M på väg att fastna på 10 15 procent

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

M på väg att fastna på 10 15 procent Senaste nytt om flyktingkrisen

M på väg att fastna på 10 15 procent - En svag samhällskritik och avsaknaden av en tydlig sakpolitisk agenda gör att Moderaterna marginaliserar sig själva. M riskerar, likt mellan mitten av 30-talet och slutet av 70-talet, att bli ett 10-15-procentsparti, skriver den moderate riksdagsledamoten Fredrik Schulte.

Vad är Moderaternas politiska projekt? Det räcker med att ställa sig samma fråga för att kasta ljus över varför Moderaterna bitit sig fast under 20 procent i opinionen trots vad som borde vara gynnsamma förutsättningar för att bedriva en borgerlig opposition.

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Hur M, som sedan slutet av 70-talet varit det stora visionära och samhällskritiska partiet, hamnat här beror framför allt på tre saker.

Resultatet är ett parti som är osäkert på sina värderingar (med "SVT-skatten", utvecklandet av presstödet, "klasskampsretorik" kring hur värnskattens borttagande finansieras och uttalanden om stöd för Systembolaget som några närliggande exempel). Som ständigt förhåller sig till andra partier i rädsla för hur vi ska uppfattas och som inte vågar göra tydliga samhällskritiska ställningstaganden kring de mest centrala samhällsproblemen. Ännu har exempelvis ingen ledande moderat vågat konstatera att en stor del av dagens politiska problem emanerar ur en för generös asyl- och anhöriginvandringspolitik (vilket gör att den samhällskritik som framförs framstår som uddlös). På samma sätt möter man den strida ström av skandaler och misskötsel som utspelar sig i offentlig förvaltning med återhållsamhet.

I konsekvens av att inte ha en tydlig beskrivning av vad som är fel i samhället saknar man också en tydlig sakpolitisk agenda som sträcker sig bortom nästa val. M ägnade tre år i opposition åt att arbeta fram en ny politik som i praktiken nu är genomförd efter höstens budgetomröstning och partiet är tillbaka på ruta ett. När drev senast M på allvar en större strukturförändring? I stället har man fäst stor tilltro till långa listor av mer eller mindre betydelselösa reformer. När partiet pratar om att det behövs "konkreta borgerliga reformer" och en "handlingskraftig regering" saknas trovärdighet. Tvärtom skapar detta sannolikt aversion hos många väljare genom att förstärka stereotypen att "politiker bara pratar".

M måste ånyo bli ett reservationslöst samhällskritiskt parti. Detta handlar i hög grad om skärningspunkten mellan den generösa asyl- och anhöriginvandringen, den svenska bidragsstaten, samt den kulturrelativistiska identitetspolitiken och offermentaliteten som fråntagit människor eget ansvar, tillskriver "utsatta grupper" särrättigheter och skuldbelägger stora delar av svenska folket för avsaknaden av utsatthet.

Detta handlar inte om att acceptera den antiglobalistiska populismens världsbild. Globaliseringen är en fantastisk frihetsrevolution. Det fria flödet av kapital, varor och arbetskraft har skapat välstånd. En betydande del av migrationen till Sverige har också varit ekonomiskt gynnsam, kulturellt berikande och skapat ett mer dynamiskt samhälle. Problemet är att en för stor del inte har det, utan lett till bidragsberoende, kriminalitet och värderingar som inte är kompatibla med det västerländska samhället. Här behöver Sverige en ny "tredje väg" som välkomnar invandring och det mångetniska samhället när det bygger på egen försörjning, eget ansvar och en villkorslös acceptans för samhällets grundläggande värderingar. Men som med motsvarande styrka står emot när så inte är fallet.

Inte minst behövs en kraftfull politik som respons på samhällsproblemen. Moderaterna måste på allvar våga reformera bidragsstaten och föreslå mer omfattande skattesänkningar så det lönar sig att arbeta för att avhjälpa integrationsproblemen. Driva ett stop för asyl- och icke-självförsörjande anhöriginvandring tills de allvarliga integrationsproblemen är åtgärdade (exempelvis genom att införa den australiska modellen där asylsökande mot kompensation skickas vidare till andra stater). Utan undantag kräva egenförsörjning som grund för att långsiktigt få bygga sitt liv här. Våga driva marknadsekonomiska strukturreformer med avregleringar och skattesänkningar för att öka svensk konkurrenskraft och välstånd. En kraftig utbyggnad av polisen, väsentligt skärpta straff och utvisning av kriminella icke-medborgare till tredje land när verkställighetshinder föreligger.

Det tjänar inget till att peka ut syndabockar eller beklaga sig över att vi hamnat här (inte heller jag själv är fri från skuld), men nu måste M blicka framåt med ett stort mått av självkritik. Som Fredrik Reinfeldt konstaterade: "Förändra er eller dö!". Om M inte på allvar förändrar sig och definierar ett tydligt politiskt projekt kommer vi, precis som under de 45 åren mellan 1934 och 1979, att bli 15-procentsparti eller värre.

Fredrik Schulte
riksdagsledamot (M)

Källa - 2019-02-28 20:00

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Om det blir nyval
 3. Piska som i usa
 4. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 5. Björklund flossar
 6. Kuratorn mobulbostäder MKB
 7. Poeten mot fascismen
 8. Angela merkels efterträdare
 9. Bilda regering efter valet
 10. Flyktingkaravanen

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+