Låt Skatteverket ta hand om arbetstillstånden

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Låt Skatteverket ta hand om arbetstillstånden Senaste nytt om flyktingkrisen

Låt Skatteverket ta hand om arbetstillstånden - Det är fel att handläggningstiderna för arbetstillstånd blir orimligt långa till följd av att antalet asylsökande ökar. Jag föreslår därför att regeringen överväger att flytta handläggningen av arbetstillstånd från Migrationsverket till, exempelvis, Skatteverket. Det skriver Fredrik Malm (L).

En av de allra viktigaste faktorerna för Sveriges tillväxt är företagens möjligheter till kompetensförsörjning. Det innebär också att kunna rekrytera medarbetare med nyckelkompetens från andra länder.

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Den senaste tiden har flera fall uppmärksammats i medierna där personer utvisas från Sverige på grund av mindre misstag från arbetsgivares sida, trots att personerna har jobb och är viktig arbetskraft. Detta visar att både lagstiftning och lagtolkningar måste ses över, vilket Liberalerna och Alliansen vid ett flertal tillfällen påtalat för regeringen.

Människor ska inte utvisas eller skrämmas bort från att arbeta i Sverige på grund av stelbenta bestämmelser och alltför restriktiva tolkningar av lagstiftningen. Sverige förlorar viktig kompetens. Särskilt drabbad är it-sektorn.

Men det finns ytterligare ett stort problem, nämligen de långa handläggningstiderna hos Migrationsverket. Det handlar om både nya ansökningar om arbetstillstånd och ansökningar om förlängda tillstånd. Handläggningstiderna kan vara upp till ett år. Företagare upplever inte att Migrationsverket ger den service och det stöd som behövs; ansökningsproceduren är svår att överblicka, det är oklart vad ansökningar ska innehålla och svårt att få information från om hur lång tid det tar att få besked.

Regeringen gav i regleringsbrevet för 2017 Migrationsverket i uppdrag att redovisa hur handläggningstiderna för arbetstillstånd kan kortas. I svaret från myndigheten finns flera förslag på hur så kan ske, men det får anses otillräckliga.

Det grundläggande problemet är nämligen att Migrationsverket har en så omfattande volym av ansökningar om asyl och anhöriginvandring att man inte förmår att prioritera frågor om arbetstillstånd. Detta medger Migrationsverket i en intervju med nättidningen Breakit i oktober förra året: "Vi var tvungna att låna resurser internt för att så snabbt som möjligt registrera alla asylsökande som kom in", säger en av verkets kommunikatörer med hänvisning till flyktingkrisen 2015.

Med tiotusentals asylsökande i Migrationsverkets mottagningssystem och alltfler överklaganden och tillfälliga uppehållstillstånd som ska förnyas eller avslås så kommer belastningen på Migrationsverket de kommande åren vara fortsatt mycket stor, vilket riskerar att påverka hanteringen av arbetstillstånd negativt.

Rekrytering av personal utanför Sverige är en näringspolitisk fråga. Det handlar i grunden om företagens kompetensförsörjning och vår tillväxt. Det är något annat än att människor söker skydd i Sverige. Det är inte rimligt att handläggningstiderna för arbetstillstånd blir orimligt långa till följd av att antalet asylsökande ökar.

Flera av de faktorer som ska granskas vid ansökan om arbetstillstånd, exempelvis lönenivå, är uppgifter som Skatteverket redan har. Verket ansvarar också för folkbokföring, skattekonton och tilldelar samordningsnummer till personer som inte varit folkbokförda i Sverige tidigare.

Att flytta ansvaret för arbetstillstånden skulle också innebära att Migrationsverket kan lägga ökad fokus på att hantera asylansökningar och göra det arbetet mer effektivt och med förbättrad kvalitet.

Denna fråga berör formellt nytillträdda statsrådet Heléne Fritzon med ansvar för migrationsfrågor och finansminister Magdalena Andersson som har ansvar för Skatteverket. Men även näringsminister Mikael Damberg borde ha ett intresse att frågan når en lösning.

riksdagsledamot, arbetsmarknadsutskottet

Källa - 2017-08-11 21:00

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Fabian fjälling
 3. Ibrahim Nasrulleyev
 4. Nya lagar 2017
 5. Matilda Brinck-Larsen, tränare för Sandarnas BK,
 6. Förbjud religiösa friskolan
 7. Peter springare
 8. Leif ivan karlsson morfar
 9. Matleveranser hem loc:SE
 10. Migrationsverket internrevision

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+