Många år kvar på flyktingkrisen

Senaste nyheterna om flyktingkrisen

Många år kvar på flyktingkrisen Senaste nytt om flyktingkrisen

Många år kvar på flyktingkrisen - Migrationsverkets nya prognos skriver ner det förväntade asylmottagandet. Sedan i mars har antalet asylsökande stabiliserats till runt 500 per vecka. Verket utgår nu från att 34 500 personer söker asyl i Sverige under 2016.

Redan nästa år väntas dock antalet asylsökande stiga igen. Från och med 2017 utgår verket från att det ska komma omkring 50 000 sökande årligen.
Förvisso är vinterns akuta läge över. Vi är nu tillbaka på ungefär de nivåer som rådde innan regeringen Reinfeldt kom överens med Miljöpartiet 2011.

Men inte heller då var politiken långsiktigt hållbar. Sedan 1980-talet, då vi gick från arbetskrafts- till asyl-, har invandringen inneburit en belastning för det offentliga. Kostnaden är notoriskt svår att beräkna, men en studie uppger den genomsnittliga årliga kostnaden per folkbokförd flykting år 2007 till 70 000 kronor (Refugee immigration and public finances in Sweden, Joakim Ruist 2015).

Detta hänger samman med den dåliga arbetsmarknadsintegrationen. Enligt siffror från Riksdagens utredningstjänst, framtagna av Staffan Danielsson (C), har bara en fjärdedel av flyktingarna heltidsjobb efter 8 år i landet, och efter 15 år en tredjedel.

1990 fanns tre utanförskapsområden, enligt dåvarande Folkpartiets rapporter. År 2012 var de 186, med samma beräkningsmetod.

Krisen är långt ifrån över.

Källa - 2016-07-26 17:59

Liknande nyheter

  Mest läst:
 1. Ensamkommande gymnasiestudier
 2. Om det blir nyval
 3. Piska som i usa
 4. Efter gripandet på arlanda tvo men häktat
 5. Björklund flossar
 6. Kuratorn mobulbostäder MKB
 7. Poeten mot fascismen
 8. Angela merkels efterträdare
 9. Bilda regering efter valet
 10. Flyktingkaravanen

Om flyktingkrisen

Den stora flyktingkrisen i EU där över 300.000 personer har flytt över medelhavet från krig i sina hemländer.
Twitter Facebook Google+