Europas ansvar att hantera migrationen

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Europas ansvar att hantera migrationen Senaste nytt om flyktingkrisen

Europas ansvar att hantera migrationen - Steg för steg växer en mer enhetlig migrationsstrategi fram. Men vi får inte vila på våra lagrar. Att stödja de mest drabbade medlems­länderna och hejda migrationsflödena längs den centrala Medelhavsrutten står högst på vår dagordning, skriver Dimitris Avramopoulos, EU:s kommissionär för migration.

Europa brottas fortfarande med ett migrationstryck, men skillnaden mellan nu och för bara två år sedan är som natt och dag.  

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Migration är inget nytt för EU-kommissionen. När Jean-Claude Juncker tog över som EU-kommissionens ordförande inrättade han en post för en migrations­kommissionär, eftersom han visste att migration skulle bli den främsta prioriteringen ­under vår mandattid. Det var med stolthet som jag tog mig an denna utmaning och ­sedan dess har vi arbetat tillsammans för att utarbeta en europeisk strategi för att hantera migrationen.

Vi har redan gjort enorma framsteg och har lyckats uppnå mer under de senaste två åren än vad som var möjligt de tjugo åren dess­förinnan. Vår övergripande strategi har redan gett konkreta resultat på åtskilliga områden, till exempel när det gäller att rädda människo­liv till havs, bekämpa de bakom­liggande orsakerna till migrationen, minska migrationsströmmarna genom samarbete med omvärlden, skydda våra gränser med hjälp av den nya europeiska gräns- och kustbevakningen, skapa säkra och lagliga vägar för vidare­bosättning och visa solidaritet med de mest drabbade medlemsländerna på hemmaplan och med de grannländer som tar emot ett stort antal flyktingar.

Steg för steg håller en mer enhetlig migrationsstrategi på att växa fram. Vi får dock inte vila på våra lagrar. Mycket behöver fort­farande göras för att bygga upp förtroendet för varandra och för att skapa en enhetlig och heltäckande plan, så att vi både kan dra nytta av de fördelar som migrationen för med sig och hantera utmaningarna på lång sikt.

Men Libyen är inte Turkiet och vi kan inte ha samma typ av avtal med Libyen som vi har med Turkiet. Därför måste våra åtgärder i centrala Medelhavsområdet fokusera på att rädda människoliv till havs, förbättra vill­koren på de områden som vi kan påverka i ­Libyen, hjälpa migranter som är strandsatta i Libyen att återvända till sina ursprungs­länder och motverka olagliga och farliga överfarter med båt. Avgörande för detta är att öppna säkra och lagliga vägar för verkliga flyktingar. Europa måste fortsätta att leva upp till sin humanitära skyldighet att hjälpa dem som flyr från krig och förföljelse. I juli bad vi alla EU-länder att senast i september informera oss om hur många flyktingar de är vil­liga att vidarebosätta från Libyen och grannländerna under det kommande året. EU kommer att fortsätta att stödja dessa ansträngningar och frigöra 10 000 euro för varje person som ett medlemsland vidarebosätter.

Sverige är ett av de medlemsländer som ­visat den största solidariteten i flykting­mottagandet och jag hoppas på fortsatt svenskt stöd. Tillsammans med övriga EU-länder kan Sverige göra det genom att bidra med ytterligare medel till EU:s förvaltningsfond för Afrika för att ta itu med de bakom­liggande orsakerna till migrationen, genom att bidra med personal till de EU-organ som är verksamma i Italien och genom att frigöra platser för vidarebosättning för verkliga flyktingar direkt från Libyen och grannländerna.

En annan avgörande faktor är återvän­dande och återtagande. EU behöver nu ­använda sitt inflytande för att se till att länder utanför EU samarbetar för att återta sina medborgare som anländer som ekonomiska migranter. Vi har redan några positiva exempel på detta, såsom vårt samarbete med ­Niger, vilket drastiskt har minskat transit­flödena genom landet. Nu behöver vi dock ro i land liknande samarbeten även på andra håll. I vårt arbete framöver behöver vi vara djärvare. Vår viseringspolitik skulle till exempel vid behov kunna användas som påtryckningsmedel när det gäller länder som Bangladesh för att påskynda återtagandet av migranter som anländer till Italien. Jag hyser förhoppningar om att vi kan räkna med Sve­riges stöd i dessa ansträngningar.

Under de kommande månaderna kommer vi att lägga fram nya och kreativa idéer som kan bidra till lösningar på detta område. Vi kommer även att fortsätta att arbeta för att nå en balanserad kompromiss om reformen av EU:s asyllagstiftning. För kommissionens del måste denna kompromiss grunda sig på att alla visar solidaritet och den måste ligga i hela Europeiska unionens intresse.  

Jag är övertygad om att vi tillsammans kan klara av utmaningen som migrationen innebär. Dessutom är jag är övertygad om att vi kan dra nytta av fördelarna om vi arbetar tillsammans.

EU:s kommissionär för migration, inrikes frågor och medborgarskap

Källa - 2017-08-21 23:00

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Kirsebergsfängelset mkb
 3. Om det blir nyval
 4. Piska som i usa
 5. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 6. Björklund flossar
 7. Kuratorn mobulbostäder MKB
 8. Poeten mot fascismen
 9. Angela merkels efterträdare
 10. Bilda regering efter valet

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+