika. En del går redan i gymnasiet, till följd av att de varit i en och samma kommun i flera år, enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL). Andra går inte i gymnasiet i dagsläget. Sammantaget har ingen myndighet övergripande koll på hela den gruppen som kan omfattas av gymnasielagen.

Hur lever de i nuläget?

Också det skiljer sig stort. I väntan på beslut har många ensamkommande inte rätt till bostad. En del får visst stöd av exempelvis före detta gode män, kyrkan och hjälporganisationer som hjälper till med lokaler och stödboenden. Vissa kommuner ordnar också med boende. Men det finns också en grupp som lever i hemlöshet, som flyttar runt, bor hos kompisar eller på gatan. De som ännu inte fått slutgiltigt avslag på sin asylansökan kan få stöd via Migrationsverket.

Kommer de att få något bidrag eller annat stöd från samhället?

Här finns inga tydliga besked - Sveriges kommuner och landsting (SKL) har efterlyst svar om hur de som får uppehållstillstånd ska klara sin vardag och vem som ska bekosta det. De som är över 18 år har eget ansvar för att ordna boende och inkomst, men behöver antagligen hjälp med det, enligt SKL.

Vad händer om någon inte fullföljer studierna?

Den som får ja på sin ansökan får till att börja med ett uppehållstillstånd på 13 månader. Efter det kan uppehållstillståndet förlängas, men då krävs "aktivt deltagande" i studierna. Exakt vad som ska avses med det finns det just nu inga riktlinjer för, men det ska tas fram under 2018, enligt Migrationsverket.

Hur många kommer egentligen att få ja på sin ansökan?

Inget vet än, förstås. Hittills har bara ett tiotal av totalt cirka 1 150 prövade ansökningar fått ja. Men det beror också på att Migrationsverket sedan i somras enbart fattat avslagsbeslut, där den sökande uppenbart inte uppfyller grundkraven, i väntan på domen från Migrationsöverdomstolen.

När kommer de som sökt att få besked?

Ingen vet hur lång tid det kommer att ta att gå igenom alla de närmare 8 500 ansökningar som Migrationsverket hade att ta ställning till den 25 september. Myndigheten har sagt att organisationen varit "beredd på det här" och har börjat gå igenom ansökningarna. Fler ansökningar kan komma in, det går att ansöka fram till den sista september 2018.

Vd, chefredaktör och ansvarig utgivare: Fredric Karén

Politisk chefredaktör: Tove Lifvendahl

Redaktionschef och stf ansvarig utgivare: Maria Rimpi

Chef SvD Nyheter: Maria Sundén Jelmini

Chef SvD Näringsliv: Daniel Kederstedt

Chef SvD Kultur: Lisa Irenius

Postadress Svenska Dagbladet, 105 17 Stockholm

Besök Västra Järnvägsgatan 21, Stockholm

Organisationsnummer 902004-3619

Telefon Kundväxel +46 8 618 02 20

Telefon Växel +46 8 13 50 00

Källa - 2018-09-26 16:34

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Om det blir nyval
 3. Piska som i usa
 4. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 5. Björklund flossar
 6. Kuratorn mobulbostäder MKB
 7. Poeten mot fascismen
 8. Angela merkels efterträdare
 9. Bilda regering efter valet
 10. Flyktingkaravanen

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+