Fler ensamkommande kan få stanna i Sverige

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Fler ensamkommande kan få stanna i Sverige Senaste nytt om flyktingkrisen

Fler ensamkommande kan få stanna i Sverige - Migrationsminister Morgan Johansson trodde att fler ensamkommande barn skulle utvisas till Afghanistan.

Nu kan fler få stanna efter en avgörande dom.

-Det är jättepositivt för våra klienter, säger juridiska ombudet Lina Eklund som företrätt den 17-årige pojken som drivit fallet.

Tidigare var det regel att ge permanent uppehållstillstånd till ensamkommande barn och ungdomar från Afghanistan. I somras ändrade Migrationsverket sin praxis. Det har ökat oron bland ensamkommande från Afghanistan eftersom risken ökat för att de som inte bedöms ha skyddsbehov ska skickas tillbaka när de fyller 18 år. Detta trots att många saknar släktband i Afghanistan efter att ha levt som flyktingar i Iran och Pakistan.


Vill inte ta ansvar för Mellanösterns pojkar

Morgan Johansson har tidigare sagt till SVT:s "Agenda" att Sverige kan ta ansvar för de som har skyddsbehov.

-Men vi kan inte ta ansvar för alla Mellanösterns tonårspojkar, sa han i intervjun.

Regeringen har också länge arbetat för att få Afghanistan att skriva på ett bindande avtal om att ta emot egna medborgare som sökt asyl, men fått avslag i Sverige. Det skulle innebära att takten i återvändandet kommer att kunna öka, har ministern sagt.


Prejudicerande beslut i domstol

Men nu kan en avgörande dom i den högsta instansen, Migrationsöverdomstolen, göra så att fler ensamkommande barn och ungdomar från Afghanistan får stanna i Sverige. Beslutet kommer att påverka framtiden för många av de 16 700 ensamkommande afghanska barn som ännu inte fått besked om de får stanna i Sverige.

Den som drivit processen är en nu 17-årig afghansk pojke. Pojken beviljades i september 2015 permanent uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande skäl. Men han har sedan dess processat för att få flyktingstatus.

Han fick alternativ skyddsstatus. Pojken växte upp i Iran, saknar anknytning i Afghanistan och anses enligt domen löpa stor risk att utsättas för våld och andra övergrepp om han återvände till hemlandet.


Fler får större chanser att stanna

Beslutet innebär att afghanska barn som är i en liknande situation kan få alternativ skyddsstatus och därmed större chanser att få stanna i Sverige.

- Vi bedömer att ganska stor andel av de 16 700 ärendena har liknande förutsättningar som den här domen, säger Carl Bexelius, biträdande rättschef på Migrationsverket.

Redan i dag får åtta av tio afghanska ensamkommande barn stanna i Sverige, enligt Migrationsverket. Hur många fler det blir efter den nya domen är svårt att säga och beror på en rad olika omständigheter. Gruppen som främst påverkas positivt är de som förut fått tidsbegränsade uppehållstillstånd med uppskjuten verkställighet. En sådan person har tidigare i praktiken kunnat utvisas på sin 18-årsdag, men nu blir det svårare.


En juridisk trygghet

Av 2 100 beslut under förra året gällande afghanska ensamkommande barn gällde hundra fall uppskjuten verkställighet.

- En andel som skulle ha fått utvisningsbeslut med uppskjuten verkställighet kommer i stället att beviljas tillstånd, säger Migrationsverkets Carl Bexelius.

Men den största effekten blir främst en ny och tryggare juridisk status. En status som innebär fler rättigheter.

- Om du beviljas ett uppehållstillstånd med flyktingstatus eller som alternativt skyddsbehövande kommer förmånen att du anvisas till en kommun. Med det kommer också att du får etableringsersättning, säger Carl Bexelius som inte kan svara på om detta skulle innebära en ökad kostnad för kommunerna.


Lättare att ta hit föräldrar och syskon

Det juridiska ombudet Lina Eklund företräder 17-åringen som vann processen mot Migrationsverket.

-Domen är ett klargörande mot tidigare. Framför allt är det ett erkännande för personer som aldrig varit i Afghanistan och som påstår att det finns en hotbild i hemlandet, säger hon.

Många barn hon företräder kommer att beröras.

-Bland de mål jag själv har är det många som har liknande skäl för att beviljas uppehållstillstånd.

Pojken är glad åt domen och känner en trygghet över att inte behöva dras in i en process igen, hälsar ombudet. Dessutom gör domen det möjligt för anhöriginvandring eftersom han omöjligen kan återvända till Afghanistan.

-Då kan familjen söka om uppehållstillstånd på grund av anknytning för att de har någon i Sverige som har fått permanent uppehållstillstånd. Det är det mest positiva för hans del, säger Lina Eklund.

Migrations- och justitieminister Morgan Johansson avböjer att kommentera domen.

Källa - 2017-03-24 22:06

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Om det blir nyval
 3. Piska som i usa
 4. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 5. Björklund flossar
 6. Kuratorn mobulbostäder MKB
 7. Poeten mot fascismen
 8. Angela merkels efterträdare
 9. Bilda regering efter valet
 10. Flyktingkaravanen

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+