Forskarlarm Stor risk att vuxna bedöms som barn

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Forskarlarm Stor risk att vuxna bedöms som barn Senaste nytt om flyktingkrisen

Forskarlarm Stor risk att vuxna bedöms som barn - Professorer i statistik larmar nu om ännu ett stort fel i Socialstyrelsens rapport om åldersbedömningar.

Risken för att en vuxen bedöms vara ett barn genom knäundersökning är enligt deras beräkningar hela 67 procent.

Johan Bring och Lars Rönnegård, båda professorer i statistik, larmar nu om fler allvarliga fel i den rapport från Socialstyrelsen som Rättsmedicinalverket använt som underlag för att välja metod för medicinska åldersbedömningar av asylsökande.

Kritiken framförs i ett mejl till Socialstyrelsens generaldirektör som SvD tagit del av.

SvD har tidigare berättat att de två professorerna granskat beräkningarna i rapporten - och konstaterat att myndigheten räknat fel när det gäller risken för att missta en pojke för en vuxen.

Socialstyrelsen har i två års tid hävdat att den risken är tre procent med magnetkameraundersökning av knäled. Men efter SvD:s publicering av Brings och Rönnegårds uppgifter medgav myndigheten att "den verkliga risken inte kan beräknas".

Nu säger professorerna att Socialstyrelsens beräkning av risken för att en vuxen felaktigt ska klassas som barn genom samma metod också är fel.

I rapporten står det att den risken är 29 procent. Men i en youtube-video som professorerna gjort och skickat till Socialstyrelsen förklarar de att risken i själva verket är 67 procent.

Johan Bring, som forskat på statistik inom juridisk bevisvärdering och är grundare av företaget Statisticon, hävdar att Socialstyrelsen inte jämfört de olika metoderna för medicinsk åldersbedömning på ett likvärdigt sätt.

Enligt honom har myndigheten använt olika åldersfördelningar för olika metoder när de skulle beräkna risken för att felklassa vuxna som barn.

- Ska man jämföra två metoder så måste det vara samma åldersfördelning. Det som de säger i rapporten och det som de räknat fram stämmer inte överens, säger Johan Bring.

Siffran 29 procent gäller bara risken att 20-åringar klassas som barn. Men om man räknar på gruppen 18-20 åringar blir risken mycket högre - eftersom 18-åringar är svårare att bedöma, förklarar han.

- Det andra felet är det som vi påtalat tidigare, att Socialstyrelsen blandar ihop olika sannolikheter. Man räknar på ett sätt i en studie, och på ett annat i en annan studie, så det blir inte heller jämförbart, säger Johan Bring.

SvD har tidigare ställt frågor till myndigheten om just risken att felklassa vuxna som barn genom knäundersökning.

Carl-Erik Flodmark, som projektlett Socialstyrelsens arbete med medicinska åldersbedömningar, förklarade att myndigheten medvetet valt att "jämföra en individ som är 20 år gammal med en som är 18 år gammal".

"Vi har valt denna ålder eftersom cirka hälften av de ensamkommande barn som kom 2015 var i åldern 16 eller 17 år, och eftersom vi inte känner exakt ålder är det rimligt att undersöka åldrar kring 18-årsgränsen", skrev Flodmark i mejl.

- Det hänger inte ihop på något sätt. De har i sin analys inte använt den åldersfördelningen som Flodmark beskriver, säger Johan Bring.

Socialstyrelsen vill inte kommentera professorernas uppgifter - och hänvisar till att man tänker bjuda in dem till ett möte för att höra mer om deras synpunkter.

SvD har sökt ansvariga på Rättsmedicinalverket, RMV, för att få svar på hur viktigt det är för myndigheten att siffrorna som redovisas i Socialstyrelsens rapport är rätt. RMV har dock avböjt att kommentera.

Man har inte heller velat svara på om den felaktiga uppgiften om att bara tre procent av barn riskerar att klassas som vuxna kommer att tas bort från myndighetens förtydligande kring medicinska åldersbedömningar som publicerades i januari.

I en intervju med SvD i december hänvisade RMV:s metodansvarige Elias Palm till regeringsuppdraget och betonade att RMV förväntas bidra till att vuxna inte placeras med barn på svenska boenden för barn, samt att resurser avsedda för barn inte ska gå till vuxna.

- Sett till riskerna ter sig undersökningen av handled bättre än undersökningen knä som metod, säger Johan Bring och hänvisar till de beräkningar han och Lars Rönnegård gjort utifrån Socialstyrelsens underlag.

Dessa beräkningar anger risken för att felklassa ett barn som vuxen till 10 procent för underökning av handled, och 9 procent för undersökning av knä.

Risken för att felklassa en vuxen som barn har de däremot beräknat till 30 procent för handled - och 67 procent för knä.

- Socialstyrelsen bör gå ut och informera politiker, forskare och alla berörda om att beslutsunderlaget för medicinska åldersbedömningar inte var rättvisande, säger Johan Bring.

Vd, chefredaktör och ansvarig utgivare: Fredric Karén

Politisk chefredaktör: Tove Lifvendahl

Redaktionschef och stf ansvarig utgivare: Maria Rimpi

Chef SvD Nyheter: Maria Sundén Jelmini

Chef SvD Näringsliv: Daniel Kederstedt

Chef SvD Kultur: Lisa Irenius

Postadress Svenska Dagbladet, 105 17 Stockholm

Besök Västra Järnvägsgatan 21, Stockholm

Organisationsnummer 902004-3619

Telefon Kundväxel +46 8 618 02 20

Telefon Växel +46 8 13 50 00

Källa - 2018-03-11 14:00

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Om det blir nyval
 3. Piska som i usa
 4. Kuratorn mobulbostäder MKB
 5. Angela merkels efterträdare
 6. Bilda regering efter valet
 7. Flyktingkaravanen
 8. Fabian fjälling
 9. Ibrahim Nasrulleyev
 10. Nya lagar 2017

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+