Experten larmar Stoppa åldersbedömningarna

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Experten larmar Stoppa åldersbedömningarna Senaste nytt om flyktingkrisen

Experten larmar Stoppa åldersbedömningarna - En av de tyngsta experterna i Socialstyrelsens rapport om åldersbedömningar tycker nu själv att testerna av asylsökande ska stoppas.

- Annars är det inte rättssäkert, säger Sven Laurin som är specialist i barnradiologi.

Sven Laurin, specialist och docent i barnradiologi var en av två sakkunniga som fick uppdraget av Socialstyrelsen att granska det vetenskapliga underlaget för åldersbedömningar.

Sammanlagt tittade de på 19 vetenskapliga artiklar, och skrev var sitt utlåtande i rapporten som legat till grund för Rättsmedicinalverkets metodval för åldersbedömningar av asylsökande.

Efter uppgifterna om felaktigheter i Socialstyrelsens beräkningar i den aktuella rapporten tycker Laurin nu att åldersbedömningarna ska stoppas - tills man rett ut alla frågetecken.

- Jag är besviken över att Socialstyrelsen och Rättsmedicinalverket inte tagit till sig av kritiken. Jag är väldigt förvånad att de inte drar slutsatsen att man nu måste stoppa bedömningarna och höra vad de som kommit med kritik har att säga. Man bör stoppa detta nu tills man vet bättre. Annars är det inte rättssäkert, säger Sven Laurin.

Laurins bedömning i Socialstyrelsens rapport var att det kan vara värt att gå vidare med en pilotstudie på undersökningar av knäled och fotled.

I sitt utlåtande skrev han bland annat att det vetenskapliga underlaget för åldersbedömning genom knäundersökning är litet och att det finns stora individuella variationer på mognaden av knät.

- Värdet av studierna försvagas i och med att urvalet av de personer som finns med i studierna jag granskat inte är slumpartat. I åldersgrupperna mellan 16 och 20 år är antalet personer i varje åldersgrupp 7-20 individer, vilket är litet, förklarar Sven Laurin.

Enligt honom redovisade Socialstyrelsen siffrorna, som nu fått hård kritik av två professorer, för de sakkunniga innan de skrev sina utlåtanden.

Laurin säger att han reagerade redan då.

- Jag kunde inte förstå hur de räknade. Men jag är inte statistiker och kan inte värdera de ganska komplicerade uppgifterna det handlar om. De skrev i rapporten att en statistiker var ansvarig för att det är rätt. Det får man lita på.

SvD har berättat att Johan Bring och Lars Rönnegård, båda professorer i statistik, dömt ut Socialstyrelsens beräkningar på flera punkter. Bland annat handlar det om att myndigheten slagit fast att risken för att felklassa ett barn som en vuxen är tre procent för pojkar. Socialstyrelsen har i efterhand medgett att det är fel.

Professorerna hävdar även att risken för att en vuxen ska felklassas för barn också är felberäknad. Enligt Socialstyrelsen är den 29 procent, men professorerna menar att den i själva verket är hela 67 procent.

SvD har sökt både Rättsmedicinalverket och Socialstyrelsen för en kommentar. Rättsmedicinalverket avböjer att kommentera, och Socialstyrelsen har tidigare meddelat att de kommer att bjuda in de båda professorerna och förhöra sig mer om deras synpunkter.

Även justitieminister Morgan Johansson (S) tackar nej till att kommentera.

Vd, chefredaktör och ansvarig utgivare: Fredric Karén

Politisk chefredaktör: Tove Lifvendahl

Redaktionschef och stf ansvarig utgivare: Maria Rimpi

Chef SvD Nyheter: Maria Sundén Jelmini

Chef SvD Näringsliv: Daniel Kederstedt

Chef SvD Kultur: Lisa Irenius

Postadress Svenska Dagbladet, 105 17 Stockholm

Besök Västra Järnvägsgatan 21, Stockholm

Organisationsnummer 902004-3619

Telefon Kundväxel +46 8 618 02 20

Telefon Växel +46 8 13 50 00

Källa - 2018-03-12 18:06

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Om det blir nyval
 3. Piska som i usa
 4. Kuratorn mobulbostäder MKB
 5. Angela merkels efterträdare
 6. Bilda regering efter valet
 7. Flyktingkaravanen
 8. Fabian fjälling
 9. Ibrahim Nasrulleyev
 10. Nya lagar 2017

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+