Ingen rättighet att få obegränsat tolkstöd

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Ingen rättighet att få obegränsat tolkstöd Senaste nytt om flyktingkrisen

Ingen rättighet att få obegränsat tolkstöd - Det finns starka skäl att kostnaden för att anlita tolk ska betalas av den enskilde om denne har haft möjlighet, och skälig tid på sig, att lära sig det svenska språket. Det skriver Irene Svenonius (M) i en replik.

I måndags presenterade Moderaterna ett nytt språkpaket, med det tydliga syftet att förbättra integrationen och minska utanförskapet bland utlandsfödda. Ett förslag är att begränsa rätten till kostnadsfri tolk när människor fått permanent uppehållstillstånd eller blivit svenska medborgare. Anna Starbrink och Anna Horn, Liberalerna, skriver i SvD att det är fel väg att gå. Jag delar inte den uppfattningen.

Att begränsa rätten till tolk är en av fem delar i Moderaternas språkpaket. Det handlar också om att införa obligatorisk språkförskola, ställa högre krav på deltagande i SFI, ställa språkkrav för permanent uppehållstillstånd och medborgarskap och att erbjuda de elever som behöver det mer undervisning i svenska i skolan.

Integrationen är vår tids ödesfråga. Att kunna språket i det land man lever i är en nyckel till att komma in i det svenska samhället, tillgodogöra sig utbildning och ta sig in på arbetsmarknaden. Språket spelar också en avgörande roll för att förstå samhället, kunna ta aktiv del i samhällsliv och självständigt kunna ha myndighetskontakter. Det kan låta vänligt att erbjuda skattefinansierad tolk i evig tid, men kravlöshet får konsekvenser som främst drabbar kvinnorna och försvårar integration. När man bott några år i ett land, när man ser sin framtid i det landet, måste krav ställas på språkkunskaper. Värt att notera är att Liberalerna som parti tidigare har framfört krav på svenskkunskaper för att få medborgarskap.

Liberalerna uttrycker farhågor för att en begränsning i rätten till skattefinansierad tolkhjälp inom sjukvården skulle innebära att utsatta kvinnor och barn ska vara tvungna att förlita sig på anhöriga för att få tolkhjälp eller att barn ska behöva agera tolk åt sina föräldrar. Jag kan konstatera att om våra grannländer, som redan har en begränsad rätt till kostnadsfri tolkning, kan hitta bra lösningar och avgränsningar så kan också Sverige och Stockholmsregionen göra det.

Låt mig dock vara tydlig: den begränsning vi föreslår gäller inte för barn. Alla barn som behöver tolk ska givetvis få det. Självklart behöver vi utreda vilka andra situationer som kan behöva undantas inom vården. Vidare stödjer Moderaterna tolkningsutredningens, SOU 2018:83, förslag om att förbjuda barntolkning. Inom vården kan vi inte acceptera annat än professionella tolkar, men den som under ett antal års etablering i Sverige inte lärt sig språket bör bekosta tolken själv.

Det är dock inte dessa situationer som är problemet. Försök till konsekvensbedömningar tyder på att tolkbehov kvarstår för cirka hälften av populationen nyinvandrade även efter så lång tid som 14 år (tolkutredningen, SOU 2018:83). Det är naturligtvis orimligt, utifrån det faktum att vi har kostnadsfri språkundervisning i svenska, men också utifrån att språket utgör grunden i att förstå ett samhälle och vad som händer i samhället. Nyanlända flyktingar och invandrare som är i behov av tolk ska naturligtvis kunna räkna med att också få det. Däremot finns det starka skäl att kostnaden för att anlita tolk ska betalas av den enskilde om denne har haft möjlighet, och skälig tid på sig, att lära sig det svenska språket. Genom ökade incitament att lära sig svenska och därmed klara sig själv vinner såväl individen som samhället.

Om man anser att det ska vara en skyldighet att lära sig svenska språket kan det inte vara en rättighet att få obegränsat med skattefinansierat tolkstöd. Självklart kan alla som vill nyttja tolk, men då får man betala själv - rätten att skattebetalarna ska stå för notan kan inte vara oändlig. Inte heller inom hälso- och sjukvården.

Irene Svenonius (M)
gruppledare Region Stockholm

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Källa - 2019-07-03 12:18

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Kirsebergsfängelset mkb
 3. Om det blir nyval
 4. Piska som i usa
 5. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 6. Björklund flossar
 7. Kuratorn mobulbostäder MKB
 8. Poeten mot fascismen
 9. Angela merkels efterträdare
 10. Bilda regering efter valet

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+