M förslagen går ut på att straffa de svaga

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

M förslagen går ut på att straffa de svaga Senaste nytt om flyktingkrisen

M förslagen går ut på att straffa de svaga - Moderaternas förslag för att lösa integrationskrisen vittnar om en pinsam okunskap om hur arbetet inom offentlig sektor går till. Ulf Kristersson, människor väljer inte bort svenska språket för att få tillgång till tolk, skriver debattörer inom socialt arbete.

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Under Almedalsveckan presenterade Moderaternas ledare Ulf Kristersson och Kristina Axén Olin ett förslagspaket för att lösa "integrationskrisen". Språket är centralt, skriver de, för integrationen, för att etablera sig på arbetsmarknaden, för den nationella gemenskapen. Ja, språket är en grundläggande förutsättning för att vi ska förstå varandra. Men av någon för oss outgrundlig anledning går Kristerssons åtgärdsförslag därefter i stora drag ut på att utdöma straff för dem som inte lär sig svenska tillräckligt snabbt. Moderaterna föreslår straff i form av indraget bistånd för den som inte nått önskvärda SFI-resultat, hänvisa nyanlända barn till särskilda "språkförskolor" samt extra undervisning på sommarlovet för barn som inte uppnår godkända nivåer i svenska. Straff och ensidigt fokus på de drabbades föreställda ovilja.

Att ställa barns möjligheter till att lära sig sitt modersmål mot inlärningen av svenska är populistiskt och saknar vetenskaplig grund. Det är sedan länge belagt att goda kunskaper i modersmålet underlättar inlärningen av nya språk. Påståendet att rätten till modersmålsundervisning varit starkare än skyldigheten att lära sig svenska är felaktigt, framförallt för att barn aldrig är skyldiga att lära sig något - vare sig matematik, idrott eller språk. De har däremot skolplikt och rätt till utbildning.

Vi som är verksamma inom det sociala arbetets praktik och forskning, anser dock att Moderaternas förslag saknar förankring i vetenskap och beprövad erfarenhet. Bara för att en person lärt sig svenska eller fått viss typ av anställning inom viss period, betyder det nödvändigtvis inte att en annan person kan uppnå samma "resultat" lika snabbt, oavsett hur mycket hen straffas med indragna bidrag, uteblivna sommarlov, hunger och skam.  

Vi talar utifrån våra mångåriga erfarenheter i det praktiska arbetet. Vi har jobbat med flyktingmottagande, utbildning, våld i nära relationer, barnavårdsutredningar etc. Vi har mött människor just när de har klivit över gränsen till Sverige såväl som de som har levt här i generationer. Vi minns ungdomar som läste in fullständiga grundskolebetyg på rekordfart och vi minns föräldrar som försakat SFI-läxan för att de prioriterade barnen, jobbet, anhöriga i flyktinglägret och möten med olika myndigheter. Vi minns dem och en del av oss har även varit dessa barn och vuxna.

Än mer häpnadsväckande blir det när Kristersson föreslår indragen möjlighet till tolk vid myndighetskontakt - som om tolktjänsten vore en lyxvara att konsumera.

Kära Ulf Kristersson. Livet är inte så enkelt att det kan programmeras som ett strategiskt spel. Människor väljer inte bort svenska språket för att få tillgång till tolk. Många gånger vill människor faktiskt inte ens ha tolk, för att de hellre vill vara självständiga eller för att de oroar sig för sekretessen. Det är vi professionella i samhällets tjänst som insisterar på att använda tolk, helt enkelt för att vi vill förstå och bli förstådda. Att dra in tolken gör inte per automatik att folk lär sig språket bättre eller snabbare.  

Förutom bristen på kännedom om den högst heterogena grupp, som nyanlända är, och deras situation och behov, uppvisar Moderaternas förslagspaket en pinsam okunskap om hur arbetet inom offentlig sektor går till. Föreställ er en socialsekreterare som ska utreda våld mot barn, missbruk eller omsorgsbrist utan att ha ett gemensamt språk med sina klienter, eller ett läkarbesök där läkaren och patienten inte förstår varandra. Föreställ er ett utvecklingssamtal där läraren inte kan förmedla information om barnets utveckling och behov till föräldrarna. Det blir inte möten på lika villkor eller en skola för alla. Förutom att det skulle göra arbetet fullständigt omöjligt för en rad viktiga myndigheter, skulle de som drabbades värst vara samhällets redan mest utsatta.

Moderaterna tar ett listigt retoriskt grepp genom att tala om "integrationskris" - utan att tala om ojämlikt fördelade resurser, uteblivna satsningar och diskriminering. Moderaternas förslag insinuerar att människor som kommer till Sverige inte vill lära sig svenska. Ingen av åtgärderna de föreslår syftar däremot till att underlätta språkinlärningen, livet eller etableringen för dessa grupper. Syftet förefaller snarast vara att stämpla och straffa dem som inte når upp till prestationskraven.

Bland förslagen nämns inga åtgärder för att se till så Sverige lyfter sig från platsen som näst sämst i Europa i fråga om diskriminering i rekryteringsprocesser. När 200 000 anonymiserade ansökningar skickades ut till arbetsgivare, var det i Frankrike och Sverige som det var svårast att få komma till en intervju för personer med utomeuropeiska namn och utseenden. Detta utan att språket ens var en urvalsfaktor.  

Det nämns heller inget om att en av de största utmaningarna i flyktingmottagandet varit bostadsbristen - något som är kopplat till bostadspolitik och utförsäljningen av allmännyttan, vilket knappast kan läggas nyanlända till last. Att nyanlända familjer hänvisats till dyrköpta tillfälliga placeringar på vandrarhem, eller till trångboddhet i andra- och femtehands lösningar med hänvisning till "det egna ansvaret" berörs inte i inlägget. Dessa är försvårande förutsättningar som knappast underlättar studier eller etablering på arbetsmarknaden.

I en tid då den retorik som värderar människors värde baserat på härkomst är på frammarsch, ser vi det som vår skyldighet som socialarbetare och forskare att stå upp för grundläggande principer om alla människors lika värde och rättigheter. Den svenska välfärdsstaten utgår från att människor ska ha rätt till samma service oavsett sin bakgrund och oavsett hur välbeställda de är. Vi vänder oss därför starkt emot ett förslag som skiljer ut människor som är i störst behov av välfärdens tjänster och nekar dem fullgod tillgång till hjälp de behöver från samhällets centrala institutioner.

Annelie Fajersson
socionom
Baharan Kazemi
doktorand i socialt arbete
Faisa Maxamed
samordnare flyktingmottagning
Gabriela Azócar
socionom
Hossein Tavassoli
socialarbetare
Johan Lindwall
doktorand i socialt arbete
Kawtar Chibli
kurator
Maria Moberg Stephensson
doktorand i socialt arbete
Maria Nordstedt
doktorand i socialt arbete
Marina Gensmann
socionom
Rúna i Baianstovu
lektor i socialt arbete
Sandy Lundström
beteendevetare
Satsuki Murofushi
doktorand i socialt arbete
Sofi Jansson-Keshavarz
doktorand i välfärdsrätt

Källa - 2019-07-09 20:00

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Om det blir nyval
 3. Piska som i usa
 4. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 5. Björklund flossar
 6. Kuratorn mobulbostäder MKB
 7. Poeten mot fascismen
 8. Angela merkels efterträdare
 9. Bilda regering efter valet
 10. Flyktingkaravanen

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+