Hårdare tag mot papperslösa

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Hårdare tag mot papperslösa Senaste nytt om flyktingkrisen

Hårdare tag mot papperslösa - Regeringen vill att asylsökande som inte lämnar landet efter avslag snabbare ska kunna utvisas. Bland annat ska polisen lättare kunna gå in på arbetsplats och kontrollera vilka som jobbar där.

Justitieminister Morgan Johansson (S) och inrikesminister Anders Ygeman (S) håller strax efter lunch en presskonferens för att presentera nya "verktyg" för myndigheterna, inklusive polisen, för att effektivisera återvändandearbetet. Det handlar framför allt om så kallade tvångsvisa återvändanden.

Enligt Ekoredaktionen på Sveriges Radio vill regeringen bland annat ändra lagen så att polisen opåkallat kan gå in på en arbetsplats för att kontrollera vilka som arbetar där. Idag krävs brottsmisstanke.

Statsminister Stefan Löfven (S) säger till Ekot att det handlar om att se till så att exempelvis papperslösa eller andra inte utnyttjas men medger att det också gäller att upprätthålla en reglerad invandring, personer som inte har fått avslag på sin asylsansökan eller inte har rätt att vistas här ska lämna.

Regeringen har redan infört åtgärder för att öka återvändandet. Exempelvis togs i somras rätten till bistånd bort för vuxna personer utan barn som har avvisnings- eller utvisningsbeslut som vunnit laga kraft.

Regeringen har också gett Migrationsverket i uppdrag att utöka antalet förvarsplatser i landet eftersom antalet personer som utvisas med tvång väntas öka.

I budgetpropositionen skriver dock regeringen att "betydande svårigheter" i det tvångsvisa återvändandet kvarstår, till exempel avsaknad av id-handlingar. Därför behöver ytterligare insatser för att effektivisera återvändandearbetet genomföras hos berörda myndigheter för att antalet återvändande med tvång ska kunna öka.

Antalet tvångsvisa utresta minskade under 2015 med tio procent till 2810 jämfört med 2014. Inför 2017 har regeringen föreslagit ökade anslag för utresor för utvisade och avvisade.

Det frivilliga återvändandet har ökat, bland annat för att fler har tagit tillbaka sina asylansökningar eller för att ärenden avskrivits.

Men samtidigt finns det uppemot 20000 ärenden med personer som har fått ett lagakraftvunnet avslagsbeslut och som inte har lämnat. En del av dem har gått under jorden, andra kan inte utvisas eftersom de har oklar identitet, inte har några id-handlingar eller inte kan få några av sitt hemlands myndigheter. Flera länder tar inte emot medborgare som inte vill åka tillbaka.

Migrationsverket räknade i sin senaste prognos från i somras att 28400 kommer att få avslag på sin asylansökan i år, 33200 år 2017 och 34800 under 2018.

Källa - 2016-09-22 11:35

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Kirsebergsfängelset mkb
 3. Om det blir nyval
 4. Piska som i usa
 5. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 6. Björklund flossar
 7. Kuratorn mobulbostäder MKB
 8. Poeten mot fascismen
 9. Angela merkels efterträdare
 10. Bilda regering efter valet

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+