Flyktingkrisen kan snabbt förvärras

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Flyktingkrisen kan snabbt förvärras - Hittills i år har 11 000 personer sökt asyl i Sverige, varav 1 100 ensamkommande barn.

Det är lika många som det kom på åtta dagar i höstas.

Migrationsverket tror nu att den låga flyktingtillströmningen kan hålla i sig över sommaren och hösten.

Därför har verket sänkt sin prognos för årets flyktingmottagande till 40 000-100 000 asylsökande.

Men det finns skäl för kommunala planerare att hålla beredskap för en kraftigt ökad flyktingström i juli.

Med den lägre prognossiffran förutser Migrationsverket att dagens situation består. Med den högre siffran varnar man för att de asylsökande kan bli något fler i slutet av juli. Det är en säsongsvariation som verket brukar räkna med i sina prognoser.

Regeringen får nu veta att Migrationsverket tror sig behöva 54,7 miljarder kronor i anslag under 2016 - 6,4 miljarder lägre än vad verkets trodde i februari.

Men den nya prognosen förtjänar inte bara att lusläsas av regeringens planerare. Den är högintressant läsning även för landets kommuner.

De kommunala planerarna på orter som Malmö, Trelleborg och Södertälje har all anledning att granska Migrationsverkets underliggande parametrar för att fortlöpande bedöma om socialtjänst, frivilligorganisationer och fastighetsförvaltningar bör öka sin beredskap inför nya kraftiga flyktingströmmar.

Flyktingtillströmningen till Europa minskar inte. Den snarare ökar. Den stora skillnaden jämfört med i höstas är att vägarna norrut har stängts. Gränskontroller, taggtrådsstängsel och militära patruller är några av de hinder som spärrar flyktvägarna.

Men situationen kan snabbt ändras.

"Vi kan inte helt räkna bort möjligheten att kontrollåtgärderna faller, eller att något annat oväntat sker, så att människor återigen kan ta sig genom Europa", säger Mikael Ribbenvik, operativ chef på Migrationsverket.

Verket listar en lång rad faktorer som åter kan få antalet asylsökande i Sverige att öka:

•När sommarvärmen etablerar sig på Medelhavet ökar möjligheten för flyktingar att ta sig förbi alla de sjökontroller som upprättats.

•Om den fortsatta deportationen av flyktingar till Turkiet misslyckas väntas antalet asylsökande öka kraftigt också i Sverige.

•Om de rigorösa gränskontrollerna på Balkan och i Österrike försvinner söker sig fler flyktingar mot Nordeuropa.

•Om regeringen i Moskva agerar "tillåtande" kan nya flyktingvägar öppnas till Sverige via Ryssland.

•Om fler flyktingar "hittar vägar förbi kontrollerna" till Sverige finns det en risk att vi under sommaren får se båtflyktingar även på Öresund och i Östersjön.

•Om regeringen och riksdagen inte kan undgå ett två veckor långt uppehåll i id-kontrollerna vid Öresund i juli har Malmö, Helsingborg och andra sydsvenska kommuner att vänta en tillfällig uppgång i flyktingmottagandet.

"Människors drivkraft att söka skydd i Europa har inte på något sätt minskat jämfört med 2015. Det är snarare framkomligheten för dessa människor som begränsats", heter det i Migrationsverkets prognos.

Ännu är det för tidigt för svenska kommuner att tänka bort krisplaneringen inför nya tillströmningar av flyktingar.

Källa - 2016-04-27 13:31

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Kirsebergsfängelset mkb
 3. Om det blir nyval
 4. Piska som i usa
 5. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 6. Björklund flossar
 7. Kuratorn mobulbostäder MKB
 8. Poeten mot fascismen
 9. Angela merkels efterträdare
 10. Bilda regering efter valet

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+