Djupt oroande med regeringens asylförslag

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Djupt oroande med regeringens asylförslag Senaste nytt om flyktingkrisen

Djupt oroande med regeringens asylförslag - Regeringen fortsätter att lappa och laga ett brustet asylsystem och äventyrar därmed rättssäkerheten. Vi är djupt oroade av att regeringen presenterar ytterligare ett förslag som Lagrådet anser vara bortom gränsen för vad som är acceptabelt, skriver Minna Ljunggren och Tove Hovemyr, tankesmedjan Fores.

Regeringens hantering av migrationsområdet de senaste åren är säkerligen sprunget ur en ambition att finna lösningar. Resultatet hittills är ett svåröverskådligt och rättsosäkert lapptäcke av regler. När Lagrådet i mars kommenterade regeringens förslag att ge cirka 9 000 ensamkommande unga ny möjlighet till uppehållstillstånd för gymnasiestudier fick regeringen svidande kritik av historiska proportioner. Enligt Lagrådet är "gränsen nådd för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas".

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Redan när den tillfälliga lagen togs fram framförde Lagrådet kraftfull kritik mot såväl lagstiftningsteknik som förslagets lämplighet. Både Lagrådet och tunga remissinstanser, som domstolar och Röda Korset, gav allvarliga synpunkter på förslaget. Dessutom har regeringen vid flera tillfällen struntat i allvarlig kritik från Lagrådet även på andra områden. Därför finns det skäl till oro för att regeringen kommer att bortse från Lagrådets synpunkter även denna gång.

Trenden är mycket oroväckande. Lagrådets rekommendationer finns för att hjälpa regeringen att föreslå lagstiftning som är rättssäker och förenlig med både grundlag och lagstiftning i övrigt. En ordentlig lagstiftningsprocess är den bästa vakthunden för att skydda den svenska rättsstaten. Såväl Lagrådet som remissbehandlingen spelar här en avgörande roll och att underminera deras roll är en riskabel väg att gå.

Med tanke på främlingsfientliga partiers framfart i Sverige är det särskilt angeläget att inte slarva med lagstiftningsprocessen. Nuvarande hantering med svagt motiverade, snabba och ogenomtänkta förändringar normaliserar hur lagstiftningsprocesser på området får skötas - eller snarare misskötas - framöver. Tröskeln, som en noggrann lagstiftningsprocess innebär, mals ned oavsett regeringens goda intentioner. Inget hindrar därefter partier med en helt annan agenda från att använda samma strategier för att förändra regelverken enligt sina preferenser.

Enligt grundlagen är makten uppdelad mellan de som stiftar lagar och de som tillämpar dem. Lagar ska skrivas så generellt att de inte i realiteten utgör beslut i enskilda fall. Det är också värt att påminna om att en av grundtankarna, när vår nuvarande process för migrationsärenden infördes 2006, var att skydda asylsökande från politiskt godtycke. Dessa principer tycks nu ha fallit i glömska.

Enligt lagrådet framstår förslaget om ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande unga som en dispens på grund av Migrationsverkets långa handläggningstider. De som ska beröras av förslaget har dessutom antingen fått slutgiltigt utvisningsbeslut eller har ett pågående mål i domstol. Om detta förslag blir lag skapas en ny grund för uppehållstillstånd som enligt vår uppfattning ligger farligt nära att utgöra beslut i dessa enskilda fall.

Undermåliga regelverk, till synes orättvisa eller svagt motiverade undantag och en inkonsekvent rättstillämpning medför ett bristande förtroende för det svenska asylsystemet. Regeringen bör därför ta till sig lagrådets kritik och grundligt se över både det senaste förslaget och asyllagstiftningen i stort.

2050 beräknas vi ha fyra gånger fler människor på flykt i världen. I ljuset av framtidens utmaningar framstår fler tillfälliga lösningar som djupt olämpliga.

Vi måste sluta lappa och laga nu. Den tillfälliga lagen löper ut om drygt ett år. Det är hög tid att utreda hur asylreglerna och möjligheterna till uppehållstillstånd ska regleras framöver. Kortsiktiga åtgärder med tveksamma resultat behöver ersättas av en långsiktig reglering av hur vi ska hantera de migrationsutmaningar som oundvikligen kommer vår väg.

Minna Ljunggren
programchef Migration- och integrationsprogrammet tankesmedjan Fores

Tove Hovemyr
kommunikatör Migration- och integrationsprogrammet tankesmedjan Fores

Om Fores: Fores är en grön och liberala tankesmedja. Bakom tankesmedjan står idag en rad gröna och liberala organisationer och personer, och Fores är strikt partipolitiskt obundet.

Källa - 2018-04-08 12:19

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Om det blir nyval
 3. Piska som i usa
 4. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 5. Björklund flossar
 6. Kuratorn mobulbostäder MKB
 7. Poeten mot fascismen
 8. Angela merkels efterträdare
 9. Bilda regering efter valet
 10. Flyktingkaravanen

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+