KD Nej till hotellnota för nyanlända

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

KD Nej till hotellnota för nyanlända Senaste nytt om flyktingkrisen

KD Nej till hotellnota för nyanlända - På måndag fattar kommunfullmäktige i Stockholm beslut om att upphandla hotell och vandrarhem för nyanlända. Det är en alldeles för dyr lösning för att vara försvarbar, det menar Erik Slottner (KD), gruppledare i Stockholms stadshus.

Det är svårt att få fram boenden för nyanlända i en stad där det redan råder akut bostadsbrist som håller enskilda människor och tillväxten tillbaka. Stockholms stad ska under 2016 ta emot 2 810 nyanlända med uppehållstillstånd, men hade fram till den 18 november endast tagit emot cirka 1215 personer. Under 2017 är vi ålagda att ta emot ytterligare 3460 nyanlända. Ett sätt att försöka lösa det åtagande som staten lagt på kommunen har varit att bygga modulhus för nyanlända, men i september stoppades alla planerade byggen i Stockholm efter beslut av Länsstyrelsen och Mark- och miljööverdomstolen.

Den rödgrönrosa majoriteten i Stockholm kommer nu att erbjuda nyanlända plats på vandrarhem och hotell. Kostnaderna uppskattas uppgå till cirka 20-40 miljoner kronor per år och ändå bara ge plats åt 200 personer. Kristdemokraterna i Stockholms stadshus vänder sig emot hotellplanerna. Hotell och vandrarhem är en alldeles för dyr lösning för att vara försvarbar. Det beräknas kosta upp till 200000 kronor per person och år. Det blir en orimlig kostnad som riskerar att sticka många medborgare i ögonen.

Ett bättre sätt att ordna flyktingmottagandet är de kollektivboenden som nu planeras. Men också där behöver kostnaderna kapas. Bemanning dygnet runt på de planerade boendena är exempelvis att gå ett steg för långt. Det här är fråga om vuxna människor som har fått uppehållstillstånd och som ska integreras i det svenska samhället och vi ser gärna att de boende själva sköter matlagning och städning, dels för att det ska bli så hemlikt som möjligt dels för att pressa kostnaderna.

Staten kan inte förvänta sig att Sveriges kommuner ska bekosta dyra hotellösningar för nyanlända eller andra orimliga kostnader när det är staten som orsakat desamma. Vi kristdemokrater i Stockholms stadshus menar att det får vara nog med dansande efter statens pipa. Det är staten som ålagt oss att ta emot ett visst antal nyanlända och det är staten, som via Länsstyrelsen, säger nej till modulbostäder. Det är inte rimligt.

Något annat som inte är rimligt, det är det tidsglapp som uppstått mellan det att en person beviljas uppehållstillstånd av Migrationsverket till inskrivningen i Arbetsförmedlingens etableringsreform. Idag är det glappet fyra månader i Stockholm, och under den tiden förväntas kommunen stå för kostnaden för försörjningsstöd samtidigt som kommunen under denna tid inte kan utföra några etableringsinsatser i form av jobb- eller utbildningspolitiska åtgärder. Det faktum att övergången mellan Migrationsverket och Arbetsförmedlingen inte fungerar ska inte gå ut över kommunernas ekonomi.

Kristdemokraterna anser att staten måste ta ett större ansvar än idag och sluta lägga över alla kostnader på kommunerna. Vi tar gärna vårt ansvar men då måste staten ge oss de rätta förutsättningarna såväl ekonomiskt som lagstiftningsmässigt.

För det första måste byggreglerna förenklas på ett sätt som möjliggör byggandet av modulbostäder med tillfälligt bygglov. Som lagen ser ut idag är det i princip omöjligt att få till den typen av snabba och kostnadseffektiva lösningar.

För det andra måste statens fastighetsbestånd ses över i syfte att kunna användas som eller konverteras till bostäder för nyanlända.

För det tredje ska Migrationsverkets egna boenden i det fall vakanser uppstår kunna användas för personer som fått uppehållstillstånd.

För det fjärde kräver vi att statlig kompensation utgår i de fall då kommunerna tvingas till dyra boendelösningar för att klara av ge bostad åt nyanlända enligt den nya bosättningslagen.

För det femte ska staten kompensera kommunerna ekonomiskt för det glapp som uppstår mellan utskrivning hos Migrationsverket och inskrivning hos Arbetsförmedlingen.

Det är hög tid för Sveriges kommuner att vara betydligt tuffare mot staten. Kristdemokraterna i Stockholms stadshus säger nej till dyra hotellnotor och omotiverade kostnader. Sverige behöver få ordning på flyktingmottagandet, men vi behöver också få hejd på kostnaderna för detsamma. Vi förväntar oss att regeringen agerar snarast.

Källa - 2016-11-25 11:34

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Om det blir nyval
 3. Piska som i usa
 4. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 5. Björklund flossar
 6. Kuratorn mobulbostäder MKB
 7. Poeten mot fascismen
 8. Angela merkels efterträdare
 9. Bilda regering efter valet
 10. Flyktingkaravanen

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+