Frågan på allas läppar

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Frågan på allas läppar - "För några år sedan lade förläggarna benen på ryggen om man föreslog en bok med Europa i titeln. Nu är det tvärtom", berättade den österrikiske författaren Robert Menasse under bokmässan i Frankfurt i höstas.

Det har märkts på det senaste årets utgivning i Tyskland. Jag har aldrig varit på så många bokpresentationer och paneldiskussioner där författare och intellektuella diskuterat det kritiska läget för Europa och västvärlden som under 2017.

De tyska förlagen har gett ut en stadig ström av böcker som ur en rad olika perspektiv diskuterar vår omedelbara samtid. Robert Menasse själv var en av dem. Hans politiska satir "Die Hauptstadt", av recensenterna kallad den första EU-romanen, vann dessutom Deutscher Buchpreis för årets bästa tyskspråkiga roman.

Två andra, från varandra vitt skilda böcker, är historikern Heinrich August Winklers "Zerbricht der Westen?" ("Går väst sönder?") och essäsamlingen "Die große Regression" ("Den stora regressionen"). Att skriva historia om det som sker just nu är erkänt svårt. Men Heinrich August Winkler gör i sin bok en imponerande saklig och torr genomgång av de senaste årens utveckling, från Erdogans allt mer västfientliga hållning, via Polens och Ungerns uttalat antiliberala demokratisyn, till Brexit, Trump och flyktingvågen.

Winklers historieskrivning drivs framåt av de beslut som fattas i framför allt den politiska toppen. Sociala rörelser nämns parentetiskt, och ska man leta efter någon form av ideologisk prägel på texten är den möjligen pessimistiskt konservativ.

Då är "Die große Regression", där några av vänsterns intellektuella superstjärnor - som Zygmunt Bauman och Slavoj Žižek - tolkar tiden genom en i olika grad nyanserad kritik av en global, nyliberal ordning, mer ideologiskt driven. "Die große Regression" är en internationell satsning av Suhrkamp, ett av Tysklands viktigaste förlag. Boken har getts ut på ytterligare 13 språk. Dock inte på svenska.

Den tyska utgivningen av offentliga intellektuella som tar sig an det som allt mer beskrivs som ett vägskäl för västvärldens liberala demokratier saknar för övrigt motsvarighet bland de större förlagen i Sverige. På Suhrkamps sajt finns till och med en särskild flik för "Europadebatt" med ytterligare titlar, bland annat bulgaren Ivan Krastevs "Europadämmerung" ("Europaskymning"). Under ett samtal som arrangerades av Bertelsmannstiftelsen i Berlin strax innan jul bidrog Ivan Krastev med ett annars sällsynt östeuropeiskt perspektiv på frågan om Europas framtid. Förhoppningarna om EU i länder som Bulgarien har vänts till besvikelse, och ur den besvikelsen kommer auktoritära ledare att fortsätta hämta mer näring under 2018 och framåt, löd Ivan Krastevs dystra framtidsspaning.

Öst och väst kommer att vara den stora konfliktlinjen i Europa framöver, menade han.

Källa - 2018-01-12 13:00

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Om det blir nyval
 3. Bilda regering efter valet
 4. Flyktingkaravanen
 5. Fabian fjälling
 6. Ibrahim Nasrulleyev
 7. Nya lagar 2017
 8. Förbjud religiösa friskolan
 9. Peter springare
 10. Leif ivan karlsson morfar

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+