Justera pull effekterna i utlänningslagen

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Justera pull effekterna i utlänningslagen Senaste nytt om flyktingkrisen

Justera pull effekterna i utlänningslagen - Det finns flera viktiga skäl till att så många personer utan asylskäl och även lågutbildad arbetskraft söker sig just till Sverige. Bland annat har asylsökande möjlighet att "byta spår". Det skriver Eva Edwardsson,
före detta kammarrättsråd.

Den migrationspolitiska debatten utgår oftast från berättelser om människor som uppges ha kommit i kläm. Trots flera års vistelse här i landet vill myndigheter och domstolar tvinga dem att lämna Sverige. Migrationsverket påstås ägna sig åt hjärtlöst paragrafrytteri. Riksdags- och kommunpolitiker uttalar i medier sitt stöd för enskilda fall, även under pågående domstolsprövning, och antyder inte sällan bristande rättssäkerhet som trolig orsak till utvisningsbeslutet.

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Men migrationslagstiftningen kan inte enbart bygga på medkänsla, utan den måste också utgöra ett system som hänger ihop.

En asylsökande har rätt att komma till Sverige utan giltigt pass eller andra papper som styrker identiteten. En stor mängd ansökningar beviljas helt i enlighet med svensk och internationell rätt enbart med den sökandes egen berättelse om sina asylskäl, tillsammans med vad som är känt om landet som den sökande flyr från, som grund.

För utländska medborgare utanför EU som önskar flytta till Sverige gäller helt andra regler. Då ska uppehållstillstånd och eventuellt arbetstillstånd ha sökts och beviljats före inresan. Givetvis ska identiteten vara styrkt, det ska finnas pass och i förekommande fall visum till Sverige.

Den som har fått avslag på sin asylansökan av Migrationsverket och inte får beslutet ändrat efter domstolsprövning är i lagens mening inte längre asylsökande eller flykting. Istället är personen en utländsk medborgare som befinner sig i Sverige utan uppehållstillstånd och som därför ska lämna landet.

En grundläggande förvaltningsrättslig princip som många verkar ha svårt att acceptera är att det är förhållandena vid beslutstillfället som ska ligga till grund för ett beslut. Dessutom är handläggningstiden i sig inte ett argument för att få ett tillstånd. Ingen är väl beredd att förespråka att en person som söker till exempel ett vapentillstånd, bostadsbidrag eller att bli utnämnd till professor ska få ansökan beviljad bara för att man väntat länge under handläggningstiden?

Både möjligheten för asylsökande som fått avslag att stanna om man hittar ett arbete och den så kallade gymnasielagen bygger emellertid på föreställningen att genom att vistas i Sverige under handläggningstiden, borde även de som saknar asylskäl få stanna. Trots att långa handläggningstider ofta beror på att de asylsökande gör sig av med de pass och resehandlingar som de använt under resan hit samt att det är väldigt många som söker asyl i just Sverige.

Många politiskt aktiva backar inte upp myndigheter och domstolar som tillämpar utlänningslagen. Detta vore otänkbart om det istället gällde brottmål. Man ersätter domstolarnas bedömning i enskilda fall med sin egen. Åtminstone ett politiskt ungdomsförbund (Luf) samlar in pengar till stöd för en fond för att asylsökande som fått avslag ska kunna gömma sig i Sverige. Det finns också en utbredd uppfattning att asylprocessen inte är rättssäker, trots att det är samma förvaltningsprocesslag, samma förvaltningsdomstolar och samma domare som dömer i migrationsrättsliga mål som i andra mål i de allmänna förvaltningsdomstolarna.

Så varför söker sig då så många personer utan asylskäl och även lågutbildad arbetskraft till just Sverige?

Inget i internationell rätt tvingar Sverige att ha lagstiftning med vad som kallas "pull-effekt". Något som borde övervägas vore därför att ännu bättre anpassa utlänningslagen till de regler som redan finns i EU:s migrationsrättsliga direktiv, även de om familjeåterförening och arbetskraftsinvandring från länder utanför EU. Detta går troligtvis snabbare än att vänta på att EU beslutar om nya gemensamma migrationsregler.

Eva Edwardsson
före detta kammarrättsråd, docent i offentlig rätt, ledamot av Uppsala kommunfullmäktige (L)

Källa - 2019-06-28 20:00

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Kirsebergsfängelset mkb
 3. Om det blir nyval
 4. Piska som i usa
 5. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 6. Björklund flossar
 7. Kuratorn mobulbostäder MKB
 8. Poeten mot fascismen
 9. Angela merkels efterträdare
 10. Bilda regering efter valet

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+