Här är de viktigaste S MP C L förslagen

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Här är de viktigaste S MP C L förslagen Senaste nytt om flyktingkrisen

Här är de viktigaste S MP C L förslagen - Ekonomi och statsfinanser

• Beskattningen av små och medelstora företag ska ändras. Arbetsgivaravgifter sänks.

• Värnskatten avskaffas från och med den 1 januari 2020.

• En grön skatteväxling genomförs. Den ska omsluta minst 15 miljarder kronor inklusive de förslag som genomförs i vårändringsbudgeten.

• Familjevecka införs. Detta betyder att föräldrar till barn mellan 4-16 år som arbetar får ta tre lediga dagar inom ramen för föräldraförsäkringen. Ensam vårdnadshavare får ta sex dagar.

Jobb och företagande

• Taket i Rut ska trefaldigas och utvidgas till tvätt, flytt-, hämt- och trygghetstjänster.

• Avskaffande av ränta på uppskovsbeloppet, det vill säga på gamla vinster från bostadsförsäljningar.

• Fri hyressättning vid nyproduktion införs.

• Etableringsjobb införs med lägre lön för nyanlända och långtidsarbetslösa.

• Arbetsförmedlingen reformeras. Ska i stället fokusera på myndighetsansvar i form av kontroll av bland annat arbetssökande. Fristående aktörer ska i stället matcha arbetssökande med lediga jobb.

Landsbygdspolitik

• Digital infrastruktur där 95 procent av alla hushåll 2020 ska tillgång till bredband om minst 100 mbit/s.

• Satsning på tågtrafiken genom bland annat satsningen på stambanor ska fullföljas. Dessutom ökad punktlighet för järnvägen.

Miljö och klimat

• Flygskatten behålls tills vidare.

Integration och hedersbrott

• Språkkrav för medborgarskap. Godkänt prov i svenska och i grundläggande samhällskunskap kommer vara krav för medborgarskap i Sverige.

• Hedersbrott ska bekämpas.

• Nyanlända ska kunna komma in snabbare på arbetsmarknaden.

Bostäder

• Fri hyressättning vid nybyggnation införs.

• Flyttskatten tas bort.

Skolan

• Statligt huvudmannaskap för skolan utreds.

• Ökad möjlighet för Skolinspektionen att stänga skolor med stora brister, såväl fristående som kommunala.

• Reformerad lärarutbildning med skärpta antagningskrav.

• Etableringsstopp för friskolor med konfessionell inriktning.

Sjukvård och äldre

• Uppdaterad kömiljard.

• Primärvårdsreform med säkrad rätt till fast läkarkontakt.

• Funktionshinder

• Ny utredning om personlig assistans.

Migration

• Tillfälliga lagen förlängs i två år. Alternativt skyddsbehövande ges samma rätt till familjeåterförening som flyktingar.

Trygghet, säkerhet och demokrati

• 10 000 fler poliser till 2024 och polisyrket ska bli mera attraktivt.

• Vapenexportaffärer till ickedemokratiska länder som deltar militärt i Jemenkonflikten ska inte godkännas.

Följ

Källa - 2019-01-11 16:50

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Om det blir nyval
 3. Piska som i usa
 4. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 5. Björklund flossar
 6. Kuratorn mobulbostäder MKB
 7. Angela merkels efterträdare
 8. Bilda regering efter valet
 9. Flyktingkaravanen
 10. Fabian fjälling

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+