Löfvens andrum ger bara andnöd

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Löfvens andrum ger bara andnöd Senaste nytt om flyktingkrisen

Löfvens andrum ger bara andnöd - 28 april 2016. Migrationsprognos

Enligt Migrationsverkets prognos är den så kallade "flyktingkrisen" i praktiken över. För 2016 beräknar man som huvudscenario att 60 000 människor kommer att söka sig hit, väsentligt lägre än 2014 innan krisen inleddes.

Det så kallade "andrummet" i flyktingmottagandet som Stefan Löfven utlyste i höstas bör därmed kunna mildras.

Vi borde börja kunna andas igen.


Kostnaden sjunker

Som lägsta nivå tror Migrationsverket på 40 000 asylsökande och som högsta 100 000. Eftersom prognoserna skrivs ner sjunker kostnaden med 93 miljarder till 2020.

Några som inte kan andas ut är flyktingarna från krigets Syrien som fastnat utanför Europas gränser eller interneras bakom taggtråd i väntan på deportation till Turkiet. Hälften av dem är barn.

Fästning Europas murar har aldrig varit högre.

Snart ska riksdagen anta ett paket med lagar som gör flyktingpolitiken ännu mer restriktiv. Från den 20 juli ska Sverige ligga på miniminivån enligt EU-rätten och internationella konventioner.


"Barnfientlig"

Ingen remissinstans har gett grönt ljus. "Barnfientlig" skrev Barnombudsmannen i sitt remissvar. Svenska kyrkan har aktivt lobbat för att stoppa förslagen, liksom i stort sett alla organisationer med sakkunskap om barns villkor.

Regeringen verkar dessutom ha drabbats av politisk personlighetsklyvning. För en dryg månad sedan överlämnade Barnrättighetsutredningen sitt betänkande till regeringen om hur Barnkonventionen ska bli svensk lag.

Just nu arbetar alltså regeringskansliet samtidigt på två nya lagar.

En som ska ge barn fler rättigheter och tvinga alla myndigheter att respektera "barnets bästa". Och en annan lagstiftning som avsiktligt bryter precis samma principer, splittrar familjer och ger ett stort antal barn sämre livsvillkor.

Det rimliga efter Migrationsverkets nya prognos är att dra i nödbromsen för den skärpta flyktingpolitiken. Den behövs inte längre eftersom EU:s alla gränser nu stängs, från Medelhavets järnridå av krigsfartyg till återinförda kontroller vid medlemsstaternas gränser.

Stefan Löfven sa redan i regeringsdeklarationen 2014 att Barnkonventionen ska bli lag.

Poängen är rimligen att den ska följas.


Barnen drabbas värst

Vi vet att tillfälliga uppehållstillstånd och hinder för återförening av familjer drabbar barnen värst och försämrar

integrationen i det svenska samhället. Men vi behöver inte genomföra detta.

För när paniken och brådskan nu minskar finns tid att ta fram en mer genomtänkt politik för flyktingmottagandet som inte behöver ha så negativa konsekvenser för integrationen i framtiden.

Vi kan fortfarande låta "barnens bästa" styra, om vi vill.

Källa - 2016-04-28 00:32

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Kirsebergsfängelset mkb
 3. Om det blir nyval
 4. Piska som i usa
 5. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 6. Björklund flossar
 7. Kuratorn mobulbostäder MKB
 8. Poeten mot fascismen
 9. Angela merkels efterträdare
 10. Bilda regering efter valet

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+