Ingen gynnas av slarvig lagstiftning

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Ingen gynnas av slarvig lagstiftning Senaste nytt om flyktingkrisen

Ingen gynnas av slarvig lagstiftning - Vi noterar att de som replikerat på vår artikel i stora delar håller med om vår oro för lagstiftningsprocessen, men vill vidga perspektivet och lyfta fram konsekvenserna för de ensamkommande som omfattas av förslaget.

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Precis som skribenterna bakom repliken ser vi på de ensamkommandes utsatta situation med oro. De har fått ta konsekvenserna av mer än en illa genomarbetad lag. Just därför kritiserar vi regeringens förhållningssätt till Lagrådet och remissinstanserna.

Vi vill alltså förtydliga att vår invändning inte handlar om just detta förslag eller den inriktning regeringen valt. Vår invändning handlar om att alldeles oavsett vad man vill åstadkomma på migrationsområdet, så bör regering och riksdag fortfarande respektera lagstiftningsprocessen, väga in vad tunga remissinstanser säger och lyssna på Lagrådet. Detta gäller oavsett om man vill ha en mer eller mindre generös asylpolitik. I längden vinner ingen på en slarvig lagstiftningsprocess. Det försvagar systemets skydd mot odemokratiska krafter i framtiden. Det spelar ingen roll om intentionerna är goda i dag.

I förslaget om uppehållstillstånd för vissa ensamkommande har regeringen valt en lösning som innebär att uppehållstillstånd nu ska beviljas, oavsett ålder och oavsett om de faktiskt har behov av skydd. Detta för att avhjälpa konsekvenserna av Migrationsverkets förlängda handläggningstider. Redan när regeringen föreslog den tillfälliga lagen varnade Lagrådet och andra tunga remissinstanser att reglerna skulle bli komplexa, svåröverskådliga och därmed riskera att bidra till längre handläggningstider. Den tillfälliga lagen drevs ändå igenom och konsekvensen av detta är den situation som har uppstått för de cirka 9 000 personer som regeringen nu försöker lösa. Detta understryker vår poäng: Lagrådets invändningar ska hörsammas. Två fel blir sällan ett rätt, inte heller denna gång.

Att respektera Lagrådets yttranden betyder inte nödvändigtvis att regeringen måste ge upp sina ambitioner. Man kan i stället fråga sig om det finns bättre lösningar som uppnår samma ändamål. Förslaget hade kunnat innehålla mer generella krav än de som regeringen föreslagit.

Som exempel hade förslaget kunna omfatta personer som har hunnit bli vuxna på grund av Migrationsverkets långa handläggningstider och därför fått ett avslag, men som annars hade fått ett bifall om de fortfarande hade varit barn vid beslutstillfället. En sådan regel hade också varit kontroversiell med hänsyn till nuvarande asylregler, inte minst mot bakgrund av att samtliga redan fått sin sak prövad. Men en sådan lösning hade i vart fall, enligt vår uppfattning, varit enklare att förstå sig på.

Av en granskning i DN häromdagen framgår det att regeringen har struntat i när Lagrådets avstyrkt ett förslag mer än hälften av gångerna under mandatperioden. Det är en minst sagt oroande trend. Vi hoppas att såväl regeringen som riksdagen respekterar Lagrådet och deras invändningar, särskilt i de fall lagarna är så livsavgörande som för asylsökande.

Minna Ljunggren
programchef Migration- och integrationsprogrammet tankesmedjan Fores

Tove Hovemyr
kommunikatör Migration- och integrationsprogrammet tankesmedjan Fores

Om Fores: Fores är en grön och liberala tankesmedja. Bakom tankesmedjan står idag en rad gröna och liberala organisationer och personer, och Fores är strikt partipolitiskt obundet.

Källa - 2018-04-16 12:45

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Om det blir nyval
 3. Piska som i usa
 4. Kuratorn mobulbostäder MKB
 5. Angela merkels efterträdare
 6. Bilda regering efter valet
 7. Flyktingkaravanen
 8. Fabian fjälling
 9. Ibrahim Nasrulleyev
 10. Nya lagar 2017

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+