Hon putsar inte på bilden av Vellinge kommun.

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Hon putsar inte på bilden av Vellinge kommun. Senaste nytt om flyktingkrisen

Hon putsar inte på bilden av Vellinge kommun. - På ett sätt går det att förstå Carina Wutzler, Vellinges moderata kommunstyrelseordförande. Hon säger och gör det som hon anser ligger i sina väljares intresse. Och de är, som bekant, inte få. En majoritet, 50,42 procent av Vellingeborna, röstade moderat i år.

Men Wutzlers argument håller inte fullt ut. Hennes ståndpunkter kan tvärtom sägas vara provocerande. För somliga till och med stötande.

I en debattartikel i Dagens Samhälle på tisdagen skriver Carina Wutzler att Vellinge kommun ska utsättas för ännu mer "straffbeskattning" från statens sida. Det handlar om det nya förslaget till kostnadsutjämning mellan landets kommuner som utredaren Håkan Sörman presenterade den 1 oktober.

Tanken med det nya systemet är att trimma reglerna så att de blir mer aktuella och rättvisa. Grundtanken är att alla kommuner ska kunna ge sina invånare likvärdig service. Då behöver avgifter och bidrag, anser Sörman, ändras så att kommuner med stark socioekonomi, tät bebyggelse och stor befolkning får dela med sig lite mer till kommuner med svag socioekonomi, gles bebyggelse och liten befolkning.

Med Sörmans förslag blir mindre landsbygdskommuner och kommuner som tagit emot många flyktingar och nyanlända vinnare.

Wutzler klagar över att kommuner tar emot pengar från kostnadsutjämningssystemet år efter år istället för att effektivisera verksamheterna. Sörman har dock redan punkterat denna vanliga missuppfattning att kommuner kompenseras för faktiska kostnader. Det är fel. Utjämningen sker för de kostnader kommunen förväntas ha.

Det är riktigt som Wutzler hävdar att Vellinge förlorar på förslaget. Det "kostar" kommunen 766 kronor mer per invånare och år. Hon skriver att kommunen får en ökad kostnad med 27 miljoner kronor, vilket gör att Vellinge "kommer behöva höja skatten med 30 öre eller avstå från investeringar och satsningar".

Wutzler fortsätter:

"Kommuninvånarnas skattepengar ska användas för den egna kommunens service och verksamhet - inte till andra kommuners. "

För det första.

Utjämningssystemen mellan kommuner har starkt stöd hos Sveriges befolkning. Håkan Sörman skriver i sitt betänkande Lite mer lika (SOU 2018:74) om "en bred samstämmighet" och "en hög legitimitet".

Idag skiljer det omkring sex kronor mellan högsta och lägsta skatteuttag. Och detta med utjämningssystemen. Det finns goda skäl att värna denna påtvingade solidaritet.

För det andra.

Wutzler skriver att det nya förslaget inte är rimligt och hållbart. Men hon "glömmer" att nämna en sak. Att i dagens kostnadsutjämningssystem är Vellinge kommun en nettomottagare.

Någon som hört Wutzler klaga över att andra kommuners skattebetalare hittills bidrar till Vellinges service och verksamhet? Något som hört Wutzler i det sammanhanget klaga över "straffbeskattning"? Eller att Vellinge kommun delvis tack vare kostnadsutjämningen kan hålla sig med Sveriges lägsta skatt, 29,19 procent?

Sant är att Vellinge kommun betalar åtskilliga miljoner kronor till det totala utjämningssystemet, alltså när även inkomstutjämningen räknas med. Men när kommunens starka kvinna skriver att Vellinge missgynnas genom att hänsyn inte tas till att "det kostar att växa" och att systemets syfte med kostnadsutjämningen inte uppnås, då är det svårare att följa hennes resonemang.

Det finns skäl att hålla samman Sverige. Det är klok politik att ge invånare i alla kommuner vettiga förutsättningar till service, att låta hela Sverige leva.

Carina Wutzler tycks fullfölja en rätt olustig tradition. Betänk för vilka frågor kommunens ledande företrädare har gjort sig nationellt kända:

Mångårigt flyktingmotstånd. Tiggeriförbudsiver. Sverigedemokratskramande. Och nu kommunal skattekverulans.

Källa - 2018-10-09 17:59

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Om det blir nyval
 3. Piska som i usa
 4. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 5. Björklund flossar
 6. Kuratorn mobulbostäder MKB
 7. Poeten mot fascismen
 8. Angela merkels efterträdare
 9. Bilda regering efter valet
 10. Flyktingkaravanen

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+