K G Bergström frågar ut Annie Lööf (C)

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

K G Bergström frågar ut Annie Lööf (C) Senaste nytt om flyktingkrisen

K G Bergström frågar ut Annie Lööf (C) - Expressens K-G Bergström gör under dryg en vecka tuffa utfrågningar med ledarna för våra åtta riksdagspartier.

I dag: Centerpartiets partiledare Annie Lööf.

Här är hela intervjun - ord för ord.

K-G Bergström: Det finns uppgifter i dag om att alliansen, tre partier i alliansen, och regeringen är på väg eller har rentav redan kommit överens om kärnkraften. Hur är det?

Annie Lööf: Jag utgår från att vi faktiskt når en bred och blocköverskridande överenskommelse kring energin. Just nu sitter vi och förhandlar. Jag vill inte gå in i de detaljerna, men jag hoppas vi kan hitta en bred långsiktig överenskommelse här.

Ekot har uppgivit att ni vill fasa ut effektskatten under fyra år och att det blir ett slutår för kärnkraften 2040. Stämmer det?

- Det är olika frågor som diskuteras. Både hur vi ser på kärnkraft men också hur vi ser på vattenkraft och den förnybara energin. De är alla uppe på bordet nu och hur det slutligen sedan ska se ut, det återstår att se för det är en hel del förhandlingar kvar.

Men du måste kunna svara på till exempel om ni vill minska eller slopa effektskatten för kärnkraften.

- Vi har varit tydliga från Centerpartiets sida med vad vi vill se. Vi vill se en förlängning av elcertifikatssystemen och mer förnybar energi. Vi vill se en sänkning av fastighetsskatten för vattenkraft. Sedan vet jag att andra partier gärna vill slopa effektskatten och då finns den naturligtvis på bordet.

Samtidigt höjde den borgerliga regeringen effektskatten. Hur klokt var det?

- Det kan man ju se så här i efterhand som någonting som vi borde ha funderat några varv till på. Samtidigt ska man komma ihåg att elpriset såg helt annorlunda då. Nu är vi i ett helt annat läge där elpriset är väldigt lågt och det förväntas vara lågt under många år. Då finns det skäl att titta på skatter. För vår del har vi som en viktig del förutom effektskatten föreslagit en sänkning av fastighetsskatten för vattenkraft för de är viktiga baskrafter bägge dessa.

Centern vill ju avveckla kärnkraften. Koncerncheferna i de stora kärnkraftsbolagen sa nyligen att en absolut förutsättning för att de ska kunna driva återstående reaktorer efter 2020 är en slopad effektskatt. Om ni sa nej till det, skulle ni ju kunna få igenom ert krav. Det skulle kunna bli en väldigt snabb kärnkraftsavveckling.

- Vi är ju också ett ansvarsfullt parti. Vi tycker att det är viktigt med en bred överenskommelse på energiområdet och då tycker partier olika. Vad Centerpartiet tycker här är ganska tydligt. Vi vill ha ett helt förnybart samhälle inom några decennier. Vi vill bygga ut den förnybara energin och satsa där. Vi vill se till att skapa förutsättningar även för vattenkraften att vara lönsam och finnas kvar. Men ska man vara ett ansvarsfullt parti som kan göra upp över blockgränsen, måste man också vara beredd att se vad andra parter tycker är viktigt.

Vad skulle hända om kärnkraften avvecklades 2020?

- Det är för tidigt. Vi har inte tillräckligt med energi i vårt system för att kunna trygga industrin och jobben, utan det handlar om att långsiktigt fasa ut kärnkraften. Då måste man se till att bygga ut det förnybara. Det har varit vår successiva ambition och målsättning från Centerpartiets sida under lång tid.

I morgon sänks mjölkpriset, det pris som bönderna får när de levererar mjölk, med tolv öre. Vad vill du göra åt krisen för mjölkbönderna?

- För det första kan vi konstatera att det som Arla nu gör är skamligt. Man sänker mjölkpriset gång på gång och det drabbar mjölkproducenterna, mjölkbönderna, som nu lever på mycket små marginaler.

Men det är ju bönderna som äger Arla.

