Malmö behöver fler enkla jobb

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Malmö behöver fler enkla jobb Senaste nytt om flyktingkrisen

Malmö behöver fler enkla jobb - Malmös höga arbetslöshet kräver nytänk, skriver Fredrik Sjögren (L).

Trots Malmös goda förutsättningar har kommunen i dag landets högsta arbetslöshet, en andel bidragstagare som är orimligt hög och en kostnad för hemlöshet som skenar. Detta påverkar naturligtvis våra skatteintäkter och möjligheterna att erbjuda en god skola, äldreomsorg, trygg stadsmiljö etc. Vi behöver tänka nytt för att förändra situationen.

Av ett flertal skäl ökade samtidigt antalet asylsökande i Europa och Sverige markant under andra halvan av 2015. Av dessa ankom en stor andel till Sverige via Malmö. Många valde sedan att stanna på grund av anknytning eller genom möjligheten till att välja eget boende (EBO) under asylprövningen. Samtidigt anvisades andra asylsökande hit.

Utbildningsnivån i gruppen utrikes födda i Sverige uppvisar stora skillnader. Även om andelen högutbildade är lika stor som bland inrikes födda är andelen med mycket kort utbildningsbakgrund bland utrikes födda avsevärt större.

Detta gör att det är svårt för flyktingar och anhöriginvandrare att etablera sig på den krävande svenska arbetsmarknaden. I den grupp som lyckas bäst efter ett decennium i Sverige, manliga flyktingar, är efter denna tid ungefär 4 av 10 personer fortfarande utan sysselsättning.

Sverige är i dag det land inom EU som har lägst andel enkla jobb, det vill säga jobb som riktar sig till grupper med låg utbildningsnivå. För att undvika ett permanent utanförskap och lyfta Malmö är det uppenbart att en förändring som öppnar för fler att etablera sig på arbetsmarknaden behövs.

Liberalerna har därför föreslagit införandet av anställningsformen "Startjobb" på nationell nivå. Dessa riktar sig till unga och till nyanlända och innebär att arbetstagaren, utan statlig administration, kan få ett jobb med en lön på mellan 14 000-16 000 kronor per månad.

Det är viktigt att även Malmö kommun arbetar med motsvarande insatser mot samma målgrupper. Jag har därför föreslagit att kommunen i samarbete med arbetsmarknadens parter ska införa enkla jobb i Malmö i enlighet med Startjobben.

En ytterligare stor vinst skulle vara att den ordinarie personalen avlastas i sitt arbete och ges tid till att fokusera på de uppgifter deras utbildning motiverar.

Ju tidigare en nyanländ eller ung människa etablerar sig på arbetsmarknaden desto större är möjligheten att de sedan tar sig vidare på denna och därmed minskar även behovet av samhällsstöd samtidigt som landets välstånd ökar. Individens frigörelse gynnar alltså oss alla.

Fredrik Sjögren (L)

Gruppledare Liberalerna Malmö

Källa - 2016-10-16 08:06

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Om det blir nyval
 3. Piska som i usa
 4. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 5. Björklund flossar
 6. Kuratorn mobulbostäder MKB
 7. Poeten mot fascismen
 8. Angela merkels efterträdare
 9. Bilda regering efter valet
 10. Flyktingkaravanen

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+