Det går jättebra för Sverige just nu

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Det går jättebra för Sverige just nu Senaste nytt om flyktingkrisen

Det går jättebra för Sverige just nu - Hur snabbt växer egentligen Sverige och är tillväxten hållbar? Under morgonen presenteras siffran som visar om Sverige fortsatt går lika starkt som finansminister Magdalena Anderssons "Tesla".

På måndagsmorgonen presenterar Statistiska centralbyrån, SCB, den viktiga siffran som gäller BNP-tillväxten för årets först kvartal. Elisabet Kopelman, makroanalytiker, på SEB spår en fortsatt stark tillväxt.

- Det går jättebra för Sverige just nu, tillväxten är stark överlag.

Vilka är de stora dragloken i ekonomin?

- Två saker. Det är dels bostadsbyggandet. Där har statistiken under första kvartalet varit mycket stark. Vi är tillbaka på nivåer som vi inte har sett sedan 1980-talet vad gäller nybyggnation.

- Det andra är offentlig sektor och offentlig konsumtion. Sysselsättningen i offentlig sektor ökar på ett sätt som vi inte heller har sett på decennier.

Hur starka kan siffrorna bli?

- Vi tror att tillväxten i årstakt fortsatt är över 4 procent, vår prognos är 4,3 procent. Förutom bostadsbyggandet och offentlig konsumtion fortsätter exporten att dra. Exporten får hjälp av att kronan har varit svag.

Inte bara SEB räknar med en tillväxt över 4 procent, samma prognos kommer från banken Nordea. Swedbank räknar på strax under 4 procent och varnar för nedåtrisker.

Det finns oroande tecken. Konjunkturbarometern har visat på fallande siffror, särskilt vad gäller hushållens förtroende för sin egen och landets ekonomi.

När den senaste barometern publicerades den 26 maj föll barometern för hushållen för fjärde månaden i rad och landade på 96. Ett tal under 100 tyder på att hushållen är mer pessimistiska än normalt.

Den breda konjunkturbarometern visade 102,2, över 100-gränsen men lägre än månaden innan. Maria Billstam, chef för konjunkturbarometern säger att företagen rapporterar om ett starkt stämningsläge men det har dämpats under de senaste månaderna.

Vad beror dämpningen på?

- Tillverkningsindustrin har skrivit ner sina produktionsplaner. Företagen inom handeln tror fortfarande på att sälja för större volymer framöver, även om de inte är lika optimistiska som tidigare, säger Billstam.

Om den senaste tidens pessimism påverkar tillväxten syns först längre fram. Måndagens tillväxtsiffra rör årets tre första månader.

Finansminister Magdalena Andersson har tidigare liknat den svenska ekonomin vid en Tesla eller som hon formulerade det senast vid vårbudgeten efter påtryckningar från den svensk-kinesiska biljätten - en ny Volvo.

Trots den höga tillväxten ville Andersson inte säga att Sverige befann sig i en högkonjunktur. "Det är en stark tillväxt men låg inflation och väldigt många arbetslösa. Olika delar av ekonomin visar olika bilder. ", sa Andersson.

Även om måndagens siffra väntas vara fortsatt hög är en viktig fråga om det är en hållbart hög nivå. Där tvekar Elisabet Kopelman på SEB.

- Det är klart att vi bygger olika former av obalanser. Långsiktigt kan vi inte ha en offentlig konsumtion som drar på samma sätt som nu. Även om ökningen nu mycket hänger samman med flyktingkrisen och till integrationen, även byggandet.

Källa - 2016-05-30 08:00

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Om det blir nyval
 3. Piska som i usa
 4. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 5. Björklund flossar
 6. Kuratorn mobulbostäder MKB
 7. Poeten mot fascismen
 8. Angela merkels efterträdare
 9. Bilda regering efter valet
 10. Flyktingkaravanen

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+