- Ja, och bönderna känner sig oerhört pressade just för att det bara finns en aktör. Det finns ett antal mindre aktörer också som man kan leverera mjölk till. Men på det sättet blir man bakbunden av detta och är ganska uppgiven över den situationen när Arla går ut. Nu vet jag att Svensk mjölk till exempel, LRF, går ut med ett antal miljoner för att stärka bönderna. Från Centerpartiets sida vill vi göra mycket mer. Vi har till och med lyft det mycket kontroversiella förslaget om interventionspriser på EU-nivå för att hjälpa mjölkbönderna.

Vad betyder interventionspriser?

- Det handlar om att EU köper mjölkmängd för att på det sättet öka efterfrågan och se till att bönderna ska klara sig över den här mycket akuta fasen som nu är. Det är också viktigt med en uppskjuten skatteinbetalning, tror jag. Det här är ju på riktigt. Många mjölkbönder riskerar att lägga ned på grund av den här krisen.

Men ska man ha fler bönder än vad som behövs för att konsumenterna ska få mjölk?

- Vi står inför en brist på många sätt. Vi ser en stor efterfrågan på ekologisk mjölk, ekologisk äggproduktion. Vi ser att konsumtionen av ost ökar. Då är det viktigt att den produktionen görs på ett så miljövänligt sätt som möjligt, gärna i Sverige. Och nu ser vi att handelsrestriktionerna mellan EU och Ryssland, som är rätt, slår stenhårt mot de svenska mjölkbönderna. Då behöver vi från politisk sida se till att underlätta för den bransch som nu gås väldigt hårt åt.

Du sa att det var en tillfällig situation, men som du konstaterar beror det kanske framför allt på det ryska importförbudet. Vad jag vet ska det förlängas nu, så det lär inte vara så tillfälligt.

- Det har ju varit under något år och kommer förmodligen att ligga kvar så länge Ryssland fortsätter sin aggression mot europeiska länder. Det är viktigt att vi markerar mot ett allt mer hårdfört Ryssland. Men det får ju också konsekvenser. En sådan konsekvens är att framför allt mjölkbönder får en oerhört tuff ekonomisk situation. Jag har mött många av de här mjölkbönderna. De lever på marginalen. De lever just nu på en tradition av att vilja driva det vidare. Där måste vi från politiken kunna gå in. Vi har föreslagit mer skattelättnader för dessa. Vi vill se att återförandet av dieselskatten till bönderna görs i en snabbare takt och högre än vad regeringen föreslog. Det är sådant som skulle underlätta för bönderna att få plus och minus att gå ihop.

I morse kom SCB:s nya partisympatiundersökning. Vad är din kommentar till den? C ligger på 6,1, ungefär valresultatet.

- Vi ligger på en stabil siffra. I samtliga opinionsmätningar sedan valet har vi legat på eller över vårt valresultat. Det är betydligt bättre än vad det brukar se ut för C i mellanvalsperioder. Jag vill givetvis att vi ska öka och då behöver vi lägga in ytterligare en växel för att föra fram vårt budskap om jobb och företag i hela landet och miljö.

Samtidigt visar dagens undersökning att ni hade bättre siffror i november än vad ni nu har i maj. I november var du inte i tjänst.

- Det stämmer. Det är ofta så, får man väl ändå säga som partiledare, att när man är borta är det många som önskar in ganska många olika åsikter. Så var det ju när Carl Bildt var i Bosnien när han var partiledare, så var det ju med Jimmie Åkesson när han var sjukskriven. Och det ska man väl också säga att det var så när jag var föräldraledig. Det som återstår nu är att använda den mycket gynnsamma situation som C har när vi ligger stabilt, där vi har höga förtroendesiffror för mig som partiledare, där vi ökar som bästa parti i våra viktiga frågor. Och använda det som en språngbräda framåt inför valet.

Samtidigt har dina egna förtroendesiffror gått ned sedan i höstas. Då var du den som hade de allra högsta. Nu har Anna Kinberg Batra gått förbi.

Enligt Svensk väljaropinion, en sammanvägning av olika kommersiella instituts mätningar, var ni inte ens näst största borgerliga parti i den undersökning som kom i söndags. Då var Liberalerna större än ni.

- Ja, och i dag är vi näst störst i SCB:s stora undersöknin

Källa - 2016-05-31 18:30

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Om det blir nyval
 3. Piska som i usa
 4. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 5. Björklund flossar
 6. Kuratorn mobulbostäder MKB
 7. Poeten mot fascismen
 8. Angela merkels efterträdare
 9. Bilda regering efter valet
 10. Flyktingkaravanen

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+