En ovärdig cirkus som KU och JO måste granska

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

En ovärdig cirkus som KU och JO måste granska Senaste nytt om flyktingkrisen

En ovärdig cirkus som KU och JO måste granska - Grava missbedömningar och misstag har skett när det gäller åldersbedömningar. Det har inneburit starka påfrestningar på både asylprocess och för asylsökande, skriver Staffan Danielsson (C).

Den ovärdiga cirkusen om hur medicinska åldersbedömningar ska göras, eller ej, fortsätter mellan myndigheter (Socialstyrelsen, Rättsmedicinalverket, Migrationsverket, Regeringen) och med barnläkarföreningen och advokatförbundet djupt involverade genom tidigare bojkotter.

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Jag har flera gånger här på SvD Debatt belyst vilken rättsskandal detta är och de följder den har fått.

Nu skriver flera rättsläkare vid Rättsmedicinalverket i Uppsala att samtliga rättsläkare där vägrar att utföra åldersbestämningar eftersom "inget annat land använder Rättsmedicinalverkets modell och forskarna anser att det är direkt olämpligt att använda magnetkameraundersökning av knä för att bestämma 18-årsgränsen". Det är en förödande kritik.

Barnläkarföreningen fick genom sin bojkott av medicinska åldersbedömningar under ett antal år Migrationsverket att godta de asylsökandes åldersuppgifter utan egentlig kontroll, vilket är en skandal i sig.

Barnläkarföreningen accepterade sedan nuvarande metod där tandröntgen bestod men där den internationellt beprövade handledsröntgen förkastades och istället ersattes av den oprövade knäledsröntgen. Efter den sannolikt berättigade kritik som nu framförs ifrågasätter Barnläkarföreningen den metod som man nyligen ställde sig bakom.

Efter Barnläkarföreningens vägran att godta tand- och handledsröntgen lät Socialstyrelsen barnläkaren Carl-Erik Flodmark, tillika fritidspolitiker i MP, utreda om och hur medicinsk åldersbedömning skulle ske. Hans förslag blev att Sverige skulle gå sin egen väg och ersätta handledsröntgen med knäledsröntgen, trots att metoden var oprövad och kanske inte ens säkrare.

Så blev också regeringens beslut (på Socialstyrelsens förslag) vilket räddade Barnläkarföreningen från att tappa ansiktet efter sin bojkott, eftersom metoden ju förändrades. Ledande experter på medicinska åldersbedömningar framförde redan då kritik mot den unikt svenska metoden och förespråkade den internationellt beprövade som Sverige tidigare använde.

Jag avser att låta både konstitutionsutskottet, KU, och JO granska berörda myndigheters och regeringens agerade i denna fråga, där grava missbedömningar och misstag skett vilket i slutänden inneburit starka påfrestningar på både asylprocess och för asylsökande.

Min uppfattning är också att det ska finnas säkerhetsmarginaler när medicinsk ålderskontroll används, samt att mycket ju talar för att den asylsökandes ålder bör utgå ifrån dagen när asylansökan sker, inte när Migrationsverket efter utdragen byråkrati fattar beslut upp till flera år senare.

riksdagsledamot (C)

Följ debatten och kommentera artikeln på Facebook: www. facebook. com/svdopinion/

Källa - 2017-11-14 09:28

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Om det blir nyval
 3. Bilda regering efter valet
 4. Fabian fjälling
 5. Ibrahim Nasrulleyev
 6. Nya lagar 2017
 7. Förbjud religiösa friskolan
 8. Peter springare
 9. Leif ivan karlsson morfar
 10. Matleveranser hem loc:SE

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+