Kravet Ny granskning av omstridda knäbilder

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Kravet Ny granskning av omstridda knäbilder Senaste nytt om flyktingkrisen

Kravet Ny granskning av omstridda knäbilder - Rättsmedicinalverket vet ännu inte hur utlåtanden om åldersbedömningar ska hanteras där en "second opinion" talar emot.

I Wahids fall har ingen second opinion kunnat göras på grund av dålig bildkvalitet.

Nu vill hans gode man att Migrationsverket väntar med asylbeslut tills frågan är utredd. Men det är inte möjligt.

Resultat av genomförda undersökningar av Wahids knä och tänder talar för att han är 18 år eller äldre, slår Rättsmedicinalverkets (RMV) utlåtande om ålder fast.

Två tandläkare har tittat på mognadsgraden av hans visdomstand och två röntgenläkare har bedömt knäts mognad.

Tandläkarna är inte överens om huruvida Wahids visdomstand uppnått slutstadium, därför blir bedömningen av tanden att den inte gjort den.

Båda röntgenläkarna finner däremot att knät är färdigvuxet.

Stefan Andersson, Wahids gode man, vände sig till företaget Forodont för att få en så kallad second opinion. RMV:s egna bilder skickades till två tyska forskare för en bedömning av knäts mognad som i sitt utlåtande skriver att de inte kan bedöma knät på grund av så kallade rörelseartefakter, vilket betyder att bilderna är suddiga på grund av rörelse.

- Hur kan RMV:s specialister göra en bedömning då bilderna enligt tyska experter har för dålig kvalitet för att en bedömning ska kunna göras, säger Stefan Andersson.

Han kräver att myndigheten granskar bilderna omgående samt meddelar Migrationsverket att bilderna ska analyseras på nytt.

- Migrationsverket har ännu inte fattat beslut i Wahids fall. De rimliga vore om de väntar med det tills detta är utrett, säger Stefan Andersson.

SvD har tagit del av en e-postkonversation där RMV meddelar Stefan Andersson att de varit i kontakt med Migrationsverket och berättat att de kommer att återkomma om hur ärendet ska hanteras.

"Vi har dock ingen möjlighet att be Migrationsverket avvakta med ett beslut i asylärendet, det är ett myndighetsbeslut som enbart de förfogar över", skriver myndighetens tjänsteman.

Anna Lindblad, rättslig expert på Migrationsverket, säger till SvD att Migrationsdomstolen bett Migrationsverket att yttra sig i några ärenden där det finns second opinion-bedömningar om åldersbedömning.

- Vi har ännu inte yttrat oss i dessa ärenden och vi har bett Rättsmedicinalverket titta på det. Vi har ställt frågan till dem om de vill bemöta detta och vi inväntar deras svar.

Anna Lindblad betonar att Migrationsverket inte värderar metoden för medicinska åldersbedömningar och hon säger också att myndigheten inte kan yttra sig om Forodonts second opinions.

RMV meddelar via e-post att myndigheten just nu ser över hur man ska hantera den typ av ärenden och hoppas kunna återkomma med besked i början på nästa vecka.

SvD har även varit i kontakt med rättsläkaren Fredrik Bäckström, som skrivit under det rättsmedicinska utlåtandet om Wahids ålder. Han säger att han välkomnar en granskning.

Bäckström har i tidigare intervju med SvD sagt att han inte har möjlighet att kontrollera bedömningens riktighet.

- Mitt ansvar är att göra ärendet utifrån stipulerad mall. Det ska se rätt ut, det får inte vara fel namn, sade han.

Källa - 2018-01-12 20:00

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Om det blir nyval
 3. Bilda regering efter valet
 4. Flyktingkaravanen
 5. Fabian fjälling
 6. Ibrahim Nasrulleyev
 7. Nya lagar 2017
 8. Förbjud religiösa friskolan
 9. Peter springare
 10. Leif ivan karlsson morfar

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+