Förbud mot nazister löser inte problemen

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Förbud mot nazister löser inte problemen Senaste nytt om flyktingkrisen

Förbud mot nazister löser inte problemen - Ett förbud mot nazister är ett förslag som kan gå deras ärende. Istället behöver vi skapa praktiska lösningar på gemensamma problem. Det skriver Elin Morén, Tillsammansskapets förbundsstyrelse.

Vi har utrymme i lagen att neka nazister plats i offentligheten för det gjordes tidigare. Lagen har inte ändrats, nazisterna har inte ändrats särskilt, toleransen har däremot ändrats. Man kan säga att de reaktionära tankegångarna, som rasism, har kommit in i våra institutioner och myndigheter som påverkar utövandet av lag och ordning. Tidigare åtalades de som bar nazistiska symboler för hets mot folkgrupp, det finns allt juridiskt stöd för att göra detsamma idag.

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Vi behöver alltså inte en ny lag för att begränsa nazisternas tillgång till det offentliga rummet utan vi bör lägga energi på något som gör skillnad i stället.

Kravet på förbud mot nazistisk organisering sätter vidare tilltro till lag och ordning som redan visat sin svaghet eftersom de som ska skydda oss tillåter nazisterna att inskränka vår frihet och trygghet. Därför är garantin mycket svag för att en ny lag skulle följas på ett bättre sätt. Polisens agerande har ifrågasatts kraftigt i förhållningssättet till NMR och den allmänna ordningen. Huruvida man ska bevilja tillstånd men kanske framförallt den överdrivna toleransen för de våldsbejakande nazisternas hotfulla närvaro och även deras våld. Nazister har setts göra våldsamma utspel mot civilpersoner utan att polisen ingripit, det vill säga den högerextrema yttrandefriheten har satts över allmänhetens trygghet och frihet. Tilltron till staten som beskyddare behöver omprövas när motsatsen är bevisad.

De etablerade partierna tävlar om att banna nazisternas närvaro och vill styra våra blickar bort från deras roll i utvecklingen. Högerextremism bubblar inte upp ur jord och mossa utan är en konsekvens av politiska beslut. De ekonomiska klyftorna som alliansregeringen piskade fram har ökat rekordartat och splittringsprojektet att ställa grupper mot varandra som regeringen tog över är en direkt orsak till den ökade högerextrema organiseringen. Vi siktar i luften med en förbudslag och missar grunden till problemet.

Att organisera sig är en fundamental rättighet i ett demokratiskt samhälle. Att uttrycka nazistiska åsikter är inte det, eftersom det inskränker andras fri- och rättigheter. Så ska lagen fungera, men ytterligare förbud öppnar upp för farliga konsekvenser.

I andra länder där man förbjudit organisationer som inte anses vara demokratiska, som diskussionen förs idag om NMR, så har det blivit bakslag. Vilka kommer man härnäst anse vara odemokratiska? Den som då definierar vad som är demokratiskt eller inte kan vara del i samma apparat som systematiskt misstänkliggör flyktingar, diskriminerar utlandsfödda, har uppdagats föra etniska register, och så vidare. Alltså en ordningsmakt och ett rättsväsende som upprätthåller rasism till viss del. Näst på tur att förbjudas är antagligen muslimska föreningar och vänsterorganisationer, så som blev fallet i Tyskland när man införde en sådan här lagstiftning. Alltså ännu ett medel att begränsa människors fri- och rättigheter har sprungit ur det man tänkte skulle värna de rättigheterna.

Ett organiseringsförbud är snarare ett förslag som kan gå nazisternas ärende, de som främst vill inskränka de grundläggande rättigheterna. Vi kan titta på Ukraina där de högerextrema sitter i regeringen, där går de längs just den här vägen. Vill vi lägga det i händerna på en eventuell framtida SD-regering att avgöra vilka organisationer som är odemokratiska eller inte i Sverige?

Tänkvärt är också det som forskaren i högerextremism Christer Mattsson citerades på i Svenska Dagbladet efter att Finland förbjöd NMR:s verksamhet 2017. Han menade att en effekt av ett förbud kan bli en våldsupptrappning och en ökad nazistisk organisering som motreaktion. Rörelsen har själva uttryckt att så länge de kan agera legalt finns inget behov av skjutvapen och sprängmedel. Nazisterna kommer ta plats oavsett ett förbud, men än mer oberäkneligt och kanske än mer våldsamt.

Det kan verka enkelt att förbjuda nazism. Men lika lite som man kan lagstifta bort fattigdom med tiggeriförbud eller "frigöra" kvinnor med klädselförbud, lika lite kan man bli av med nazistiska rörelser genom förbud mot organisering. I så fall låter vi vår förmåga att bli av med nazismen stå och falla med om själva organiseringen anses vara kriminell eller ej. Det är sårbart och naivt.

Vad ska vi sätta vår tilltro till då? Jo, varandra. Om något är det en sann lärdom av historien. När stater blir mer auktoritära, när reaktionära idéer dominerar, då ska vi hålla hårt i varandra. Det sociala löftet kan vi samlas runt. Att vi håller ihop och inte går med på försämringar för en grupp, utan att vi kräver frihet för alla.

Vi ska skapa nätverk, föreningar, sammanhang som gör vardagen lättare. Som ger oss förståelse och gemenskap mellan människor av olika bakgrund, ålder, kön, språk. Vi ska tillsammans skapa praktiska lösningar på gemensamma problem. Som frivilliga familjehem som ger ensamkommande tak över huvudet. Som läxläsningsgrupper för barn i arbetarkvarter som samhället vänt ryggen. Som hbtq-trygga mötesplatser. Som feministiskt självförsvar. Som grannsamverkan och föräldrar på stan. Gemensam barnpassning för föräldrar med otrygga sms-anställningar. Lördagsluncher för fattigpensionärer. Allt det som kommer genom en medveten och solidarisk organisering lokalt.

I det mänskliga mötet ryms inte hatets ideologi, för när vi håller av och förstår varandra så får inte de tankefröna jord att gro i. Här spirar samförstånd och framtidstro i stället. När vi känner allt vi vinner av att hålla ihop så värjer vi oss bäst mot de som vill splittra oss oavsett om det kommer uppifrån makten eller från extremisterna.

Därför ska vi organisera lokalsamhällen, inte förbjuda nazistisk organisering. För att det funkar.

Elin Morén
Tillsammansskapets förbundsstyrelse

Källa - 2018-07-16 11:00

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Kirsebergsfängelset mkb
 3. Om det blir nyval
 4. Piska som i usa
 5. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 6. Björklund flossar
 7. Kuratorn mobulbostäder MKB
 8. Poeten mot fascismen
 9. Angela merkels efterträdare
 10. Bilda regering efter valet

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+