Det är ett extremt stort problem

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Det är ett extremt stort problem Senaste nytt om flyktingkrisen

Det är ett extremt stort problem - Hon påpekar att utbildningsplikten, som regeringen vill införa till årsskiftet, inte betyder att alla lågutbildade nyanlända måste sätta sig i skolbänken. De som kan få ett jobb, ska jobba. Bara de som inte bedöms kunna få ett arbete, där praktik eller andra insatser inte tros kunna hjälpa, kommer att vara tvungna att plugga.

Det är Arbetsförmedlingen som ska göra bedömningen om den nyanlände kan få ett jobb eller inte. Den som tackar nej till att gå i skolan kan få avdrag på sin etableringsersättning, precis som arbetslösa får avdrag om de tackar nej till insatser.

Utbildningsplikten gäller under tiden som den nyanlände får etableringsersättning, det vill säga i två år från det att personen har fått uppehållstillstånd och har skrivit in sig på Arbetsförmedlingen. Den som redan har ett arbete och inte skriver in sig på Arbetsförmedlingen, blir aldrig föremål för utbildningsplikten.

- På två år hinner man ganska långt ändå. Den tiden vill vi använda effektivt till utbildning, när det inte lönar sig att skicka nån på praktik, säger Ylva Johansson.

Idag är det bara några få procent av de nyanlända lågutbildade som får gå en utbildning i Sverige. Ju högre utbildning de nyanlända har från hemlandet, desto större är sannolikheten att de får vidareutbilda sig även i Sverige. Det vill regeringen ändra på med utbildningsplikten.

Utbildningsplikten innebär också ökade krav på Arbetsförmedlingen att kartlägga de nyanländas kompetenser.

- Det är en av bristerna idag. Då går det inte att matcha rätt, säger Ylva Johansson, som också menar att Arbetsförmedlingen redan blivit mycket bättre på detta.

- Idag börjar kartläggningen av kunskaper redan under asyltiden, så kommer man fortare igång när man får sitt uppehållstillstånd.

Källa - 2017-06-29 17:00

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Kirsebergsfängelset mkb
 3. Om det blir nyval
 4. Piska som i usa
 5. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 6. Björklund flossar
 7. Kuratorn mobulbostäder MKB
 8. Poeten mot fascismen
 9. Angela merkels efterträdare
 10. Bilda regering efter valet

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+