Flyktingpolitiken är ett statligt ansvar

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Flyktingpolitiken är ett statligt ansvar Senaste nytt om flyktingkrisen

Flyktingpolitiken är ett statligt ansvar - Staten bör med skälig nivå ersätta kommunerna för de kostnader som följer av ensamkommande flyktingbarn. De skriver Adam Reuterskiöld (M), Ekerö kommun, i en slutreplik.

Det är anmärkningsvärt att Lena Holst och Ulrika Sandin argumenterar för två förslag man uppenbarligen inte har läst eller förstått effekterna av. Förslagen innebär att ersättningsnivåerna vid mottagande av ensamkommande barn sänks med miljardbelopp till en nivå som i stort sett enbart tillförsäkrar tak över huvudet och tillsyn. Att inte i större utsträckning kunna ta hänsyn till barnen och ungdomarnas individuella behov och trygghet än vad förslaget medger riskerar i förlängningen stora såväl mänskliga som samhällsekonomiska konsekvenser. Hur menar ni att detta är ett effektivt utnyttjande av skattebetalarnas pengar?

Alternativet är att kommunen går in och skjuter till egna medel för att tillförsäkra barnens behov. Flyktingpolitiken är ett statligt ansvar och det enda skäliga är att staten ersätter kommunerna för de omställningskostnader som följer. Om ert parti frånsäger sig det ansvaret med argumentet att kostnaderna blivit för stora för staten, är det då rätt att vältra över ansvar och kostnader på kommunerna? Slutligen har ert parti varit med och gett staten undantag från lagar och regler vid byggnation av asylboenden. Om plan- och byggregler inte är ett problem, varför ger man då sig själv undantag från dessa?

Som kommunpolitiker borde Holst och Sandin även vara medvetna om att det produceras i genomsnitt 140 bostäder per år i kommunen. För att kommunen ska kunna växa i en snabbare takt är vi beroende av fungerande vägar och infrastruktur. Förbifart Stockholm kommer vara helt avgörande i detta avseende, men detta är något ert parti motarbetat och försenat både lokalt och nationellt.

Det stämmer naturligtvis inte heller att vi inte tagit vårt ansvar gällande mottagande av ensamkommande eller nyanlända. Som ni är väl medvetna om har vi redan före tvångslagstiftningen tagit emot det antal vi blivit tillfrågade om och så sent som i vintras bistod vi Migrationsverket genom att upprätta ett evakueringsboende. Vi har under de senaste åren arbetat hårt för att erbjuda ett bra mottagande och en effektiv integration. Men det finns naturligtvis en gräns för vad som är möjligt innan den kommunala servicen blir lidande.

Istället för ytterligare tvångslagstiftningar behöver vi verktyg så kommunerna ges möjlighet att erbjuda ett bra mottagande. Genom minskad byråkrati, bättre planeringsförutsättningar och regellättnader skulle förutsättningar skapas för fler bostäder och ett kostnadseffektivt mottagande. Hur kan Miljöpartiet motsätta sig det?

kommunstyrelsens ordförande i Ekerö kommun

Källa - 2016-09-07 14:30

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Kirsebergsfängelset mkb
 3. Om det blir nyval
 4. Piska som i usa
 5. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 6. Björklund flossar
 7. Kuratorn mobulbostäder MKB
 8. Poeten mot fascismen
 9. Angela merkels efterträdare
 10. Bilda regering efter valet

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+