Forskningsanslagen till Malmö höjs med 90 miljoner 2018

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Forskningsanslagen till Malmö höjs med 90 miljoner 2018 Senaste nytt om flyktingkrisen

Forskningsanslagen till Malmö höjs med 90 miljoner 2018 - Under tisdagen kom det första viktiga omnämnandet av universitetsstatusen i budgetpropositionen. Där skriver regeringen att "man har för avsikt" att göra Malmö högskola till universitet - och anslå ytterligare 90 miljoner kronor till forskning i Malmö från och med 2018.

Det var ett välkommet och väntat beslut i Malmö.

- Vi är förstås nöjda med att vi kommer att få ökade basanslag för forskningen 2018. Jag tror också summan är ganska lagom, vi måste hinna förbereda oss på hur summan ska användas på allra bästa sätt, säger Malmö högskolas rektor Kerstin Tham.

På Malmö högskola pågår idag två parallella processer för att hantera övergången till universitet. Den ena är ett arbete med att välja ut särskilt angelägna, strategiska områden, som i första hand ska gynnas av de nya resurserna. Processen leds av professor Tapio Salonen, som också kommer att tillträda som ny vicerektor från årsskiftet.

Den andra innebär att Malmö nu - i efterhand - behöver skriva det dokument som ska ligga till grund för regeringens beslut om universitetsstatus.

- Statssekreteraren har sagt till rektor att vi inte behöver skriva någon ansökan. Däremot ska vi ta fram ett "fördjupat underlag". Fast exakt vad det ska innehålla har vi inte fått några instruktioner om, säger Hans Lindquist, som under hösten ska skriva merparten av det fördjupande underlaget.

Kerstin Tham ser flera olika sätt att ta de nya resurserna i bruk.

- En viktig del är att stärka forskningsanknytningen i grundutbildningen, som är avgörande på ett universitet, säger hon.

- Regeringen kommer också att utlysa ytterligare medel till forskning, som ska sökas via forskningsråden. Där måste vi förbereda ansökningar så att vi kan vara med och konkurrera om resurserna.

Andra sätt att bygga upp Malmö universitet är forskarskolor, ämnesövergripande forskarnätverk och förstås rekryteringar. De närmaste åren kommer det med andra ord att råda goda tider för Malmös forskare.

- Malmö har länge haft en obalans mellan forskning och utbildning. Nu har vi fått en möjlighet att rätta till det här, men vi vill göra rätt saker och inte växa allt för snabbt, säger Kerstin Tham.

Den gemensamma artikeln innebar slutpunkten på ett år av lobbyingarbete från skånska politiker. De bägge undertecknarna hade nått en muntlig överenskommelse några veckor tidigare, efter en vår av informella samtal och förhandlingar.

Strävan att göra högskolan till universitet gick in i en extra aktiv fas i slutet av 2015. Ett tungt vägande skäl var arbetet med en ny forskningsproposition - alltså det regeringsdokument som ska ange ramarna för svensk forskning under åren 2017-2020.

- Vi bevakar förstås vad som är på gång, det gör vi alltid. Men det är klart att den kommande forskningspropositionen spelade in, kommenterar Henrik Fritzon.

Grundförutsättningarna i form av viss framträdande forskning och en tillräckligt stor mängd studenter hade högskolan sedan tidigare. Det fanns också fler omgångar av petitioner och underlag från både högskolan och från Malmö stad, att luta sig emot.

Å andra sidan hade högskolan om och om igen fått höra att universitetsstatus inte alls var aktuell för högskolans del, senast våren 2015 av statsminister Stefan Löfven själv.

Men under våren tillkom ytterligare en faktor. Den lösningsinriktade profil med fokus på utmaningar i samhället som högskolan sedan länge haft på sin forskning rimmade väl med regeringens önskemål.

Breddad rekrytering, migrationsforskning, lärarutbildning, engagemanget i flyktingfrågan - är teman som kommer att gynnas i kommande års forskningspolitik. Det öppnade vägen för den utbyggda forskning som krävs av ett universitet.

- Högskolan hade förutsättningar för att bli universitet, det är själva grundbulten. Men man hade också en forskningsprofil som passade med prioriteringarna i forskningspropositionen, kommenterar Karin Röding, statssekreterare på utbildningsdepartementet.

Det handlar också om att skaffa finansdepartementets godkännande för de nya, ökade utgifter som universitetsstatusen innebär. I slutet av maj var allt på plats.

Hur nära det var ett beslut var okänt på högskolan. Rektor informerades bara dagar innan överenskommelsen presenterades i Sydsvenskan. Och även efter det välkomna beslutet var de konkreta detaljerna få.

Källa - 2016-09-20 21:00

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Om det blir nyval
 3. Piska som i usa
 4. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 5. Björklund flossar
 6. Kuratorn mobulbostäder MKB
 7. Poeten mot fascismen
 8. Angela merkels efterträdare
 9. Bilda regering efter valet
 10. Flyktingkaravanen

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+