En lag som behöver ett kryphål.

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

En lag som behöver ett kryphål. Senaste nytt om flyktingkrisen

En lag som behöver ett kryphål. - I oktober förra året beslutade kommunstyrelsen i Lidingö att nyanlända som tilldelats bostad i enlighet med bosättningslagen ska sägas upp från sina boenden när etableringstiden gått ut.

Beslutet var omstritt och överklagades av Miljöpartiet i Lidingö, men nu har förvaltningsrätten i Stockholm gett kommunstyrelsen rätt.

Det "saknas bestämmelser i lagen som reglerar vilken typ av boende eller hur länge en nyanländ har rätt att bo i den av kommunen anvisade bostaden", konstateras det i domen.

Malmös rödgröna styre har begärt att regeringen ska täppa till "kryphålet" i lagen, det vill säga möjligheten att säga upp nyanlända efter två år. Malmö befarar, inte utan anledning, att kommuner som Staffanstorp och Vellinge ska följa i Lidingös spår och att de som då tvingas lämna sina boenden söker sig till Malmö.

Den borgerliga majoriteten i Lidingös kommunstyrelse har en poäng när den beskriver domen som "ett underkännande av den politik som regeringen för, där ansvaret läggs på kommunerna utan att tillföra resurser i motsvarande omfattning".

Det är regering och riksdag som beslutar om asylpolitiken. Genom bosättningslagen vältras det praktiska och ekonomiska ansvaret för följderna av denna politik till stor del över på kommunerna.

Visst vore det bra om nyanlända, liksom alla andra bostadssökande, kunde beredas permanent boende. Så ser det dessvärre inte ut. Det råder brist på bostäder - för att inte tala om bostäder i prislägen som nykomlingar på bostadsmarknaden har råd med.

Att göra lagen tvingande, utan kryphål, som Malmö tänker sig, är i praktiken att stifta en lag som kommunerna inte har praktiska möjligheter att följa, i alla fall inte i dagsläget.

Regeringen har valt att "inte ställa skarpt krav på detta, eftersom man får vara realist", för att citera statsrådet Ylva Johansson (S).

Källa - 2018-04-03 16:46

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Om det blir nyval
 3. Piska som i usa
 4. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 5. Björklund flossar
 6. Kuratorn mobulbostäder MKB
 7. Poeten mot fascismen
 8. Angela merkels efterträdare
 9. Bilda regering efter valet
 10. Flyktingkaravanen

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+