Kaos på socialen i Kävlinge hotas av böter

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Kaos på socialen i Kävlinge hotas av böter - I flera år har personalen klagat på underbemanning, dålig styrning och en osäker arbetsmiljö. Til sist gick det så långt att arbetsmiljöverket kopplades in. Nu har deras rapport kommit.

Den innebär svidande kritik av hur framför allt individ- och familjeomsorgen, IFO, fungerar och listar i flera punkter de problem som måste åtgärdas:

• Personalen vet inte vilka arbetsuppgifter de har och arbetsbelastningen är för hög.

• Det finns inga rutiner för att undersöka hur personalen mår.

• Nyanställda socialsekreterare kastas rakt in i verksamheten utan introduktion.

• Chefer lyssnar inte när personalen vill diskutera problemen och vet inte vem som ansvarar för vad i arbetsmiljöarbetet.

• Inga undersökningar om risken för hot och våld görs och personalen känner inte till säkerhetsrutinerna. Dessutom är lokalerna där klienterna tas emot osäkra utan reträttvägar och med lösa föremål som kan användas som tillhyggen.

• Dåliga säkerhetsrutiner vid hembesök. Bland annat finns inga larm att tas med vid ärenden utanför socialtjänstens lokaler utan personalen uppmanas att hålla koll på varandra.

Rapporten slår även fast att ansvaret är otydligt när det gäller rutinerna för tillbudsrapportering.

- Anställda vet inte hur man skriver tillbudsrapporter. Det är mycket allvarligt och ansvaret ligger på arbetsgivaren att försäkra sig om att anställda vet, säger Marie Andreasson från Akademikerförbundet SSR.

- Våra socialsekreterare arbetar i en mycket utsatt position och därför behöver arbetsgivaren inneha kunskaper om hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning och skydda dem från hot och våld. Det är alarmerande att arbetsgivaren brister i implementeringen av viktiga rutiner som introduktionen av nyanställda och hur man ska hantera hot och våld, fortsätter hon.

Bland tillbud som skickats in till arbetsmiljöverket finns anmälningar om dödshot och fallolyckor när personalen stressar till möten utanför sina lokaler.

I ett brev till Sydsvenskan skriver en tidigare anställd om arbetsledningen "Vi har fått utstå en arbetsledning som drivit IFO:s verksamhet med härskarteknik, lögner, mobbning och kränkningar. Detta har lett till att många slutat och istället börjat i närliggande kommuner trots en lönesänkning. Att jobba i en frisk organisation har varit mera värt".

Totalt har ett fyrtiotal socialsekreterare slutat under de senaste tre åren.

Socialchefen i kommunen Christin Johansson vill inte svara på kritiken utan bollar över till chefen för individ- och familjeomsorgen Irene Carlsson som i ett mail skriver:

- Arbetsmiljöverkets granskning visar tydligt att vi har en lång resa kvar att göra. Vi är väl medvetna om att vi har mycket kvar att arbeta med. Utifrån Arbetsmiljöverkets föreläggande kommer vi att säkerställa att våra handlingsplaner är tillräckliga. Vi har haft och kommer att ha en fortsatt dialog med såväl medarbetare som fackliga organisationer.

Hon menar att den stora mängden ensamkommande flyktingbarn ligger bakom problemen:

- Precis som för många andra kommuner blev det en hög ansträngning för organisationen när många ensamkommande barn anvisades till Kävlinge förra hösten. Vi har haft en hög personalomsättning, vilket försvårar arbetet och också belastar organisation och medarbetare.

Socialnämndens ordförande Annsofie Thuresson (M) är inte heller nöjd med kritiken men menar att ett förstärkningsarbete av organisationen redan är igångsatt:

- I den kommande budgeten drar vi ner på kraven om nollresultat för förvaltningen vilket gör att de får mer pengar till att förstärka familjehemssidan. Det rör sig om ungefär en miljon kronor mer. Samtidigt måste vi så snabbt som möjligt hantera frågan om säkerheten för personalen och vilka rutiner som ska gälla.

Senast den 1 februari nästa år ska alla brister vara åtgärdade. Annars kan Arbetsmiljöverket döma ut vite.

Vill du berätta om din upplevelse av hur det är eller var att jobba med individ- och familjeomsorgen i Kävlinge så ser vi gärna att du hör av dig till oss på Sydsvenskan: kavlinge@sydsvenskan. se

Källa - 2016-10-10 07:00

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Om det blir nyval
 3. Piska som i usa
 4. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 5. Björklund flossar
 6. Kuratorn mobulbostäder MKB
 7. Angela merkels efterträdare
 8. Bilda regering efter valet
 9. Flyktingkaravanen
 10. Fabian fjälling

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+