Hjälpte 15 åring riskerar fängelse

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Hjälpte 15 åring riskerar fängelse Senaste nytt om flyktingkrisen

Hjälpte 15 åring riskerar fängelse - - Jag ställdes inför en situation som jag inte hade gjort tidigare som journalist, att allt så tydligt hängde på mig och mina kollegor och någon dessutom vädjade direkt till mig.

Femtonårige Abed från Syrien hade planer på att kasta sig ned på ett lastbilsflak i farten för att komma vidare från Grekland till Sverige.

- Det slutade att handla om journalistik och det var snarare: Vad måste jag göra som människa? säger Önnevall.

Under torsdagen hålls rättegång i Malmö tingsrätt mot Fredrik Önnevall och två andra i teamet bakom SVT-serien Fosterland. Då kan frågan om humanitärt undantag hamna i fokus.

Enligt utlänningslagen är det förbjudet att hjälpa en person som saknar rätt att vara i Sverige att komma hit. Men går det att försvara sig med att man ville rädda en människa i nöd?

- Det där är en invändning som inte är helt ovanlig, säger Jimmy Serrano, kammaråklagare i Malmö, som drivit många andra mål om människosmuggling.

- Men det finns, så vitt jag vet, inga överrättsavgöranden där man sagt att det skulle vara straffritt på grund av ett humanitärt undantag.

Advokat Björn Benschöld vill inte i förväg gå in på hur försvaret ska läggas upp. Det är inte omöjligt att humanitärt undantag kommer att åberopas, säger han bara.

- Vi menar att det finns flera omständigheter som medför att det här inte är att betrakta som en brottslig handling.

Högsta domstolen (HD) resonerade i en dom 2009 kring det humanitära undantaget. I svensk lag står det inte något om ett sådant undantag, men HD konstaterade att det i det bakomliggande EU-direktivet nämns en sådan möjlighet.

I det fallet ansåg HD inte att det humanitära undantaget gällde, eftersom den syriska familj det då handlade om hade kommit till Italien som första EU-land och enligt Dublinkonventionen kunde söka asyl där.

Frågan är då vad som gäller i Abeds fall. Dels var han ett ensamkommande barn, dels befann han sig i Grekland, som Sverige inte skickar tillbaka flyktingar till, eftersom förhållandena för asylsökande är så dåliga där.

Abed är i dag 17 år. Han har fått hit sin familj, går på gymnasiet och talar flytande svenska.

- Det är roligt och härligt att hans liv rullar på i stort och i smått, säger Fredrik Önnevall.

Han har försökt förbereda sig på att domen kan bli fängelse, men tror inte att det blir så.

- Det är skönt att jag åtminstone vid ett tillfälle har stått upp för mig själv och vad jag tror på och inte oroat mig så mycket för vad andra ska tycka.

Förra året väcktes 121 åtal om människosmuggling. Det kan jämföras med 59 åtal 2015 och 17 åtal 2014.

Så här säger lagen: "Den som uppsåtligen hjälper en utlänning att olovligen komma in i eller passera genom Sverige, en annan EU-stat eller Island, Norge, Schweiz eller Liechtenstein döms för människosmuggling till fängelse i högst två år". Detta gäller brott av normalgraden.

Om hjälpen skett mot ersättning, utgjort ett led i en verksamhet som avsett ett stort antal personer eller utförts under former som innebär livsfara för utlänningen klassas brottet som grovt. Då blir straffet lägst sex månaders fängelse och högst sex år.

I svensk lag står inget om humanitärt undantag, men i det bakomliggande EU-direktivet nämns att sådana undantag kan göras i praxis.

Högsta domstolen skriver i en dom från 2009 att det inte är uteslutet "att det kan förekomma fall där omständigheterna är sådana att den som hjälpt en asylsökande att komma in i landet via en inre gräns för att vid ankomsten kunna söka asyl inte ska anses ha begått brottslig handling" (med inre gräns menas gräns mellan EU-länder).

Källor: Åklagarmyndigheten, utlänningslagen, Högsta domstolen (B3672-07)

Källa - 2017-01-25 10:40

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Om det blir nyval
 3. Piska som i usa
 4. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 5. Björklund flossar
 6. Kuratorn mobulbostäder MKB
 7. Poeten mot fascismen
 8. Angela merkels efterträdare
 9. Bilda regering efter valet
 10. Flyktingkaravanen

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+