Flyktingpolitiken ändrades. Men inte utmaningarna.

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Flyktingpolitiken ändrades. Men inte utmaningarna. - En drunknad liten pojke sköljdes upp på en strand i Turkiet. Bilden av Alan Kurdis livlösa kropp, som började spridas för ett år sedan, skildrade egentligen inget unikt - många små barn hade dött innan, fler skulle omkomma. Men just den här öppnade folks ögon för den tröstlösa situationen. Båtflyktingar från krigets Syrien drunknade i tusental och få EU-länder var beredda att ta emot dem som klarat färden över havet.

Sverige tog, tillsammans med Tyskland, ett stort humanitärt ansvar under hösten 2015. Gränserna hölls öppna för människor med skyddsbehov och civilsamhället tog krafttag för att stötta de nyanlända. Viljan att hjälpa var otvetydigt stor, men de praktiska utmaningarna visade sig snart bli ännu större. Trots ansträngningar lyckades ansvariga myndigheter till slut inte ens ge alla nyanlända tak över huvudet.

Så kom regeringens besked i slutet av november. Omläggningen med stort O anpassade svensk flyktingmottagning till EU:s miniminivå. Det var ingen stolt stund i migrationspolitiken, men nödvändigt i brist på fungerande alternativ. Landet brast inte i humanitära hänsyn, men däremot i förutsättningar att hantera situationen.

Nära 163 000 asylsökande kom till Sverige i fjol. Det är nästan dubbelt så många som vid tidigare toppnotering under 1990-talets krig i före detta Jugoslavien. Med gränskontroller och ny asyllag väntar sig Migrationsverket väsentligt färre asylsökande under 2016, cirka 30 000. Endast hälften av dem väntas få stanna i Sverige. Och som DN uppmärksammade i helgen är det nu också rekordmånga som drar tillbaka sina asylansökningar.

Målet är nått om att minska flyktinginvandringen, men det innebär inte att migrationen kommer att kräva mindre politisk uppmärksamhet. Det är ingen tillfällighet att väljarna just nu ser migration och integration som de viktigaste frågorna. På dessa områden finns alltjämt mycket som de folkvalda behöver ta tag i framöver.

I år och nästa år väntas cirka 160 000 asylsökande och deras anhöriga beviljas uppehållstillstånd. Det räcker inte att ge dessa personer rätt att stanna i Sverige - de måste också få rimliga förutsättningar att bygga sig en framtid här. Med bostäder, jobb, möjligheter till utbildning och trygghet i vardagen.

Som TT rapporterade på söndagen befarar polisen att situationen i utsatta områden kan försämras när fler asylsökande och nyanlända nu bosätter sig där.

"Vi menar inte att de som kommer är kriminella, men de som styr där är det och de har stor påverkan, De som kommer är utlämnade", säger Linda H Staaf, chef för polisens underrättelseenhet.

Sådana varningar måste tas på allvar. Det ligger en stor fara i en utveckling mot att kriminella, snarare än myndigheter, styr i vissa delar av samhället. Här krävs polisiära krafttag, jämte sociala insatser för att bryta segregationen.

En nyckelfaktor i sammanhanget är förstås att få fler som bor i dessa områden i arbete. I juli var 42 procent av de arbetslösa födda utanför Europa. Många i denna grupp hade dessutom högst grundskoleutbildning.

Som Per-Arne Andersson, chef för utbildning och arbetsmarknad på Sveriges kommuner och landsting, påpekar för TT är det knappast möjligt att ens ge alla unga vuxna konventionell gymnasie- eller högskoleutbildning. Nya kompletterande utbildningsvägar måste öppnas.

Därtill krävs reformer för fler enklare jobb. Lågutbildade mitt i livet har idag alltför små möjligheter till egen försörjning. Dessvärre har frågan så här långt främst gett upphov till politisk pajkastning mellan höger och vänster.

"Detta riskerar att förstöra möjligheterna till en lyckosam integrering av de nya svenskarna", konstaterade Finanspolitiska rådets ordförande John Hassler i Svenska Dagbladet i våras.

Lyckligtvis lär sista ordet inte vara sagt i den diskussionen.

Hösten 2016 ser den politiska debatten främst ut att handla om jobb, utbildning, bostäder samt lag och ordning. Såtillvida är utmaningarna för Sverige desamma som före den stora flyktingströmmen. De har bara blivit än mer angelägna att klara av.

Källa - 2016-08-28 20:34

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Kirsebergsfängelset mkb
 3. Om det blir nyval
 4. Piska som i usa
 5. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 6. Björklund flossar
 7. Kuratorn mobulbostäder MKB
 8. Poeten mot fascismen
 9. Angela merkels efterträdare
 10. Bilda regering efter valet

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+