Förslag för att hindra asylliv i limbo

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Förslag för att hindra asylliv i limbo Senaste nytt om flyktingkrisen

Förslag för att hindra asylliv i limbo - Det finns många orsaker till att det inte går att verkställa ett avvisnings- eller utvisningsbeslut när asylsökande fått besked om att de inte får uppehållstillstånd. En vanlig orsak är att personen är statslös, en annan att det i princip är omöjligt att komma i kontakt med mottagarlandets ambassader och institutioner för att få rese- och id-handlingar. Även om personerna själva medverkar finns det praktiska hinder som gör att de inte kan återvända, och i Sverige har de inte rätt att stanna kvar.

Exakt hur många som hamnat i detta juridiska ingenmansland går inte att fastställa, säger Anna Lundberg, som på regeringens uppdrag har utrett möjligheten att bevilja uppehållstillstånd i dessa situationer. Men för den som hamnar där kan det handla om uppemot 10-15 års ovisshet. Skulle myndigheterna dessutom bedöma att personen inte medverkar när beslutet ska verkställas, så blir han eller hon av med ekonomisk ersättning och kan inte arbeta.

Redan i dag är det möjligt enligt lagstiftningen att bevilja uppehållstillstånd på grund av så kallade praktiska verkställighetshinder.

- Det görs i liten utsträckning och lagstiftningen har blivit mera restriktiv i sin tillämpning över åren, säger Anna Lundberg.

En förändring i praxis märks efter en dom i Migrationsöverdomstolen 2009. Tidigare var huvudregeln att ge uppehållstillstånd när avvisningsbeslutet preskriberats efter normalt fyra år. Nu är det ett undantag på grund av den tolkning som görs av domen.

- Vi har sett en förskjutning i praxis utan att lagstiftningen har ändrats, säger Anna Lundberg.

Hon föreslår nu en ny bestämmelse som ska tydliggöra lagstiftarens ursprungliga avsikt och leda till att uppehållstillstånd beviljas som en följd av preskription - men bara om den enskilde inte har hållit sig undan eller varit den avgörande orsaken till att det inte gått att avvisa.

Andra förslag handlar om att tydliggöra dagens lagstiftning, så att praktiska verkställighetshinder ska vägas in mer i beslutet om uppehållstillstånd, till exempel om myndigheter och domstolar redan under asylprocessen förstår att det kommer att bli omöjligt att återvända.

Anna Lundberg tror inte att det kommer att bli så många fler som får uppehållstillstånd med hennes förslag.

- Nej, men vi tror att en del personer får uppehållstillstånd tidigare än vad som nu är fallet. Då kan de etablera sig i det svenska samhället i stället för att hamna i papperslöshet och skuggsamhällen, säger hon.

- Det minskar risken för att människor hamnar i en juridiskt strandsatt situation som inte går att komma ur.

Just nu handlar många förslag i migrationsdebatten snarare om att göra det svårare för asylsökande att stanna. Men Anna Lundberg tror ändå att svenska politiker vill undvika en situation där en allt större andel människor hamnar i limbo.

- Detta är naturligtvis ingen önskvärd utveckling, det handlar om förtroendet för systemet, och det är jag tämligen säker på att politiker ser, säger Anna Lundberg.

Nu på förmiddagen överlämnar hon sina förslag till regeringen.

Källa - 2017-11-01 06:04

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Kirsebergsfängelset mkb
 3. Om det blir nyval
 4. Piska som i usa
 5. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 6. Björklund flossar
 7. Kuratorn mobulbostäder MKB
 8. Poeten mot fascismen
 9. Angela merkels efterträdare
 10. Bilda regering efter valet

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+