Ersätta asylrätten med flyktingkvoter

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Ersätta asylrätten med flyktingkvoter Senaste nytt om flyktingkrisen

Ersätta asylrätten med flyktingkvoter - Hur blir man som Danmark? Den frågan utgick statsvetaren Francis Fukuyama ifrån när han i två mastodontböcker - "The origins of political order" (2011) och "Political order and political decay" (2014) - undersökte hur man har lyckats kombinera ordning och frihet i moderna stater. Som svensk blir man ju självklart fundersam till valet av exempel - Fukuyama måste ha varit okunnig om att det är Sverige som är bäst på allt - men Danmark toppar faktiskt så gott som alla listor på välstånd, lycka och frihet. Alla borde vilja bli som Danmark, resonerade Fukuyama. Men få lyckas och det är ingen naturlag som säger att det som gör Danmark unikt består. I del två av sin mastodontserie visar Fukuyama hur det kan gå åt pipsvängen.

Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

På andra sidan Öresundsbron föreslås nu att asylrätten ändras i grunden. Det ska inte längre vara möjligt att söka asyl på plats i Danmark. I stället upprättas flyktingläger i tredje land som drivs av danska staten. De som ändå kommer till Danmark skickas antingen dit eller tillbaka till hemlandet. Om de bedöms vara flyktingar övergår de under FN:s ansvar. I gengäld återupptar Danmark mottagandet av kvotflyktingar från FN. Vidare föreslås att Danmark självt ska kunna besluta om ett tak för hur många flyktingar man årligen kan ta emot. Gränskontrollerna behåller man, och verkar för en förändring av Schengen som tillåter varje enskilt land att själva avgöra när de behövs.

Partiet som har föreslagit detta heter Socialdemokraterna. De danska alltså. I Sverige är det - förutom Sverigedemokraterna, vars program är snarlikt danska S - Moderaterna som har gått längst i den riktningen. I höstas föreslog M att Sverige på sikt borde övergå till ett kvotflyktingsystem. Förslaget gick ut på att asylsökande samlas i säkra "hotspots" utanför EU där deras ansökningar bedöms. De med störst behov fördelas i Europa enligt kvoter, som varje stat har nationell bestämmanderätt över. Rätten att söka asyl upprätthålls, men på annan plats.

Skillnaden är att Moderaternas förslag gällde på sikt. De danska Socialdemokraterna skriver att de är beredda att genomföra sin plan på egen hand, även om de givetvis vill verka för att få med sig hela EU. Hur detta skulle påverka relationen till EU-kollegorna är oklart.

Men precis som när Moderaterna stötte på patrull inom allianssamarbetet, där bland annat ledande företrädare för Liberalerna kallade det hela för kolonialism, har danska S fått kritik från sina röda samarbetspartier. Flyktingpolitiken fortsätter alltså att skära rakt igenom vänster- och högerdimensionen.
En grundfråga är, hur många kan vi integrera? I Sverige har vi åtminstone svaret åt andra hållet: så många som vi har tagit emot på senare år går inte att framgångsrikt integrera inom en tid som uppfattas som rimlig av vare sig svenskar eller invandrade.

De svenska Socialdemokraterna är vankelmodiga. Man står upp för asylrätten, säger man, men verkar samtidigt för att med alla till buds stående medel hindra människor från att kunna använda sig av den. På pappret ser det humant ut, men alla som kan frågan vet att det är denna politik som leder till att människor drunknar på Medelhavet. Omkring 90 människor befaras ha drunknat utanför Libyens kust bara för några dagar sedan. Om EU ställde sig bakom förslaget som danska socialdemokraterna lagt fram skulle antalet som drunknar förmodligen sjunka rejält.

I dag är en majoritet av de som kommer till Europa över Medelhavet ekonomiska migranter från Afrika - främst Nigeria, Guinea, Elfenbenskusten och Gambia. Europa kan inte bli världens permanenta uppsamlingsplats. Skydd kan endast ges till dem som har störst behov, vilket är flyktingar.

Källa - 2018-02-06 06:45

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Om det blir nyval
 3. Piska som i usa
 4. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 5. Björklund flossar
 6. Kuratorn mobulbostäder MKB
 7. Poeten mot fascismen
 8. Angela merkels efterträdare
 9. Bilda regering efter valet
 10. Flyktingkaravanen

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+