Ekonomer Integrationen stor fråga

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Ekonomer Integrationen stor fråga Senaste nytt om flyktingkrisen

Ekonomer Integrationen stor fråga - Ungefär som väntat, säger flera ekonomer om regeringens budgetprognos. Men de pekar samtidigt på flera risker i svensk ekonomi. Att satsa för lite på integrationen av flyktingar är en av dem.

Svensk ekonomi går bra och regeringens budget innehåller inga stora överraskningar, konstaterar flera ekonomer.

Att tillväxten sedan går ner efter 2016 ser Andreas Wallström, chefsanalytiker på Nordea, som ett utslag av växtvärk.

- Svensk ekonomi har inte förmåga att växa så mycket under lång tid. Det tydligaste exemplet är väl att det redan nu är vissa branscher som har svårt att rekrytera personal. Det gäller inte bara offentliga sektorn utan även byggbranschen till exempel, säger han.

Anna Östern chefsekonom på Länsförsäkringar pekar bostadsmarknaden som en riskfaktor i svensk ekonomi.

- Det gäller till exempel bostadsmarknaden, där regeringen skriver att det pågår diskussioner med oppositionen, men de har uppenbarligen inte lett till något som går att presentera. Det är en oerhört viktig fråga som vi själva styr över och som borde lyftas upp som en tydligare risk, säger hon.

Integrationen blir en nyckelfråga de kommande åren, och där vill ekonomerna se mer från finansminister Magdalena Andersson.

- Jag ser många små reformer och det är välkommet. Men jag tycker regeringen duckar för de allra svåraste frågorna och det gäller integrationen av nyanlända med kortast utbildning. Det betyder att vi kommer att få en fortsatt ökad tudelning av svensk arbetsmarknad, säger Anna Breman, chefsekonom på Swedbank.

Hon understryker att läget är oerhört svårbedömt eftersom de senaste två årens stora flyktinggrupper inte finns med i statistiken.

- De som anlände förra året kommer ut på arbetsmarknaden först i slutet av nästa år och då är vår och Konjunkturinstitutets bedömning att arbetslösheten kommer att börja stiga under andra halvan av 2017 och öka under 2018. Jag känner oro för att man inte gör mer inför den utvecklingen.

Andreas Wallström på Nordea ser integrationen som den viktigaste ekonomisk-politiska frågan under många år framöver.

- Men jag ser det inte som en utmaning för de offentliga finanserna. Kostnaderna är i ett makroperspektiv inte stora. Risken är snarare att man håller fast vid gamla finansiella ramverk och blir lite dumsnål, och inte satsar tillräckligt mycket på integration, säger han.

Sveriges offentliga finanser "ser otroligt starka ut" i ett internationellt perspektiv, med en statskuld på motsvarande 40 procent av BNP, att jämföra med EU-snittet på 90 procent och USA:s 100 procent. Dessutom är räntan minus och läget att låna mycket bra, anser han.

- Det vore olyckligt om man finansierar de här satsningarna med höjda skatter, säger Andreas Wallström.

Källa - 2016-04-13 09:48

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Om det blir nyval
 3. Piska som i usa
 4. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 5. Björklund flossar
 6. Kuratorn mobulbostäder MKB
 7. Angela merkels efterträdare
 8. Bilda regering efter valet
 9. Flyktingkaravanen
 10. Fabian fjälling

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+