Hur uppstod mandéernas religion?

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Hur uppstod mandéernas religion? Senaste nytt om flyktingkrisen

Hur uppstod mandéernas religion? - En av de religiösa grupper som fått fotfäste i Sverige under de senaste decennierna är mandéerna, som flytt hit från krigen och oroligheterna i Irak. Av sammanlagt mellan 60 000 och 70 000 mandéer lever omkring 8 000 i Sverige. Men hur uppstod deras religion, som sedan urminnes tid har existerat vid sidan av kristendomen, judendomen och islam?

Eftersom Johannes Döparen är en dominerande gestalt inom mandeismen kan vi lugnt utgå från att religionen växte fram under seklerna efter Kristi födelse. Mandéerna själva påstår att deras lära kan spåras ända tillbaka till vår tideräknings första århundrade, då deras prästerskap förföljdes i Palestina och därför bröt upp österut. Först for de till Haran (Harran i dagens sydöstra Turkiet), sedan till ett höglandsområde i Iran och slutligen till dagens Irak. Jerusalems förstörelse år 70 e. Kr. skall enligt denna historia ha varit ett gudomligt straff för förföljelsen. Detta bör dock tas med rejäla nypor salt. Berättelsen återfinns i texten Haran Gawaita, som inte ha bevisas ha skrivits förrän flera sekler senare, mellan 300-talet och 500-talet, och vandringshistorien påminner alldeles för mycket om hur folk, dynastier och religiösa grupper i efterhand brukar konstruera sitt förflutna för att vi utan vidare skall kunna sätta tilltro till redogörelsen. Kompletterande belägg krävs, och sådana finns inte.

Det troligaste, om vi talar med religionshistoriker, är att mandeismen växte fram som en av många gnostiska rörelser i Mellanöstern under första och andra århundradet e. Kr. Ordet mandeism kommer av arameiskans manda, samma term som grekiskans gnosis ("kunskap"), och mandeisk teologi påminner mycket om tankevärlden i andra gnostiska sekter. I så fall är det föga sannolikt att mandéerna var särskilt många under antiken. Gnostikerna var aldrig talrika, eftersom de betraktade sig som en elit och aktivt strävade efter att bygga upp sekter som lade tonvikten vid speciell och svåruppnådd kunskap - på denna punkt var rörelserna raka motsatsen till inkluderande folkreligioner som kristendom och islam.

När Mesopotamien erövrades av muslimska araber på 600-talet lyckades mandéerna bli identiferade med sabierna, en religiös grupp som nämns i Koranen, och som i muslimsk tro jämställs med judar och kristna - de betraktas som "bokens folk" och är därmed garanterade beskydd från övergrepp. Det är högst oklart om mandéerna verkligen är desamma som Koranens sabier (det finns alternativa förklaringar till de gåtfulla sabiernas identitet), men islams ledning accepterade identifikationen, något som underlättade religionens fortlevnad in i modern tid.

Spridningen av mandéer över världen är en följd av nutidens krig och förföljelse, både i Iran och Irak. I synnerhet 2003 års krig resulterade i en omfattande flyktingström, i första hand till grannländer som Syrien och Jordanien, och för många mandéer blev dessa länder bara mellanstationer på vägen mot säkrare trakter i andra världsdelar. Sveriges första mandéer anlände dock redan på 1970-talet, och organiserad religionsutövning har skett sedan andra hälften av 1990-talet. Den största koncentrationen av mandéer i Sverige finns i Malmö, Stockholm och Södertälje.

Tf vd, chefredaktör och ansvarig utgivare: Anna Careborg

Politisk chefredaktör: Tove Lifvendahl

Redaktionschef och stf ansvarig utgivare: Maria Rimpi

Redaktionell chef för digitala prenumerationer
och stf ansvarig utgivare: Martin Ahlquist

Chef SvD Nyheter: Mikael Larsson (vik)

Chef SvD Näringsliv: Maria Sundén Jelmini (vik)

Chef SvD Kultur: Lisa Irenius

Postadress Svenska Dagbladet, 105 17 Stockholm

Besök Västra Järnvägsgatan 21, Stockholm

Organisationsnummer 902004-3619

Telefon Kundväxel +46 8 618 02 20

Telefon Växel +46 8 13 50 00

Källa - 2019-02-11 10:45

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Om det blir nyval
 3. Piska som i usa
 4. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 5. Björklund flossar
 6. Kuratorn mobulbostäder MKB
 7. Poeten mot fascismen
 8. Angela merkels efterträdare
 9. Bilda regering efter valet
 10. Flyktingkaravanen

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+